Texty & Preklad: cradle of filth - the principle of evil made flesh Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako the principle of evil made flesh.

cradle of filth
the principle of evil made flesh
From the primeval mass
Let precious chaos vent
Sacred flesh drenched in fornication
Beloved by Set
May the winds gather her together
From the secrets of men
After thousands of years of terrifying silence
She comes again
(All Destroyer)
The abolition of the yeshua begins
Shattered are the icons of the worthless
The Goddess scorned is a Valkyrie born
Scattered are the wings of the virulent holy
Leave their husks to be the prey of vultures and dogs
World without end
Cherish the lissome wants of pernicious evil
Dusk in her eyes
Torn bloody weeping skies
Darkness will hasten to devour
And the weak will flee or die
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
I slay the lamb in the fervour of thine
Abandonment unto Our Lady
With a quenchless thirst for the infinite
For Her that exists beyond all knowledge
Storming from tired centuries
Under the glare of a waxing death-moon
Terrible beauty of love severed
Rip the baby from the virginal womb
The blood of Jesus
Is the wine of the dead
And the drunken angels
Bleed with incest
The Liliot suckle on Her fruitful breasts
And yield the swords that sever and stain
There will be no act or passion wrought
That shall not be attributed to Her names
To the name of Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
I yearn to thee who art darkness in thy rising
"Weltmacht oder Niedergang"

 

Z pravekej omše
Nechajte ventilovať vzácny chaos
Posvätné telo zaliate smilstvom
Milovaný Setom
Nech ju vetry spoja
Z tajomstiev mužov
Po tisíckach rokov desivého ticha
Prichádza znova
(All Destroyer)
Začína sa zrušenie ješuy
Rozbité sú ikony bezcenných
Pohrdnutá Bohyňa je rodená Valkyrie
Roztrúsené sú krídla virulentného svätého
Nechajte ich plevy ako korisť supov a psov
Svet bez konca
Vážte si lissome chce zhubné zlo
V jej očiach súmrak
Roztrhané krvavé plačúce nebo
Tma sa ponáhľa zožrať
A slabí utečú alebo zomrú
Sie sind es die sich
Anderlieb festhalten
Fuer immer betend auf knien
Vor der (finisteren) goetten
Zabijem baránka vo vášni
Opustenie Panny Márie
S neutíchajúcim smädom po nekonečnom
Pre ňu existuje nad všetky vedomosti
Búrka z unavených storočí
Pod žiarou dorastajúceho Mesiaca smrti
Strašná krása lásky sa pretrhla
Roztrhnite dieťa z panenského lona
Krv Ježiša
Je víno mŕtvych
A opití anjeli
Krvácajte incestom
Liliot saje jej plodné prsia
A poddaj meče, ktoré rozsekajú a poškvrňujú
Nebude sa konať nijaký čin ani vášeň
To sa nebude pripisovať jej menám
Na meno Baphomet
Artemis, Bastet, Astarte
Túžim po tebe, ktorý si temný v tvojom vstávaní
„Weltmacht oder Niedergang“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk