Texty & Preklad: cradle of filth - harlot on a pedestal Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako harlot on a pedestal.

cradle of filth
harlot on a pedestal
Where does the madness end?
How far down do the rungs expire
In smoke and burning heat?
In depravity and sin?
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
And in her boudoir too
The endless nights embedded
In her beautiful cocoon
Turning black and blue and jaded
Kneelin' at her feet
My heart atrophied at her ravishing form
The ultimate test
Her cult obsessed
With this body of the Goddess reborn
When she first laid me to rest
I saw such sights of wickedness
From this harlot on a pedestal
This scarlet Woman scorned
I glimpsed desertion, the bluster of shame
The tribes of the moon. their luster improved
A morbid aversion to the limpid domain
Of Eden and Adam her dark temper moved
I witnessed reverie then
Perverse resurgence, souls on fire
Blood and seed spilt for centuries
For this imperious bitch
In her shocking retinue
I saw the worst
Desire run amok amongst you
A gnawer of taboo
Dread appetites were threaded
Right throughout the mortal zoo
Her immortality now hungered
I remember, in Thebes
Enthroned with cat-skinned girls
Her long dark hair braided with pearls
A red gown split revealed her thighs
As full lips rose to feline eyes
Egyptian black outlined each lid
It's clear who owned the pyramid
Temptress Lilith
Her beauty stirred me more than words
Could ever paint, her bible hurt
Tempered Lilith
Hissing in the dark
Pissing on my heart
I was missing every part of Victoria
Victoria
I found them hypnotic, the years of display
Of court life and parties, political bite
Narcotic, erotic, her bleary soirees
Left daylight a dream in the scheme of the night
The scheme of the night
But I grew uneasy, she wanted the earth
For now she was spinning her sins
Breeding fell children and hiding her worth
Before the new orders disorder begins
Feeding from the weak
Savaged on their feet by her ravaging lust
Evening-dressed
This young Countess
Led lovers astray under cover of dusk
When she took them to her breast
They passed last rites, deliciousness
Swept into their every pore
This matriarch of darkness bored
Harlot on a pedestal
The night orchestral
Harlot on a pedestal
Never vestal

 

Kde končí šialenstvo?
Ako ďaleko dole vyprší priečka
V dyme a horiacom teple?
V skazenosti a hriechu?
V jej šokujúcom sprievode
Videl som najhoršie
Túžba medzi vami pobláznená
A v jej budoári tiež
Nekonečné noci vložené
V jej nádhernom kokóne
Sčernelo a modro a unavene
Kľačiac pri jej nohách
Moje srdce atrofovalo nad jej úchvatnou formou
Konečný test
Jej kult je posadnutý
S týmto telom Bohyne znovuzrodeným
Keď ma prvýkrát položila na odpočinok
Videl som také pamiatky zla
Z tejto neviestky na podstavci
Táto šarlátová žena pohŕdala
Zahliadol som dezerciu, závan hanby
Kmene mesiaca. ich lesk sa zlepšil
Morbídna averzia k priezračnej doméne
Z Edenu a Adama sa jej temná nálada pohla
Bol som vtedy svedkom snov
Zvrátené oživenie, duše v plameňoch
Krv a semeno sa vylievali po celé storočia
Pre túto imperiálnu sučku
V jej šokujúcom sprievode
Videl som najhoršie
Túžba medzi vami pobláznená
Hryzač tabu
Strašné chute boli navlečené
Priamo v celej smrteľnej zoo
Jej nesmrteľnosť teraz hladovala
Pamätám si, v Tébach
Na tróne s dievčatami s mačkou
Jej dlhé tmavé vlasy zapletené do perál
Červené štiepené šaty odhalili jej stehná
Keď sa plné pery zdvihli k mačacím očiam
Každé viečko obrysovalo egyptskú čiernu farbu
Je jasné, kto pyramídu vlastnil
Pokušiteľka Lilith
Jej krása ma rozvírila viac ako slová
Mohla niekedy maľovať, biblia ju bolela
Temperovaná Lilith
Syčanie v tme
Močenie na moje srdce
Chýbala mi každá časť Viktórie
Victoria
Roky vystavovania sa mi zdali hypnotické
Súdneho života a strán, politické sústo
Narkotické, erotické, jej kalné veže
Ľavé denné svetlo sen v schéme noci
Schéma noci
Ale začal som byť znepokojený, ona chcela Zem
Zatiaľ točila svoje hriechy
Chov padlých detí a skrývanie jej hodnoty
Pred začiatkom nových objednávok neporiadok
Kŕmenie od slabých
Zachránená na nohách jej pustošivou žiadostivosťou
Večerne oblečený
Táto mladá grófka
Ledoví milenci zablúdili pod rúškom šera
Keď si ich vzala k prsníku
Minuli posledné obrady, lahodnosť
Zametené do každého ich póru
Tento matriarch temnoty sa nudil
Nevestka na podstavci
Nočný orchestrál
Nevestka na podstavci
Nikdy vestal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk