Texty & Preklad: cripper - more than 4 Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cripper! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cripper c a uvidíte aké piene od cripper máme v našom archíve a viac podobných ako more than 4.

cripper
more than 4
I shut my mouth
To lend an ear
Then threw a stone
To break the silence
More than 4
Less than 5
Minutes left to fix your alibis
Stronger is only fear
What a surprise
These words coming to life are mine
Can you hear me?
I can't hear you
More than there
Has been before
This rollin' ball's a burnin' and it's
Way too fast to stop it now
Could it be
That this is not enough for us?
Back for seconds
In a minute
One question
What are you doing for your living?
One question
What are you living for?
Come on, loser, show off!
You're always more than you think
Go ahead and get what you want
Before you get you're wanting something else
Come on, sleeper, wake up!
You're always less than you could be
Go ahead and get what you want
Before you get you're wanting even
More than
You can take
Get rid of this attitude
It's killing you
What you know
What ever you might have seen
Let yourself go (Go on with that)
Don't let it go on that (Where will you go?)
More than
Just for the sake of it
What we have is ours
Hell is other people
What we are
Who we'll be -
We walk on our own
But we never walk alone

 

Zavrel som ústa
Požičať ucho
Potom hodil kameň
Prelomiť ticho
Viac ako 4
Menej ako 5
Zostávajú minúty na opravu alibizmu
Silnejší je iba strach
To je ale prekvapenie
Tieto slová ožívajúce sú moje
Počuješ ma?
Nepočujem ťa
Viac ako tam
Bol predtým
Táto guľka horí a je to
Príliš rýchlo na to, aby sme to teraz zastavili
Mohlo by to byť
Že nám to nestačí?
Späť na pár sekúnd
Za minútu
Jedna otázka
Čím sa živíš?
Jedna otázka
Čím žiješ?
No tak, porazený, predvádzajte sa!
Ste vždy viac, ako si myslíte
Pokračujte a získajte to, čo chcete
Než prídete, chcete niečo iné
No tak, spáč, zobuď sa!
Ste vždy menej, ako by ste mohli byť
Pokračujte a získajte to, čo chcete
Než sa dostanete, chcete rovnomerne
Viac ako
Môžeš vziať
Zbavte sa tohto postoja
Zabíja ťa to
Čo vieš
Čo ste kedy mohli vidieť
Nechajte sa ísť (pokračujte v tom)
Nenechaj to tak ďalej (Kam pôjdeš?)
Viac ako
Len pre dobro
To, čo máme, je naše
Peklo sú iní ľudia
Čo sme zač
Kto budeme -
Kráčame po vlastných
Ale nikdy nechodíme sami

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk