Texty & Preklad: craig s brother - lost at sea Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi craig s brother! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno craig s brother c a uvidíte aké piene od craig s brother máme v našom archíve a viac podobných ako lost at sea.

craig s brother
lost at sea
Floating like driftwood
Slaved by the sea
Resolutely refusing to die
Without amnesty
He's tossed by the waves
He's all out of flares
Nobody saves, nobody cares
Dehydrated lips speak words of despair
Unanswered prayer
Amidst the sea of words
(Amidst the sea of words)
He only hears the sound of sea birds
Who only whisper of a world beyond the waves
And all those points of light
(All those points of light)
The gently winking stars of night
Not out of sight but still his eyes are glazed
And though his eyes perforate the horizon
He still can't find escape from his world
He lifts his head in unwanted motion
But he can't see himself tonight
Just broken starlight and waves
Stupid and headstrong
She stands on the beach
She's calling his name out
But he doesn't hear her voice from where
His vessel so small
Boat's bullied by waves to nowhere at all
Dehydrated lips speak words of despair
Unanswered prayer
Amidst the sea of words
(Amidst the sea of words)
He only hears the sound of sea birds
Who only whisper of a world beyond the waves
And all those points of light
(All those points of light)
The gently winking stars of night
Not out of sight but still his eyed are glazed
Keep calling his name
Keep calling, perhaps he'll hear you
Keep calling his name
Maybe now he's not the one
The one who's exiled form the world of you and me
The one who can't be reached,the one who's lost at sea
The one whose social skills have gone to atrophy
The one who drifts apart, the one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one who's lost at sea
The one whose
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
And talking like tree wood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood
Floating like driftwood

 

Plávajúce ako naplavené drevo
Otročený morom
Rozhodne odmietol zomrieť
Bez amnestie
Je zmietaný vlnami
Je celý zo svetlíc
Nikto nešetrí, nikoho to nezaujíma
Dehydrované pery hovoria slová zúfalstva
Nezodpovedaná modlitba
Uprostred mora slov
(Uprostred mora slov)
Počuje iba zvuk morských vtákov
Ktorí len šepkajú o svete za vlnami
A všetky tie svetelné body
(Všetky tie svetelné body)
Jemne žmurkajúce hviezdy noci
Nie z dohľadu, ale stále má oči zasklené
A hoci jeho oči predierajú obzor
Stále nemôže nájsť únik zo svojho sveta
Nežiaducim pohybom zdvihne hlavu
Ale dnes večer sa nemôže vidieť
Len rozbité svetlo hviezd a vlny
Hlúpy a svojhlavý
Stojí na pláži
Volá jeho meno
Ale odkiaľ nepočuje jej hlas
Jeho nádoba taká malá
Loď bola šikanovaná vlnami úplne nikam
Dehydrované pery hovoria slová zúfalstva
Nezodpovedaná modlitba
Uprostred mora slov
(Uprostred mora slov)
Počuje iba zvuk morských vtákov
Ktorí len šepkajú o svete za vlnami
A všetky tie svetelné body
(Všetky tie svetelné body)
Jemne žmurkajúce hviezdy noci
Nie z dohľadu, ale stále má oči zasklené
Stále volaj jeho meno
Stále volaj, možno ťa bude počuť
Stále volaj jeho meno
Možno teraz nie je ten pravý
Ten, kto je vo vyhnanstve, tvorí svet teba a mňa
Ten, na ktorého sa nedá dosiahnuť, ten, ktorý sa stratil na mori
Ten, ktorého sociálne schopnosti prešli do atrofie
Ten, kto sa vzďaľuje, ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, kto sa stratil na mori
Ten, ktorého
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
A rozprávanie ako stromové drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo
Plávajúce ako naplavené drevo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk