Texty & Preklad: cradle of filth - heaven torn asunder explicit Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako heaven torn asunder explicit.

cradle of filth
heaven torn asunder explicit
Rise, ablaze, libidinous
Devildom voyeurs
Ascend to smother the light
Nascent aeons confer
Chaos is spat
From the black eternal sea
Serrated mountains of mad shadows
Carving towards misdeed
Stormchoirs gather
A pestilential hiss
Sunset evokes Luciferian fire
The skies are ruptured like a knifed orifice
Supernal vestments hang tattered
Cathedrals shriek to pulpit oratory
Invasions scale Babel's ivory towers
Poised to sodomise a world upon it's knees
(Victory spent
Breathe deep benighted scent)
We are as a flame born unto the darkness
Desires burning in palatial glades
And virtues once aloof, now worming beneath us
Shalt see their children, pleasuring as slaves
Attack!
Wreak atrocities on those we have despised
Judgements be riven, from the skies
Darkness empower let us master prophecy
Fulfilling destiny the promised fever
Bedizens eyes paralysed with blasphemy
Written in flesh across the howling ether
Artemis
Spread the bliss of this Lupercalia
With stars erased, throw wide the gates
The infidel soon unmasks her face
Neath silken shroud she waxes horn
Sharpened to skewer dawn
I am as a plague, born to the priestess
The secret amour of her archangelic rape
Jaded-eyed when my lovers, possessed
Screamed out their agonies, upon the stake
"The most August sorcerers of Hades
Darkly seized for me a throne
And the upraised scythe so terribly scribed
Vengeance in Jesuit blood on stone
From this ransacked celestial temple
I hold the prophet's severed head unto all nations"
Tremble before us
Lords of the star-veiled red sepulchres
Rushing deathwards, our Tartarean fires
Kindle pandemonia to furnace the earth
"Our voices are opened graves
Through which the never-dead escape"
From dank, abyssic dream
Pursuing ascendancy
The enemy has held three seasons
Imparadised, whilst we writhed
To psycho-dramas penned by aerial decree
Now freed to plunder
Heaven torn asunder

 

Vstať, planúť, rozvážne
Devildom voyeurs
Stúpajte, aby ste udusili svetlo
Rodiace sa veky konferujú
Chaos je pľuvaný
Z čierneho večného mora
Zúbkované hory šialených tieňov
Vyrezávanie smerom k priestupku
Búrkové búrky sa zhromažďujú
Morové zasyčanie
Západ slnka evokuje luciferiánsky oheň
Obloha je prasknutá ako vyrezaný otvor
Nadpozemské rúcha visia ošúchané
Katedrály vrieskajú do kazateľnice
Invázie sa zväčšujú v Babylonských slonovinových vežiach
Pripravený sodomizovať svet na kolenách
(Víťazstvo utratené
Dýchajte hlboko povznesenú vôňu)
Sme ako plameň zrodený do temnoty
Túžby horiace v palácových pasekách
A cnosti kedysi stranou, teraz červujúce pod nami
Uvidíte ich deti, potešení ako otroci
Útok!
Urobte ukrutnosti na tých, ktorými sme opovrhovali
Rozsudky budú vyvodené z neba
Temnota nám umožňuje ovládnuť proroctvo
Plnenie osudu sľúbenej horúčky
Oči Bedizensa paralyzovali rúhaním
Napísané telom cez vytie éteru
Artemis
Šírte blaženosť tejto Lupercalia
Keď sú hviezdy vymazané, vyhoďte brány dokorán
Neverník čoskoro demaskuje svoju tvár
Pod hodvábnym rubášom voskuje roh
Naostrený do úsvitu
Som ako mor, narodený kňažke
Tajomná láska k jej archanjelskému znásilneniu
Zničený očami, keď boli moji milenci posadnutí
Kričali ich agónie na kôl
„Najviac augustových čarodejníkov Háda
Temne sa pre mňa zmocnil trónu
A tá zdvihnutá kosa tak strašne napísaná
Pomsta v jezuitskej krvi na kameni
Z tohto vyplieneného nebeského chrámu
Držím prorockú odťatú hlavu všetkým národom “
Chvej sa pred nami
Páni hviezdnych zahalených červených hrobiek
Rútiaci sa na smrť, naše tatárske strely
Kindle pandemonia na pečenie zeme
„Naše hlasy sú otvorené hroby
Cez ktorú nikdy mŕtvy útek “
Z vlhkého, priepastného sna
Sledovanie nadvlády
Nepriateľ držal tri sezóny
Zosilnený, zatiaľ čo sme sa zvíjali
Do psycho-drám napísaných leteckým dekrétom
Teraz oslobodený k drancovaniu
Nebo roztrhané na kusy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk