Texty & Preklad: crucial conflict - ghetto queen Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi crucial conflict! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno crucial conflict c a uvidíte aké piene od crucial conflict máme v našom archíve a viac podobných ako ghetto queen.

crucial conflict
ghetto queen
Crucial Conflict come out and play, hey come on
Crucial Conflict, Kelly and Rockland, collabo'
Funny faces is all I see
At my place, you on top of me
Playin' strip poker, sippin' Cristi'
I grip your shoulders, you sqeeze the sheets
I'm admirin' your heart shaped booty
Nothin' in your oven, baby feed me now
Who's is this, who's is this, who's is this
Who's is this, who's is this, who's is this
My ghetto queen
[Chorus]
You're my ghetto queen
Right around the way from me
Watering those ghetto trees
We be high just like them weeds
Might be ghetto but you queen to me
That's how it's suppose to be
Do what ya gotta do for me
Forever fulfill your fantasy
When you think of me, have your cream
Everything my team must to do one thing
You're the meanest queen on the scene
Make a player 'fien and be havin' dreams
For real, it's real as it seems
You bring the trees, I'll bring the B's
Begin to freeze on to me, you can scream to please
Plus I'm ready now, take a stand, got me on Rockland
I can be your freaky man, you can climb in, suck a 10
Want some ends? You outta there
No more funny face, put you in your place
Come be the dinner, I'm a bring a plate
She's my ghetto girl in her own world, she's a queen
Queen of all things, for that I mean she's Spring
Personality rings bells in my dreams
Night to dawn, light spread tight, let's swing
Grip it in motion, wet coastin' with a little bit of ridin' rough
Up and down we stroke, strokin' puttin' things in her pocket is fat
But watch her stay cool, calm and collected
Flexin', check it, never was on that stressin'
Cause she bring that hay for the day, what a blessin'
Right around the way from me
This ghetto queen got up with a king
Keep it clean and in essence
[Chorus: x2]
[Kilo]
Where the players live
Have to deal with the Macks
Like the traps in the concrete jungle
Life's a safari in the mornin' huntin'
In effect, your pulse beatin' like bongos
We be like this, gettin' high
Ghetto queen you look so delightin'
Heard your body callin', callin' me, baby
Tellin' me to rodeo ride it
Don't fall off, hold on
Get your roll on, step aside, hugged her back
She swore she wouldn't do me, need your loyalty
You're makin' me wantin' to snap
I know your man is mad as hell
Cause it to a player and I did it well
And I added one more for the road, to let 'em know
Kilo weigh heavy on the scale
[Wyldstyle]
Dedicated to my ghetto queens in jeans,
That think they're mean
I'll massage you with whip cream
I wanna spread you legs and said you were my lady
Down with me, clown with me, fall to the ground with me
Lovin' how you sound when we get 'em off
Carry on to the dawn, give a dog a bone (lick 'em low)
Rodeo show, duckin' you, buckin' in the back of a Cadillac
Tell me if you want it like that (let's bang)
Got me tweakin' Mary Jane, it's a hay thing
Me and you, everyday keep it high like flames (your game)
What's my name? What's my name?
It's Wyldstyle from Chitown, no shame
Me and the ghetto queen comin' up the main
Switchin' four lanes, to the airplane
Sky high we fly when we roll by
On the down low, doin' my thing man
[Chorus]
Crucial Conflict, Kelly, and Rockland, collabo'
Crucial Conflict, Kelly, and Rockland, collabo'
[Chorus: Repeats]

 

Rozhodujúci konflikt vyjdite a zahrajte sa, hej, poď
Kľúčový konflikt, Kelly a Rockland, spolupracovníci
Všetko, čo vidím, sú ksichty
Na mojom mieste, ty na mne
Hráte strip poker, sippinujete Cristiho
Chytím ťa za plecia, ty plácneš
Obdivujem tvoju korisť v tvare srdca
Nič v tvojej rúre, zlato ma teraz nakŕm
Kto je to, kto je to, kto je to
Kto je to, kto je to, kto je to
Moja kráľovná v gete
[Refrén]
Si moja kráľovná v gete
Hneď okolo mňa
Polievanie tých giet
Sme vysoko rovnako ako oni burina
Môže to byť geto, ale kráľovná mi je
Predpokladá sa, že to tak je
Urob to, čo pre mňa musíš urobiť
Navždy naplňte svoju fantáziu
Keď na mňa myslíte, dajte si krém
Všetko, čo musí môj tím urobiť, aby urobil jednu vec
Ste najhoršia kráľovná na scéne
Urobte hráčovi fien a majte sny
Skutočne, je skutočný, ako sa zdá
Vy prinesiete stromy, ja prinesiem B.
Začni na mňa mrznúť, môžeš kričať, prosím
Navyše som teraz pripravený, postavte sa, dostal ma na Rockland
Môžem byť tvoj čudák, môžeš vliezť dovnútra a nasať 10ku
Chceš nejaké konce? Ste odtiaľ
Už žiadna vtipná tvár, dajte si miesto
Poď na večeru, prinesiem tanier
Je to moje dievča z geta vo svojom vlastnom svete, je to kráľovná
Kráľovná všetkých vecí, tým myslím, že je jar
Osobnosť zvoní v mojich snoch
Noc do svitania, svetlo sa pevne šíri, poďme sa hojdať
Chyťte ho do pohybu, mokré dobehnutie s trochou drsného jazdenia
Hore a dole hladkáme, ťahanie vecí do vrecka je tučné
Ale sledujte, ako zostane chladná, pokojná a zhromaždená
Flexin ', skontrolujte to, nikdy nebol na tom stressin'
Pretože prinesie to seno na deň, aké požehnanie
Hneď okolo mňa
Táto kráľovná v gete vstala s kráľom
Udržujte to čisté a v podstate
[Refrén: x2]
[Kilo]
Kde žijú hráči
Musím sa vysporiadať s Mackovcami
Ako pasce v betónovej džungli
Život je safari ráno
V skutočnosti váš pulz bije ako bongá
Sme takíto, dostávame sa vysoko
Kráľovná geta, vyzeráš tak potešene
Počul som, ako tvoje telo volá, volá ma, zlatko
Povedz mi, aby som na tom jazdil
Neopadaj, drž sa
Choďte na to, choďte bokom a objali ju späť
Prisahala, že mi to neurobí, potrebujem tvoju vernosť
Mňa chceš chytiť
Viem, že tvoj muž je šialene pekelný
Spôsob to hráčovi a urobil som to dobre
A dal som ešte jednu pre cestu, aby som im to oznámil
Kilo váži na váhe ťažko
[Wyldstyle]
Venované mojim kráľovnám geta v rifliach,
Myslia si, že sú zlí
Masírujem ťa šľahačkou
Chcem ti roztiahnuť nohy a povedať, že si moja dáma
Dole so mnou, klaun so mnou, padnite so mnou na zem
Milujem to, ako znieš, keď ich dostaneme
Pokračuj do úsvitu, daj psovi kosť (olizuj ich nízko)
Rodeo show, káčatko, kučeravé auto v zadnej časti Cadillacu
Povedz mi, či to tak chceš (buchnime)
Nechal som ma vyladiť Mary Jane, je to seno
Ja a vy, každý deň to držte vysoko ako plamene (vaša hra)
Ako sa volám? Ako sa volám?
Je to Wyldstyle z Chitownu, žiadna hanba
Ja a kráľovná ghetta prichádzame hore
Prepínanie štyroch jazdných pruhov do lietadla
Keď sme sa prevrátili, letíme vysoko nad oblohou
Na nízkej úrovni, robím svoju vec, človeče
[Refrén]
Kľúčový konflikt, Kelly a Rockland, spolupracovníci
Kľúčový konflikt, Kelly a Rockland, spolupracovníci
[Refrén: Opakuje sa]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk