Texty & Preklad: cradle of filth - lilith immaculate promo video Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako lilith immaculate promo video.

cradle of filth
lilith immaculate promo video
Church bells resounded like judgment day
As they were making love
In the rainswept graveyard
She fucked him hard, silhouetted by flame
A monsoon Tigress set upon prey
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
Drawing him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Mortal kind, a morbid wine
For this dark moon goddess
And freed to stretch her claws
This beautiful whore
Would be brutally honest
Tortuous one, taboos undone
A glittering star on a sea of myriad waves
And a thickening mist, a seductress
Leading lovesick hearts astray
Lilith
In the throes of orgasm, she bucked and he broke
At the height of the storm, the chaos they'd smote
Burning behind her in arabesque smoke
Framed a vision transformed as she sucked from his throat
Victoria smiled, her now golden eyes
Possessed a regal bearing
Of omnipotent power
From wet lips to her smoldering thighs
Her beauty perfected and her will agonized
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more the master the faster the days
Lilith Immaculate
With dread single purpose
Her mind told him stay
She strode through the fire
Desire aflame
She murdered the nuns
In such horrible ways
Lilith Immaculate
"That night we lay entwined on hay
Inside a soldier's barn
Her panting breath an opiate
As in her bolder grasp
I caught the scent of desert sands
The Holy lands, the fall of reason
But only when I smelt the blood
Did I fear her colder hand"
"I am darkness, I am sin
The Queen of lust invited in
Reborn at last to cast my
Fecund shadow on this world,
You shall worship me, enslaved
For many lovers shall I crave
And in return, I'll gladly pave
Your psycho path with pearls
For I have been grating
And waiting so long to find
The most perfect hostess close to me
Whose thin-ice troubled mind
Was like a cracked, black ornate mirror
To slip right through in time
When at last I wore Harmonia's necklace
The cursed twin serpents mine"
Tortuous one, debauchery won
The attention of Emperors, Princes and Tsars
For the toll of her kiss, no soul could dismiss
The advance of her throne from afar
This English rose with traits of those
Who graced the harems of the East
Adorned with thorns, she raised the horns
And scarlet hems to wasted priests
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
This delectable reaper
Her eyes were profound
They drew him in deeper
Until he was drowned
Hurled on the shore
Of the world underground
Lilith Immaculate
Fall for the love of me
Crawl for the love of me
Drool for the love of my virulent sway
I grow more master the faster the days
Lilith Immaculate
The flutes and sweet wine
Of her voice anodyne
Her power was growing
Every hour malign
The truth, Lilith's kingdom
Drew closer with time

 

Kostolné zvony zneli ako súdny deň
Ako sa milovali
Na dažďom ošľahanom cintoríne
Poriadne ho šukala, siluetovaná plameňom
Monzúnová tigrica, ktorá sa vydala na korisť
Prepadni láske ku mne
Plaziť sa pre lásku ku mne
Sláva pre lásku k môjmu virulentnému ovládaniu
Čím rýchlejšie zvládam, tým viac rastiem
Lilith Immaculate
Tento delikátny žací stroj
Oči mala hlboké
Hlbšie ho vtiahneme
Až kým sa neutopil
Hodil na breh
Svet pod zemou
Lilith Immaculate
Smrteľný druh, morbídne víno
Pre túto bohyňu temného mesiaca
A oslobodil sa, aby si natiahol pazúry
Táto krásna kurva
Bolo by to brutálne úprimné
Mizerná, tabu vrátená
Trblietavá hviezda na mori nespočetných vĺn
A zahusťujúca hmla, zvodkyňa
Vedúce zamilované srdcia na scestie
Lilith
V záchvatoch orgazmu sa vzchopila a on sa zlomil
Na vrchole búrky chaos, ktorý porazili
Horí za ňou v arabeskovom dyme
Zarámované videnie sa transformovalo, keď sála z jeho hrdla
Victoria sa usmiala a jej teraz zlaté oči
Vlastnil kráľovské ložisko
Všemocnej sily
Od mokrých pier po jej tlejúce stehná
Jej krása bola dokonalá a jej vôľa sa zintenzívnila
Prepadni láske ku mne
Plaziť sa pre lásku ku mne
Sláva pre lásku k môjmu virulentnému ovládaniu
Čím viac rastiem, tým viac rastiem
Lilith Immaculate
S hrôzou jediným účelom
Jej myseľ mu povedala, aby zostal
Kráčala cez oheň
Túžba v plameňoch
Zavraždila mníšky
Takými hroznými spôsobmi
Lilith Immaculate
„Tú noc sme ležali prepletení na sene
Vo vnútri stodoly pre vojakov
Jej zadýchaný dych opiát
Ako v jej odvážnejšom chápaní
Zachytil som vôňu púštneho piesku
Sväté krajiny, pád rozumu
Ale až keď zacítim krv
Bál som sa jej chladnejšej ruky “
„Som tma, som hriech
Pozvaná bola kráľovná žiadostivosti
Znovu znovuzrodený na obsadenie môjho
Plodný tieň na tomto svete,
Budeš ma uctievať, zotročený
Po mnohých milencoch túžim
A na oplátku rád vydláždím
Vaša psycho cesta s perlami
Lebo som strúhala
A tak dlho čakám na nájdenie
Najdokonalejšia hosteska mi blízka
Čí tenký ľad trápil myseľ
Bolo ako prasknuté čierne zdobené zrkadlo
Aby som včas prekĺzol
Keď som konečne mala na sebe Harmonia náhrdelník
Prekliate dvojité hady moje “
Úbohá, zvíťazila zhýralosť
Pozornosť cisárov, kniežat a cárov
Za poplatok za jej bozk nemohla žiadna duša zavrhnúť
Postup jej trónu zďaleka
Táto angličtina povstala s črtami tých
Kto zdobil háremy východu
Zdobená tŕňmi zdvihla rohy
A šarlátové lemy premrhaným kňazom
Prepadni láske ku mne
Plaziť sa pre lásku ku mne
Sláva pre lásku k môjmu virulentnému ovládaniu
Čím rýchlejšie zvládam, tým viac rastiem
Lilith Immaculate
Tento delikátny žací stroj
Oči mala hlboké
Vtiahli ho hlbšie
Až kým sa neutopil
Hodil na breh
Svet pod zemou
Lilith Immaculate
Prepadni láske ku mne
Plaziť sa pre lásku ku mne
Sláva pre lásku k môjmu virulentnému ovládaniu
Čím rýchlejšie zvládam, tým viac rastiem
Lilith Immaculate
Flauty a sladké víno
Z jej hlasu anodyne
Jej sila rástla
Každú hodinu zhubné
Pravda, Lilithovo kráľovstvo
Priblížil sa s časom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk