Texty & Preklad: cradle of filth - born in a burial gown Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako born in a burial gown.

cradle of filth
born in a burial gown
Sibilant and macabre
Walpurgis sauntered in
Skies litten with five-pointed stars
The work of crafts surpassing sin
As She graced Her window ledge
An orphaned gypsy nymph
This issue of the forest's bed
Skin flushed with sipped absinthe
Her eyes revealed, as Brocken's peak
Tried once concealing Hell
A snow white line of divine freaks
In riot, where they fell
The circus lurches in, a ring of promised delight
For seven days and seven festival nights
What wicked wonders lie within the confines
Of the panther's den
She watches from a maypole, on the rip of Her tongue
The restless spirit of Christmas to come
A Gretel sick of merely sucking Her thumb
Than gingerbread men
Spawned scorned, abhorred by the aerial
She was the light of the world going down
War-torn, forlorn and malarial
She was found
Born in a burial gown
Unloosed, the chain of Her god-given cross
Seduced, now pagan ribbons swathe Her repose
In a carnival of souls sold and similarly lost
Too many decades misfit and mislaid
In innocence, a tender legend of prey
Parades Her second coming, now they're running afraid
Spawned scorned, abhorred by the aerial
She was the light of the world going down
War-torn, forlorn and malarial
She was found
Born in a burial gown
Now She moves with a predator's guile
Beyond the fire lit circle of life
She soothes your cold heart for a while
Then matches its beat, syncing in with a knife
She wrestles Her dreams with a delicate case
Espied by Her cross on the wall
And should She awake, through embrace or mistake
She would take Jesus
Bless foot forward and all
Sibilant and at last
The circus crawled away
With another lover in its arms
Dancing on Her grave

 

Sympatickí a morbídni
Vstúpil Walpurgis
Obloha osvetlená päťcípimi hviezdami
Dielo remesiel prevyšujúce hriech
Keď zdobila svoju okennú rímsu
Osirelá cigánska víla
Toto vydanie koryta lesa
Pokožka bola začervenaná usrkávajúcim absintom
Jej oči sa odhalili ako Brockenov vrchol
Skúšal raz zatajiť peklo
Snehovo biela čiara božských čudákov
V nepokojoch, kde padli
Cirkus sa zhromaždil v kruhu sľúbeného potešenia
Sedem dní a sedem festivalových nocí
Aké zlé zázraky ležia v medziach
Z panterovho brlohu
Pozerá z máje, na trhaní jazyka
Nepokojný duch Vianoc, ktoré prídu
Mařenka je chorá z toho, že len cucá jej palec
Než perníkoví muži
Splodený opovrhnutý, ohavený anténou
Bola svetlom sveta, ktorý klesá
Vojnou zničená, opustená a malarická
Bola nájdená
Narodený v pohrebnom šate
Neuvoľnená, reťaz Jej krížom od Boha
Zvodné, teraz pohanské stužky, zavinuli Jej pokoj
Na karnevale predaných a podobne stratených duší
Príliš veľa desaťročí chybná a nesprávne umiestnená
V nevine, nežná legenda o koristi
Prehliadka Jej druhý príchod, teraz sa boja
Splodený opovrhnutý, ohavený anténou
Bola svetlom sveta, ktorý klesá
Vojnou zničená, opustená a malarická
Bola nájdená
Narodený v pohrebnom šate
Teraz sa pohybuje s lestou predátora
Za ohňom osvetlený kruh života
Na chvíľu upokojí vaše chladné srdce
Potom sa vyrovná jeho rytmu a synchronizuje sa s nožom
Zápasí o svoje sny s jemným puzdrom
Espied by Jej kríž na stene
A ak by sa zobudila, objatím alebo omylom
Zobrala by Ježiša
Požehnaná noha vpred a všetko
Sympatická a konečne
Cirkus sa odplazil preč
S ďalším milencom v náručí
Tancuje na jej hrobe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk