Texty & Preklad: cradle of filth - scorched earth erotica Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako scorched earth erotica.

cradle of filth
scorched earth erotica
Sunset, expect
This to be your last with Our vast return
As Death is set
At three sixes where hill-beacons burn
Darkness, undress
Your descending skirts yield a thirsting altar
Blood-red, yet still unfed
Lips distend ending, time to falter
Welcome arms wide and crucified
The slaughter
Lightening freezes seven
Outtakes from the rape of the world
Sins expelled from Heaven
Now befoul from the bowels of Hell
Where the tragic in theory and practice fell
Last prayers, hang in the air
Each unto their own rag and bone meal saviors
Strung where crippled vultures dare
Golgotha
Coughs another cross to grave God's failure
Once the forests spired
Nurtured in Nature'heart
Now dreat cedars feed the pyres
Need-fires lit for greater harm
As Her children toy with razors
Sightless and deeply scarred
And the moon arose to phase Her
Cracks a grin so wide it hides the stars
And lights Our path
Back through the shattered glass
(We come like drumming thunder
Tides enwreathed in scum and plunder
Kraken-teethed to tear asunder
All those too blind to see)
Where the tragic in theory and practice meet
Deranged, uncaged
We rage like a plague through this age of greed
Sowers of discord, growing wars to reap
A terrible crop to beat a vicious retreat
Scorched Earth, rebirth
Disinterred in the writhe of the lone survivor
Whose worth is worse than the curse
Of Sardonicus choking on his own saliva
Who shares the last laugh now
Dead wedded fates fulfill their vows?
Foot in mouth of sacred cows
Face down in dust and poisoned ground

 

Západ slnka, očakávaj
Toto bude vaše posledné s našim obrovským návratom
Ako je nastavená smrť
O tri šieste, kde horia majáky
Tma, vyzliecť sa
Vaše zostupné sukne poskytujú smädný oltár
Krvavočervený, ale stále nenakŕmený
Pysky sa roztiahnu končiac, je potrebné ustúpiť
Vitajte v náručí širokej a ukrižovanej
Porážka
Osvetlenie zamrzí sedem
Následky znásilnenia sveta
Hriechy vyhnané z neba
Teraz faul z útrob pekla
Kde došlo k tragickému v teórii i praxi
Posledné modlitby, viste vo vzduchu
Každý pre svojich vlastných záchrancov handrových a kostných múčok
Navlečený tam, kam sa opovrhujú zmrzačení supi
Golgota
Kašle na ďalší kríž, aby zakryl Božie zlyhanie
Raz sa lesy rozbúrili
Živení v srdci prírody
Teraz dýchajú cédre, ktoré kŕmia hranice
Pre väčšiu ujmu sú zapálené požiare
Ako Jej deti sa hrajú so žiletkami
Nevidiaci a hlboko zjazvený
A mesiac vstal, aby ju fázoval
Praskne úsmevom tak širokým, že skryje hviezdy
A osvetľuje našu cestu
Naspäť cez rozbité sklo
(Prichádzame ako bubnujúci hrom
Prílivy obklopené špinou a drancovaním
Krakenove zuby na roztrhanie
Všetci tí nevidiaci)
Kde sa tragické v teórii a praxi stretávajú
Vystrašený, bez klietky
V tomto veku chamtivosti zúrime ako mor
Rozsievači sváru, rastúce vojny, aby žali
Strašná úroda, ktorá porazila začarovaný ústup
Spálená Zem, znovuzrodenie
Vynechaný z zvíjania sa osamelého preživšieho
Jeho hodnota je horšia ako prekliatie
Sardonicus, ktorý sa dusí vlastnými slinami
Kto teraz zdieľa posledný smiech
Mŕtve manželské osudy plnia svoje sľuby?
Noha v ústach posvätných kráv
Tvárou v tvár v prachu a otrávenej pôde

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk