Texty & Preklad: cripper - devil reveals Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cripper! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cripper c a uvidíte aké piene od cripper máme v našom archíve a viac podobných ako devil reveals.

cripper
devil reveals
The triumph of the underdog
Questioning the world
A higher gain of circumstance
Lest we forget
For now the case is clear
For now the fellow rescued
When truth is what we fear
Then fear is nevermore
How could it all have come this far?
And now -- how do we cope?
The best, it seems, is to shut up
And let bygones be gone
When all we have is here
There's nothing left to witness
So don't deny what we're
And let's just mind our business
Hope is the devil
The devil is mine
Devil reveals
What a flesh-devoured skull you are!
One-eyed among the blind!
Now you see, you can't forget
You wish, you'd never known
The more there is to hide
The more there's to uncover
So welcome to the other side
This trip here is hell!
"Fool!
Don't you see now
that I could have poisoned you?
A hundred times had I been able to live without you."
"Fool!
Don't you see now
that I could have poisoned you a hundred times?
...had I been able to live without you."

 

Triumf smoliara
Spochybňovanie sveta
Vyšší zisk okolností
Aby sme nezabudli
Prípad je zatiaľ jasný
Zatiaľ chlap zachránený
Keď je pravda to, čoho sa bojíme
Potom strach už nikdy nie je
Ako to všetko mohlo prísť tak ďaleko?
A teraz - ako to zvládneme?
Najlepšie je, zdá sa, ticho
A nechajte minulosť zmiznúť
Keď je tu všetko, čo máme
Nezostáva nič, čo by bolo svedkom
Takže nepopierajte, čo sme
A nechajme len našu prácu
Nádej je diabol
Diabol je môj
Diabol odhaľuje
Aká ste lebka požírená z mäsa!
Jednooký medzi slepými!
Teraz vidíte, že nemôžete zabudnúť
Prajete si, nikdy by ste to nevedeli
O to viac sa toho bude skrývať
O to viac sa dá odhaliť
Takže vitajte na druhej strane
Tento výlet je tu peklo!
„Blázon!
Teraz to nevidíš
že som ťa mohol otráviť?
Stokrát som bol schopný žiť bez teba. “
„Blázon!
Teraz to nevidíš
že som ťa mohol otráviť stokrát?
... či som bol schopný žiť bez teba. “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk