Texty & Preklad: cripper - god spoken prayer Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cripper! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cripper c a uvidíte aké piene od cripper máme v našom archíve a viac podobných ako god spoken prayer.

cripper
god spoken prayer
Water
Surface
Horizon
Sky
And all are looking up to see
The universal remedy
Established phantom of the free
The modern myth security
There is a line
I drew a line
Into the sand
That line is fear
My mouth is bleeding
Like a wound
My mouth a wound
I'm bleeding into you
Whispering down the lane
Gathering, paralyzed
Open-mouth society
I wear you like a suit
Oh, mother earth
Out of the water
Out of sight
I am the devil's crippled hand
Licking drips off lips leaving delicate lies
Where the white rabbit goes, follows mankind
Like a god spoken prayer
They search, I teach 'em to find
Concern
Devotion
Shelter
Sacrifice
A life
To lose
What do you want from me
You make a fool out of yourself

 

Voda
Povrch
Horizon
Obloha
A všetci vzhliadajú, aby videli
Univerzálny prostriedok nápravy
Založený prízrak slobodných
Moderná bezpečnosť mýtov
Existuje čiara
Nakreslil som čiaru
Do piesku
Tou líniou je strach
Ústa mi krvácajú
Ako rana
Moje ústa rana
Krvácam do teba
Zašepkávanie po jazdnom pruhu
Zhromaždený, paralyzovaný
Spoločnosť s otvorenými ústami
Nosím ťa ako oblek
Och, matka zem
Z vody
Z dohľadu
Som diablova zmrzačená ruka
Lízanie steká z pier a zanecháva jemné klamstvá
Tam, kam ide biely králik, nasleduje ľudstvo
Ako bohom hovorená modlitba
Hľadajú, učím ich hľadať
Znepokojenie
Oddanosť
Prístrešok
Obetujte sa
Život
Prehrať
Čo odo mňa chceš
Robíte zo seba hlupáka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk