Texty & Preklad: crucial conflict - back against the wall Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi crucial conflict! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno crucial conflict c a uvidíte aké piene od crucial conflict máme v našom archíve a viac podobných ako back against the wall.

crucial conflict
back against the wall
y'all motherfuckers don't want to do none (x2)
In the light never see a nigga like me, things collide inside
Open your eyes wide and see
Don't want none of G-A-D-E and Conflict
Load em' up and bust a (?)
Vietnam, we droppin' bomb shit, strapped do draw
Ready to brawl, back against the wall, us against all y'all
I'm ready to brawl at all times,
don't give a fuck who I'm up against
As long as I can take everyone in my circle
If you really want to know, nigga most peronal
My reason for treason is bread, so even when I said I love my gauge
Watch the rage that I pull, finna' unleash this cage
I'm comin' out with full intentions,
be takin' these niggas to other levels
Bringing drama like Physco, going through cycles
Every trip that I take be suicidal living like Waco
So I'm down to ride, down to do whatever, whenever, the weather
Look I could not really care, on another page, through the blaze
I'm 'a get at em'
Nasty, come and get mashed
You want to up gats, you'd better be strapped
Ain't got time to change em' my my mind is finally made up
Thinking just fuck em' all up
Pop with the glock, on spot, if it's hot, I got a two-shotter pump
Just to get a nigga bumped and put up in the trunk
If you want to get tough enough, you get bucked, blast
Put him on down and out, wildin' out done got you shot
Should have been down to put a rock in your sock
But your sock got a whole, and I'm on cocked
Back with the sack in the rodeo pack
Get back, I make a nigga get slapped in the face with the gate
I'm 'a let the cult demonstrate
The conflict gettin' crucial when the raw be killing em'
Come thirsty nigga
Punks be denied, ready to ride,willing to die, feeling me now
Nigga get the right act in your mind
Nigga get the acts back in a row right
Act that jaw, to the right axe saw
Ain't no thang bigger, and I'm a' back em' all
Temptations trump tall, upskirts
Let em' deal with the hurt, quick fast ways
Take that motherfucker, it's Wildstyle
Take your weak ass niggas along, fuck Bone
Dissin' my home, sayin' we clone
If your ass want to battle, boy I'll take it to the chrome
That's right, my city gonna ride with the Flic', die with the Flic'
What you want to get on, what's up?
Cut the bullshit, get em' with the bidness
There's gangbanging in my blood, no love
Get slugged, body drug through the mud, bring it on let's thug
Cause we comin', straight young gunnin', catching niggas running
y'all motherfuckers don't want to do none
Bone killer, killer to the bone, I got that home address
y'all niggas better leave it alone, this Raw Dope life or death
hook
Any time or place let's go, down for the cause, strapped to draw
Ready to brawl, back against the wall, us against all
y'all motherfuckers don't want to do none (x2)
Let's get bucked til' this bitch catch fire
Look a' here, we the rodeo riders, crucial colliders, crucial killers
(?) fighters, wild west-siders
You can't have the truth, the truth like liars
It's on tonight, so know
We having fun making highways on your crossroads, overload
The fuck E coming back in the form of the Messiah, tight like pliers
Cutting perfect wires, hide like Mayans
The reason they singing the blues is cause these niggas need to retire
More of a musical wiser
So I advise you to get up and be done
Give me the bone, those motherfucking niggas really don't want none
Pop for the Wild-Wild, feel the buck, cook em' up pow-pow
Give it up for the Chi town, nigga watch out, get knocked out the box
Roll with the top-notch heat pop pop
For the plot and we dropping em'
Unstoppable, cocking em', leaving em' dead
When they lay in the land of the raw,
nigga what you seen, what you saw
The nigga 4 deuce stack em' all
Bringing the see-O-N-Flict team from are-E-N-E-G-A-D-E's
Got four others now and take everything you own
Now as serious as I am, why am I so serious now
Cause it's been no time for games playing around wastin' your life
Quit talking crap and pullin'
Pussy gonna get you killed if you don't use it
Got go-getters, plenty missles, stop em' drop em' and I'm wishing
Who that fucking with your eyes
Got you blind to the fact that it's us against all, back to the wall
Violent lessons jumping off unless you all to the raw
It's the bull and the rope and I'm making you choke
Travel the world with us people and folk
Tell us go watch everywhere that we go
But we still keeping it dope yo'
Niggas just bark for some Kibbles and Bits
Niggas don't know about this lyrical shit
?Life or death?, Renegades, Realer and Flic'
Coming through your town and killing your clique
hook
I'm a hit a nigga up so truly gooly, he wouldn't understand it
Recognize me in this shit as a chief I said
And run up to me with your shit, go on and do it, cause I would
Fuck this motherfucking status shit, I'm bringing the goods
And tempting their manhoods, to think they could even fuck with me
Call me Coldhard (?), busting shit from 'cross the street nigga
Throw all my cards to box with 'em
Cars are still deep but your sound was still illing
What the fuck, you niggas think I'm chilling cause I'm calmed and cool
So perhaps I'll bust on one of you stupid ass niggas for being a fool
Stroll through, I'm heated
Them gats combusting rapid at your whole crew
Get called for disaster cause we strapped and let the dogs loose
Hit the main man with the deuce, for the high tech shit fucked up
With Flic' now its on with you, you scared, ? out your ? in bed
Sissy ass nigga we really ain't done shooting the lead
Split your cabbage to the red for fucking with us
Now we sick in the head nigga
By all means, it really don't stop, stay out the dark
Keep messing get marked
Face to face I'm 'a check them phonies
That don't want none trying to diss my homies
Roll and rocker creeping through your city
Bone crusher when I slap you silly
Bone rusher when my mac milli catch a toe tag for touching my billi
Who the fuck want some drama, I'm a' slice 'em up, dice 'em up
I'm 'a cut their head off then neck
I'm feel like I spent twenty years down in Tibet
Rumbles, give me red ass knuckles, knuckles hit his eye like buckles
Buckles keep 'em spit like Ruffles
Fuck it, like a must we buck it
hook

 

vy všetci sráči nechcete robiť nič (x2)
Na svetle nikdy neuvidím niggov ako ja, veci sa zrazia vo vnútri
Otvorte oči dokorán a uvidíte
Nechcem nič z G-A-D-E a Conflict
Načítajte ich a poprsie (?)
Vietnam, padáme bomby, pripútaní a remíza
Sme pripravení na bitku, späť o stenu, nás všetkých
Som pripravený bitku za každých okolností,
nedaj kurva, proti komu stojím
Pokiaľ môžem vziať všetkých do môjho kruhu
Ak to naozaj chcete vedieť, nigga najviac peronal
Mojím dôvodom zrady je chlieb, takže aj keď som povedal, že milujem svoj rozchod
Sledujte zúrivosť, ktorú ťahám, konečne rozpútajte túto klietku
Vychádzam s plnými úmyslami,
byť takin 'tieto niggas na iných úrovniach
Prináša drámu ako Physco, prechádza cyklami
Každá cesta, ktorú podniknem, je samovražedná, žijúca ako Waco
Takže som dole jazdiť, dole robiť čokoľvek, kedykoľvek, počasie
Pozri, bolo mi to úplne jedno, cez inú stránku
Som na nich
Nasty, príď a daj maškrtu
Ak chcete zdvihnúť bránku, mali by ste byť pripútaný
Nemám čas ich zmeniť, moja myseľ je konečne vymyslená
Myslenie, proste ich všetko rozjeď
Pop s glockom, na mieste, ak je horúco, dostal som pumpu na dva strely
Len aby nigga narazil a dal sa do kufra
Ak chcete byť dosť tvrdí, dostanete dolár, výbuch
Dajte ho na zem a dajte sa do strely
Mal byť dole, aby ti dal do ponožky kameň
Ale tvoja ponožka dostala celok a ja som natiahnutý
Späť s vrecom v balení rodeo
Vráť sa, prinútim niggu dostať facku bránou
Nechám demonštrovať kult
Konflikt je zásadný, keď ich surový zabíja
Príďte smädní nigga
Punks bol odmietnutý, pripravený jazdiť, ochotný zomrieť, teraz ma cíti
Nigga, urobte vo svojej mysli správny čin
Nigga má späť činy
Konajte tou čeľusťou, k pravej píle na sekeru
Nie je o nič väčší tanga a som všetkým späť
Pokušenia tromfnú vysoko, na okraji mesta
Nechajte ich, nech sa rýchlo vysporiadajú s ublížením
Vezmi si toho sviňa, je to Wildstyle
Vezmi si svojich bláznov so slabými zadkami, sakra Bone
Uvoľňujem môj domov, hovoríme, že klonujeme
Ak chceš bojovať so zadkom, chlapče, vezmem to do chrómu
Správne, moje mesto bude jazdiť s Flic ', zomrieť s Flic'
Čo chceš dostať, čo sa deje?
Strih kecy, dostaň ich do ponuky
V mojej krvi je gangbang, žiadna láska
Nechajte sa zmlátiť telovou drogou cez bahno a priveďte ju po krku
Pretože prichádzame, priamo mladí, strieľame, chytáme bežiacich niggas
vy všetci sráči nechcete robiť nič
Zabijak kostí, zabijak do špiku kostí, dostal som tú domácu adresu
Všetci niggas by ste to radšej mali nechať na pokoji, tento život alebo smrť Raw Dope
háčik
Kedykoľvek alebo kdekoľvek ideme, dole pre príčinu, pripútaný na kreslenie
Pripravený na bitku, späť o stenu, nás proti všetkým
vy všetci sráči nechcete robiť nič (x2)
Poďme sa chytiť, kým sa táto fena nezapáli
Pozri sa, my jazdci na rodeu, rozhodujúci zrážky, rozhodní zabijaci
(?) bojovníci, divokí západní diváci
Nemôžete mať pravdu, pravdu ako klamári
Je to dnes večer, tak vedzte
Baví nás robiť diaľnice na vašich križovatkách, preťaženie
Kurva E vracajúce sa v podobe Mesiáša, napnuté ako kliešte
Rezanie dokonalých drôtov, schovajte sa ako Mayovia
Dôvod, prečo spievajú blues, je ten, že títo niggovia musia odísť do dôchodku
Skôr hudobne múdrejší
Takže vám radím, aby ste vstali a boli hotoví
Daj mi kosť, tí zasratí blázni naozaj nechcú nikoho
Popujte divočinu, cíťte babku a pripravte ju
Vzdaj to pre mesto Chi, nigga pozor, vypadni z krabice
Zrolujeme pomocou špičkového tepelne popového popu
Pre dej a my ich zvrhneme
Nezastaviteľný, napínavý, necháva ich mŕtve
Keď ležali v surovej krajine,
nigga čo si videl, čo si videl
Zásobník nigga 4 je dvojka
Prinášame tím see-O-N-Flict z are-E-N-E-G-A-D-E
Teraz máte ďalších štyroch a vezmite si všetko, čo vlastníte
Teraz tak vážne, ako som ja, prečo to tak vážne myslím teraz
Pretože nebol čas na hranie hier, ktoré ťa pripravili o život
Prestaň hovoriť kecy a ťahať
Pussy ťa zabije, ak to nepoužiješ
Mám hľadačov, veľa striel, prestaň s nimi a prajem si
Kto to kurva tvojimi očami
Zaslepil som ťa tým, že sme my proti všetkým, späť k stene
Násilné lekcie skákajú, pokiaľ nie ste všetci surový
Je to býk a lano a nútim ťa dusiť sa
Cestujte po svete s nami ľuďmi a ľuďmi
Povedz nám, nech ideme pozerať všade, kam ideme
Ale stále to držíme dope yo '
Niggas len šteká na nejaké granule a kúsky
Niggas nevie o týchto lyrických sračkách
„Život alebo smrť ?, Odpadlíci, realisti a Flic“
Prechádzam tvojim mestom a zabíjam tvoju kliku
háčik
Som hit nigga tak skutočne gooly, že by to nepochopil
Poznajte ma v tomto hovno ako náčelníka, ktorého som povedal
A dobehni ku mne so svojimi sračkami, choď ďalej a urob to, pretože by som urobil
Seru na to posratý status hovno, prinášam tovar
A lákavé pre ich mužnosť, aby si mysleli, že by so mnou mohli aj súložiť
Volaj ma Coldhard (?), Mlátiaci hovno z ulice nigga
Odhoďte všetky moje karty do krabice s nimi
Autá sú stále hlboké, ale váš zvuk sa stále zhoršoval
Čo si sakra myslíte, blázni, že som chladný, pretože som upokojený a v pohode
Takže možno niekoho z vás hlúpu zadočká blázni, že je hlupák
Prejdite sa, som zahriaty
Ich rakety sa rýchlo spaľujú na celú vašu posádku
Zavolali sme ku katastrofe, pretože sme pripútali psy a nechali ich voľne ležať
Trafte hlavného muža dvojkou, pretože sa vyspali high-tech hovno
Keď už je Flic s vami, bojíte sa? z tvojho? v posteli
Slová význam: Sissy zadok nigga sme naozaj nie je streľba vedenie
Rozdeľte si kapustu na červenú, aby ste s nami šukali
Teraz sme chorí v hlave nigga
Vo všetkých ohľadoch to naozaj nezastavuje, nezostávajte v tme
Neustále sa majte označený
Tvárou v tvár im skontrolujem telefónne čísla
To nechce, aby sa nikto nepokúšal rozpustiť moje homies
Rolovať a rocker plaziť sa cez vaše mesto
Drvič kostí, keď ťa hlúpo plesknem
Bone rusher, keď môj mac milli chytí špičku prsta za dotyk môjho billi
Kto do riti chce nejakú drámu, ja som z nich nakrájaný na kocky
Som im odrezaný od hlavy a potom od krku
Mám pocit, že som strávil dvadsať rokov v Tibete
Rachotí, daj mi červené zadočky, klbká mu udrú do oka ako spony
Pracky ich udržiavajú pľuvané ako volániky
Seru na to, ako keby sme to mali vyhodiť
háčik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk