Texty & Preklad: crosby stills nash young - southern cross Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi crosby stills nash young! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno crosby stills nash young c a uvidíte aké piene od crosby stills nash young máme v našom archíve a viac podobných ako southern cross.

crosby stills nash young
southern cross
Got out of town on a boat goin' to Southern Islands
Sailing a reach before a followin' sea
She was makin' for the trades on the outside
And the downhill run to Papeete
Off the wind on this heading lie the Marquesas
We got eighty feet of the waterline nicely making way
In a noisy bar in Avalon I tried to call you
But on a midnight watch I realized why twice you ran away
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
Around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
Who knows she knows (who knows love can endure)
And you know it will
When you see the Southern Cross for the first time
You understand now why you came this way
'Cause the truth you might be runnin' from is so small
But it's as big as the promise, the promise of a comin' day
So I'm sailing for tomorrow my dreams are a-dyin'
And my love is an anchor tied to you (tied with a silver chain)
I have my ship and all her flags are a-flyin'
She is all that I have left and music is her name
Think about
Think about how many times I have fallen
Spirits are using me, larger voices callin'
What Heaven brought you and me cannot be forgotten
I have been around the world (I have been around the world)
Lookin' (lookin' for that woman girl)
(Who knows love can endure)
And you know it will
And you know it will
So we cheated and we lied and we tested
And we never failed to fail it was the easiest thing to do
You will survive being bested
Somebody fine will come along make me forget about loving you
And the southern cross

 

Vystúpili ste z mesta na lodi, ktorá premávala na Južné ostrovy
Plachtenie s dosahom pred nasledujúcim morom
Venovala sa remeslu pre obchody
A zjazd do Papeete
Mimo vetra na tejto hlave ležia Markízy
Dostali sme sa osemdesiat stôp vodorysky pekne po ceste
V hlučnom bare v Avalone som sa vám pokúsil dovolať
Ale na polnočných hodinách som si uvedomil, prečo si dvakrát utiekol
Myslieť na
Pomysli na to, koľkokrát som padol
Používajú ma duchovia, volajú väčšie hlasy
To, čo Nebo prinieslo tebe a mne, nemožno zabudnúť
Po celom svete (bol som po celom svete)
Hľadám (hľadám dievča)
Kto vie, že vie (kto vie, že láska vydrží)
A viete, že bude
Keď prvýkrát uvidíte Južný kríž
Teraz už chápete, prečo ste prišli práve touto cestou
Pretože pravda, z ktorej by si mohol utekať, je taká malá
Ale je to veľké ako prísľub, prísľub blížiaceho sa dňa
Takže odplávam na zajtra, moje sny zomierajú
A moja láska je kotva priviazaná k tebe (priviazaná striebornou retiazkou)
Mám svoju loď a všetky jej vlajky lietajú
Je to všetko, čo mi zostalo, a hudba sa volá
Myslieť na
Pomysli na to, koľkokrát som padol
Používajú ma duchovia, volajú väčšie hlasy
Na to, čo Nebo prinieslo tebe a mne, sa nedá zabudnúť
Bol som po celom svete (bol som po celom svete)
Hľadám (hľadám dievča)
(Kto vie, že láska vydrží)
A viete, že bude
A viete, že bude
Tak sme podvádzali a klamali sme a testovali sme
A nikdy sme nezlyhali, bola to najjednoduchšia vec
Prežijete, keď vás premôžu
Príde niekto v poriadku, aby som zabudol na to, že ťa budem milovať
A južný kríž

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk