Texty & Preklad: cradle of filth - lord abortion Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako lord abortion.

cradle of filth
lord abortion
I was born with a birthmark of cinders
Debris cast from the stars and mother
A ring of bright slaughter, I spat in the waters
Of life that ran slick from the stab wounds in her
Dub me lord abortion, the living dead
The bone saw on the backseat
On this bitter night of giving head
A sharp rear entry, an exit in red
Lump in the throat, on my come choke
The killing joke worn thin with breath
I grew up on the sluts bastard father beat blue
Keepsake cunts cut full out easing puberty through
Aah!
Nostalgia grows
Now times nine or ten
Within this vice den called a soul
Dying resurrection
I dig deep to come again
The spasm of orgasm on a roll
I live the slow serrated rape
The bucks fizz of amyl nitrate
Victims force fed their own face
Tear stains upon the drape
I should compare them
To a warm summer's day
But to the letter, it is better
To lichen their names to a grave
Counting my years on an abacus strung
With labial rings and heartstrings undone
Dub me lord abortion, the living dead
The bone saw on the backseat
On this bitter night of giving head
A sharp rear entry, an exit in red
Lump in the throat, on my come choke
The killing joke worn thin with breath
Horrorscopes my diorama
A twelve part (so far) psychodrama
Another chained I mean to harm her
Inside as well as out
A perverts gasp inside the mask
I'm hard, blow my house of cards
All turn up death, her bleeding starts
In brute vermilion parts
Now I slither through the hairline cracks
In sanity, best watch your back
Possessed with levering hell's gates wide
Liberating knives to cut humanity slack
My ambition is to slay anon
A sinner in the hands of a dirty god
Who lets me pray, a Gilles de Rais
Of light where faith leads truth astray
I slit guts guts and free the moistest faces
Corrupt the corpse and seize the choicest pieces
Her alabaster limbs that dim the lit carnal grin
Vaginal skin to later taste and masturbate within
"my heart was a wardrum beat
By jugular cults in eerie jungle vaults
When number thirteen fell in my lap
Lips and skin like sin, a venus mantrap
My appetite whetted, storm crows wheeled
At the blurred edges or reason 'til I was fulfilled
Whors d'oeuvres eaten, I tucked her into
A grave coffin fit for the queen of spades
She went out like the light in my mind
Her face an avalanche of pearl, of ruby wine
Much was a flux, but the mouth once good for fucks
Came from retirement to prove she had not lost her touch
I kissed her viciously, maliciously, religiously
But when has one been able to best separate the three?
I know I'm sick as Dahmer did, but this is what I do
Aah, aah, ahh, I'll let you sleep when I am through"
The suspect shadow sher they least
Expect my burning grasp to reach
The stranglehold, the opened arms
Seeking sweet meat with no holes barred
Rainbows that my razors wrung
Midst her screams and seams undone
Sung at the top of punctured lungs
I bite my spiteful tongue
Lest curses spat from primal lairs
Freeze romance where angels, bare
Are lost to love, blood loss, despair
I weep, they merely stare
And stare, and stare, and stare, and stare.

 

Narodil som sa s materským znamienkom popol
Trosky vyhodené z hviezd a matky
Prsteň jasného zabitia som vypľul do vôd
Zo života, ktorý utekal úderom od bodných rán v nej
Dajte mi potrat, živý mŕtvy
Kosť pílila na zadnom sedadle
V túto trpkú noc rozdávania hlavy
Ostrý zadný vstup, východ v červenej farbe
Hrčka v krku, na mojom priškrtení
Vražedný vtip opotrebovaný dychom
Vyrastal som na dievkach bastard otec bil modrou farbou
Príspevky na pamiatku sú úplne prázdne, uľahčujúce pubertu
Aah!
Nostalgia rastie
Teraz krát deväť alebo desať
V tomto zlozvyku sa duša nazývala
Umierajúce vzkriesenie
Hlboko sa rýpem, aby som opäť prišiel
Spazmus orgazmu na zvitku
Žijem pomalé zúbkované znásilnenie
Bucks fizz of amyl nitrate
Sila obete sa živila ich vlastnou tvárou
Na rúšku roztrhnite škvrny
Mal by som ich porovnať
Do teplého letného dňa
Ale do bodky je to lepšie
Aby lichenovali ich mená do hrobu
Počítanie mojich rokov na navlečenom počítadle
S labiálnymi krúžkami a uvoľnenými srdcovými reťazcami
Daj mi potrat, živý mŕtvy
Kosť pílila na zadnom sedadle
V túto trpkú noc rozdávania hlavy
Ostrý zadný vstup, východ v červenej farbe
Hrčka v krku, na mojom priškrtení
Vražedný vtip opotrebovaný dychom
Horrorscopes my diorama
Dvanásťdielna (zatiaľ) psychodráma
Ďalšia pripútaná, chcem jej ublížiť
Zvnútra aj zvonku
Perverzne zalapal po dychu vo vnútri masky
Som tvrdý, vyhodím môj dom z kariet
Všetko sa prejaví smrťou, jej krvácanie začne
V brutálnych častiach rumelky
Teraz skĺznem cez vlasové praskliny
V rozumu si najlepšie daj pozor na chrbát
Posadnutý páčením pekelných brán doširoka
Oslobodzujúce nože, ktoré znižujú ochabnutie ľudstva
Mojou ambíciou je zabiť Anona
Hriešnik v rukách špinavého boha
Kto ma nechá modliť sa, Gilles de Rais
Svetla, kde viera vedie pravdu na scestie
Podrezal som vnútornosti a vyslobodil naj vlhšie tváre
Poškodte mŕtvolu a zmocnite sa tých najvyberanejších kúskov
Jej alabastrové končatiny, ktoré tlmili osvetlený telesný úsmev
Vaginálna pokožka, ktorá neskôr ochutná a masturbuje
„moje srdce bolo úderom wardrumu
Kriminálnymi kultmi v strašidelných trezoroch v džungli
Keď mi číslo trinásť spadlo do lona
Pysky a pokožka ako hriech, múdra pasca
Moja chuť sa zvýšila, búrlivé vrany sa prevrátili
Na rozmazaných okrajoch alebo z iných dôvodov som bol splnený
Jedlá, ktoré som zjedol, som do nich zastrčil
Hrobová rakva vhodná pre pikovú kráľovnú
Zhasla ako svetlo v mojej mysli
Jej tvár bola lavína z perál, z rubínového vína
Veľa to bolo tavidlo, ale ústa boli kedysi dobré na šukanie
Prišla z dôchodku, aby dokázala, že nestratila kontakt
Pobozkal som ju zlomyseľne, zlomyseľne, nábožensky
Kedy sa však jednému z nich podarilo najlepšie oddeliť tri?
Viem, že som chorý ako Dahmer, ale robím to takto
Aah, aah, ahh, nechám ťa spať, až budem v koncoch "
Podozrivý tieň sa im pozdáva najmenej
Očakávaj, že moje horiace zovretie dosiahne
Škrtenie, otvorené ramená
Hľadám sladké mäso bez priehradiek
Dúhy, ktoré mi vyžmýkali moje žiletky
Uprostred jej krik a švy sa uvoľnili
Spievané v hornej časti prepichnutých pľúc
Hryziem si svoj zlomyseľný jazyk
Najmenej kliatby vypľuli z prvotných brlohov
Zmrazte romantiku tam, kde sú anjeli, holí
Stratení pre lásku, strata krvi, zúfalstvo
Plačem, iba sa prizerajú
A prizerať sa, prizerať sa a prizerať sa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk