Texty & Preklad: craig s brother - nobody Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi craig s brother! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno craig s brother c a uvidíte aké piene od craig s brother máme v našom archíve a viac podobných ako nobody.

craig s brother
nobody
When he was young so many looks he never caught
So much love he hadn't bought
Seen peering through the pane, left out standing in the rain
Soaking in his rearing, only wishing to be dry
It seems he knew [Incomprehensible]
No one cuts much deeper in the
Young boy who strains his ears to hear
No one come calling, no one to tell his deepest fear
No one to brag his trophy
No one for him to make proud
No one to answer this life that was in doubt
These times he's not forgotten
He swore he'd never be that nobody still haunting
All his past that brings his longing for times
That all would come from when he was young
When he was young when he was young
So many times he'd knelt and prayed
Begging for these present days
When all his youth was done, be standing with his son
No one would ever know him, no one for him not to hear
No one to answer his father being near
These times he's not forgotten
And did he ever know that nobody's still haunting?
All his past that brings his longing
For all my strength to come, from when he was young
When he was young when he was young
It seems he never knew that nobody here
Still staring in at something lost that could not be
All of this spent preparing harmony
He'll never be forgotten
For all he's lived and sought in
Flying from wings he'd hide in
Hiding his son from when he was young
When he was young
And in his bleeding
([Incomprehensible])
I've been receiving no pain
That would come from when he was young

 

Keď bol mladý, toľko pohľadov, ktoré nikdy nechytil
Toľko lásky si nekúpil
Pri pohľade pozerať cez sklo, vynechané stáť v daždi
Namočený v jeho chove, len si praje byť v suchu
Zdá sa, že vedel [nepochopiteľné]
Nikto nereže oveľa hlbšie v
Mladý chlapec, ktorý napína uši, aby počul
Nikto nepríde volať, nikto, kto by povedal svoj najhlbší strach
Nikto sa nechváli svojou trofejou
Nikto, aby bol na čo hrdý
Nikto, kto by odpovedal na tento život, o ktorom sa pochybovalo
Tentokrát sa na neho nezabúda
Prisahal, že nikdy nebude taký, že v ňom stále nikto straší
Celá jeho minulosť, ktorá prináša jeho túžbu po časoch
To všetko by prišlo, keď bol mladý
Keď bol mladý, keď bol mladý
Toľkokrát pokľakol a modlil sa
Žobranie pre dnešok
Keď bola celá jeho mladosť hotová, stáť so svojím synom
Nikto by ho nikdy nepoznal, nikto aby ho nepočul
Jeho otcovi nebol nikto, kto by bol nablízku
Tentokrát sa na neho nezabúda
A vedel niekedy, že stále nikto neprenasleduje?
Celá jeho minulosť, ktorá prináša jeho túžbu
Zo všetkých síl, ktoré prídu, od mladosti
Keď bol mladý, keď bol mladý
Zdá sa, že nikdy nevedel, že tu nikto nie je
Stále hľadel na niečo stratené, čo nemohlo byť
To všetko strávilo prípravou harmónie
Nikdy na neho nezabudnú
Za všetko, čo žil a hľadal
Lietajúci z krídel, do ktorých sa skryl
Skrýval svojho syna od mladosti
Keď bol mladý
A v jeho krvácaní
([Nepochopiteľné])
Neprijímala som žiadnu bolesť
To by prišlo, keď bol mladý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk