Texty & Preklad: crosby stills nash young - prison song Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi crosby stills nash young! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno crosby stills nash young c a uvidíte aké piene od crosby stills nash young máme v našom archíve a viac podobných ako prison song.

crosby stills nash young
prison song
One day a friend took me aside
And said I have to leave you
For buying something from a friend
They say I've done wrong
For protecting the name of a man
They say I'll have to leave you,
So now I'm bidding you farewell
For much too long.
And here's a song to sing,
For every man inside,
If he can hear you sing
It's an open door.
There's not a rich man there,
Who couldn't pay his way
And buy the freedom that's a high price
For the poor.
Kids in Texas
Smoking grass,
Ten year sentence
Comes to pass
Misdemeanor
In Ann Arbor,
Ask the judges
Why?
One day a friend said to her kids
I'm gonna have to leave you
For selling something to the man
I guess I did wrong
And although I did the best I could
I'm gonna have to leave you
So now I'm kissing you farewell
For much too long.
And here's a song to sing,
For every man inside
If he can hear you sing
It's an open door.
There's not a rich man there
Who couldn't pay his way
And buy the freedom that's a high price
For the poor

 

Jedného dňa ma priateľ vzal bokom
A povedal, že ťa musím opustiť
Za to, že si niečo kúpil od priateľa
Hovoria, že som urobil zle
Za ochranu mena muža
Hovoria, že ťa budem musieť opustiť,
Takže teraz sa s vami lúčim
Príliš dlho.
A tu je pieseň na spievanie,
Pre každého človeka vo vnútri
Ak ťa počuje spievať
Sú to otvorené dvere.
Nie je tam bohatý muž,
Kto nemohol zaplatiť svoju cestu
A kúpte si slobodu, ktorá je za vysokú cenu
Pre chudobných.
Deti v Texase
Fajčenie trávy,
Desaťročný trest
Prichádza
Priestupok
V Ann Arbor,
Spýtajte sa sudcov
Prečo?
Jedného dňa povedala priateľka svojim deťom
Budem ťa musieť opustiť
Za to, že mužovi niečo predal
Asi som urobil zle
A hoci som urobil maximum, čo som mohol
Budem ťa musieť opustiť
Takže teraz ťa bozkávam na rozlúčku
Príliš dlho.
A tu je pieseň na spievanie,
Pre každého človeka vo vnútri
Ak ťa počuje spievať
Sú to otvorené dvere.
Nie je tam bohatý človek
Kto nemohol zaplatiť svoju cestu
A kúpte si slobodu, ktorá je za vysokú cenu
Pre chudobných

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk