Texty & Preklad: cradle of filth - the rape ruin of angels Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako the rape ruin of angels.

cradle of filth
the rape ruin of angels
Hosannas in extremis
Invading tempestuous skies
When inanna rose, bringing angels repose
And narcissus' fate as their prize
Blinded by diana's mirror
Wherein coffined truth struggles, forlorn
And covetous stars out their eyes to deceive
The horrors performed on her shores
As jewelled ishtar, in darker aeons
Trespassed ereshkigal's grasp
Her ravening twin, wreathed in whispers and wind
Now inspires catharsis to dance
Through the weave of white vaults
Where the shadows revolt
At the incest of spiritual love
Castrata choirs, bereft of such lusts
Spatter virginal breasts with their blood
The iron tongue of midnight hath told twelwe
(thirst-ridden) wolves serenade a moon
Who seems no mistress of herself
And heavens pour forth vast casualties
Thy host given up for me
Thou which wert once and then ceased to be
Art now ensconced to chapters
Of a lengthening tragedy
Whilst we scream free
Deep forests impale the sinister mist
Their sorcery taught to the clouds
Who muster like mountains, a fountainous wish
To vex the sweet dead from silk odious shrouds
Storm-woken sisters of judas unfurl
As psyche to sapphic lament
Wrapt in thy tresses and taloned caresses
Whisper me secrets beheld beyond death
'desires
I was loath to lose
To the virgin-bloodied priests
Whose lord fantasied on magdalene
And sought to savour her as beast
Her aching sex
A rose undone
As mine in tears and spasms wrung'
Ebon nemesis, slain jericho's stone
Has built thee a marbled stair
By candlelight to eden and a serpentine throne
Where ravens rape the tenanting angels there
Hurry, else death may spy us here
And quicken the pulse of dawn
Embering flames writhe to life again
The starry brow threshed with poisonous thorn
Huntress, draw back the silvered bow
Thy dogs set upon the manger
The enemy in throes...
Whilst drifting fogs devour
All hallows witching hour
On this long, dark seance for the soul
Through malevolent scylla, charybdis graves
Our conquesting spirits pour forth, unassuaged
Occultnesses watch us and seraph, afraid
Like fireflies plunge to her maw, midst crashing black waves
'remember with pride what thou art
Lest we forget in awe of our terrible past'
When dark royalties drank of despair
Idols hewed down 'neath a desert god's stare
In thrall to revenges sworn there
What dreams could we father, when farther we fell
To nightmare... ?
'well versed in misery
We have lain naked in darkest ravines
Now the sun has set in slumber. we delight
Like serpents in arousal
Coiled to strike at the light'
Now abyssed lucifers master the earth
Uncloister jaded harlots once served
Enthralled by cruel raptures, rehearsed
Kiss slumbered beauty and weapon our thousand year curse
The laughter of khaos
Gatekeepers flee the onslaught
A world enslaved to flame
Bondage in phallustine
Pleasure temples for my bride
Nubian grace swiftly seize
Thieves blood-divine
Empires thrive on sacrifice

 

Hosannas extremis
Napádajúca búrkovú oblohu
Keď vstala inanna, privádza anjelov pokoj
A osud narcisov ako ich cena
Zaslepený Dianiným zrkadlom
V čom sa rakvové zápasy pravdy boja, opustení
A žiadostivé hviezdy vychádzajú z očí, aby oklamali
Na jej brehoch sa hrôzy prejavili
Ako ishtar s drahokamami, v tmavších vekoch
Prekročené Ereškigalovo zovretie
Jej dychtivé dvojča zahalené šepotom a vetrom
Teraz inšpiruje katarziu k tancu
Cez väzbu bielych klenieb
Kde sa tiene vzbúria
Z incestu duchovnej lásky
Spevácke zbory Castrata, zbavené takýchto chtíčov
Rozstrekujte panenské prsia svojou krvou
Železný jazyk polnoci povedal twelwe
(smädný) vlci serenáda mesiac
Ktorá sa nezdá byť žiadnou milenkou
A nebo vylieva obrovské straty
Tvoj hostiteľ sa pre mňa vzdal
Ty, ktorý si raz bol a potom prestal byť
Umenie je teraz súčasťou kapitol
O predlžujúcej sa tragédii
Zatiaľ čo my kričíme zadarmo
Hlboké lesy napichávajú zlovestnú hmlu
Ich čarodejníctvo učilo oblaky
Kto sa zhromažďuje ako hory, slávne želanie
Rozladiť sladké mŕtve z hodvábnych nepríjemných rubášov
Rozvinuli sa búrlivé sestry judášové
Ako psychika na sapfické nariekanie
Zahalené do tvojich kadeří a pohladení po pazúroch
Zašepkaj mi tajomstvá spozorované po smrti
„túžby
Nerada som prehrala
K pannám zakrvaveným kňazom
Čí pán sníval o Magdaléne
A snažil sa si ju vychutnať ako zviera
Jej boľavé pohlavie
Ruža zrušená
Ako moje slzy a kŕče vyžmýkali
Ebon nemesis, zabitý kameň Jericha
Postavil ti mramorové schodisko
Pri svetle sviečok na raj a hadí trón
Kde tam havrany znásilňujú nájomných anjelov
Ponáhľaj sa, inak nás tu môže smrť špehovať
A urýchliť pulz úsvitu
Vypaľujúce sa plamene sa opäť zvíjali k životu
Hviezdne obočie mlátilo jedovatým tŕňom
Lovkyňa, stiahni postriebrený luk
Tvoje psy nasadli na jasle
Nepriateľ v hrdle ...
Zatiaľ čo driftujúce hmly pohlcujú
Všetky posvätné hodiny čarodejnice
Na tomto dlhom, tmavom seanse pre dušu
Skrz zlomyseľnú scyllu, hroby charybdis
Naši dobyvateľskí duchovia sa vylievajú, nepokojní
Okultisti nás sledujú a bojí sa serafínov
Ako svetlušky sa vrhajú na jej chřtán, uprostred rútiacich sa čiernych vĺn
Pamätaj s hrdosťou na to, čo si
Aby sme nezabudli v úžase na svoju strašnú minulosť “
Keď tmavé honoráre pili zúfalstvo
Modly vytesané pod pohľad púštneho boha
V prísahu tam pomstili
Aké sny sme mohli splodiť, keď sme padli ďalej
Na nočnú moru ...?
„dobre vyznajú v biede
Ležali sme nahí v najtemnejších roklinách
Teraz slnko zapadlo. potešíme sa
Ako hady vo vzrušení
Stočený na svetlo
Teraz prepadnutí luciferi vládnu Zemi
Kedysi slúžili uncloisterové unavené neviestky
Naštvaný krutými vytrženiami, nacvičený
Bozk driemajúcej krásy a zbraní naša tisícročná kliatba
Smiech khaos
Vrátnici utekajú pred náporom
Svet zotročený plameňom
Otroctvo vo falustíne
Potešte chrámy pre moju nevestu
Núbijská milosť sa rýchlo zmocnila
Zlodeji krvavo božskí
Ríše sa darí obetavosti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk