Texty & Preklad: cradle of filth - beyond eleventh hour Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako beyond eleventh hour.

cradle of filth
beyond eleventh hour
All mirrors lead to my palace
My exotic pleasure temple
Wherein my court is both
Gracious and insatiable, pure and obscene
For where pumps the true heart of life
There too seeps corruption
And from this my new Eden of nightshades
Black hen-bane, sphinxes
Opium and roses weaned on tears and blood
Will rise up like lust
And the shadow of my dark consort
Shalt extend himself
Across the face of the world
And hell will come with him
Part of the garden, her dark Eden
Fed blood by poisoned fronds
My heart hardened in her wet season
Treading mud in her slough of despond
But only now
A path lies straight before me
The maze is ploughed half through with hate
Andpher crop is dripping red
Beyond eleventh hour
Her beauty and brute power
Grows stronger by the day
And with each rose that she deflowers
The longer her throes of madness stay
In her grip on shredded sheets
Once our fingertips had dug and clutched
She whispered dreadful things to me
She wanted war with God
The underdog baring sharpened teeth
With her armies raised from suffering
To ascend on jet black wings
She'd break off holy limbs
On the racks of her witch hunt
And crush the church beneath her heel
The Pope in homage to her cunt
A dark horse forcing nightmares
To wring submissive dry
A vampire madam batter-fang
With vicious streaks, a mile wide
Beyond eleventh hour
Her kiss has turned dismissive
Her glance holds slight contempt
Instead those eyes burn on the prize
Of fates she really likes to tempt
In her grip on shredded sheets
Gasping from conquered peaks of passion
She whispered dreadful things to me
She wanted war with God
The underdog baring sharpened teeth
With her armies raised from suffering
To ascend on jet black wings
She'd tear down mighty spires
Then rear them up anew
Orders forged to her desires
The eleventh hour nearly through
Lilith, the abyss, the slithering mists
That cause all souls to stray
How to resist those seductive gifts
On the shore of her unholy ways?
She calls my name so softly
From deep banks of scented fog
I almost lose myself before it starts
But my spirit keeps its silence
As I drift across the lake
A glimpse of harem secrets
Now her velvet curtain parts
She is glaring like the moon
The wind dies down, eavesdropping
As I bow before her throne
And she descends to greet me
Like the royal bitch to which she's grown
Come closer, what have you to say?
Black cat got your tongue?"
I am not your slave
Nor are you my savior
But Isaac, I'm the only one
I hold those cold deceiving eyes
Her once hypnotic gaze
And pledge eternal love then walk away
Thunder seethes behind me
Death adjusts her favorite mask
Another lover smothered
By her sanguinary darkness
Clasped in the garden, here you heard
This story blustered through
I asked her pardon, swore my word
I'd score her sweetmeats just like you
For only now
The truth lies prone before me
I couldn't leave her even if she stormed
The heavens as were promised
Beyond eleventh hour
Lilith, the abyss, the slithering mists
Will come for you this eve
Lustrous the cusp of her lingering tryst
Before those fatal kisses bleed
Beyond eleventh hour
She will make of you a plaything
Scant amusement for her bed
And when naked flesh forgets to sing
She'll take your fucking soul instead
Midnight strikes, the candles sputter
Muttering their reeking spells
I snuff their tongues, my heart a-flutter
These words, I speak are gates to hell

 

Všetky zrkadlá vedú do môjho paláca
Môj exotický chrám potešenia
V čom je môj súd
Milostivý a nenásytný, čistý a obscénny
Pre miesta, kde pumpuje skutočné srdce života
Aj tam presakuje korupcia
A z toho môj nový Eden nočných tieňov
Čierna sliepka, sfingy
Ópium a ruže odstavené od sĺz a krvi
Povstane ako chtíč
A tieň mojej tmavej ženy
Natiahne sa
Cez svetovú tvár
A s ním príde peklo
Časť záhrady, jej temný Eden
Kŕmená krv otrávenými listami
V jej vlhkom období mi zatvrdlo srdce
Šliapajúce bahno v jej hromade skleslosti
Ale až teraz
Cesta leží priamo predo mnou
Bludisko je v polovici preorané nenávisťou
Andpherova plodina kvapká červeno
Po jedenástej hodine
Jej krása a hrubá sila
Rastie každým dňom silnejšie
A s každou ružou, ktorú odfukuje
Čím dlhšie zostanú jej záchvaty šialenstva
V jej zovretí na postrúhaných listoch
Raz sa nám končeky prstov zaryli a zovreli
Zašepkala mi hrozné veci
Chcela vojnu s Bohom
Odhalený zaostalý pes zaostril zuby
S jej armádami vzkriesenými z utrpenia
Stúpať na čiernych krídlach
Odlamovala si sväté končatiny
Na regáloch jej lovu na čarodejnice
A rozdrviť kostol pod jej pätou
Pápež na počesť svojej kundy
Tmavý kôň nútiaci nočné mory
K vyžmýkať poslušné suché
Upírka madam páliaci tesák
So začarovanými pruhmi, kilometer široký
Po jedenástej hodine
Jej bozk sa stal odmietavým
Jej pohľad mierne pohŕda
Namiesto toho tieto oči horia na cene
Osudov, ktoré naozaj rada pokúša
V jej zovretí na postrúhaných listoch
Lapajúc po dychu z podmanených vrcholov vášne
Zašepkala mi hrozné veci
Chcela vojnu s Bohom
Odhalený zaostalý pes zaostril zuby
S jej armádami vzkriesenými z utrpenia
Stúpať na čiernych krídlach
Zbúrala mohutné veže
Potom ich znova vychovajte
Objednávky sfalšované podľa jej želaní
Jedenásta hodina takmer skončila
Lilith, priepasť, plazivé hmly
To spôsobí, že všetky duše zablúdia
Ako odolať tým zvodným darom
Na brehu jej príšerných spôsobov?
Tak jemne volá moje meno
Z hlbokých brehov prevoňanej hmly
Skoro sa stratím, skôr ako to začne
Ale môj duch mlčí
Keď som driftoval cez jazero
Letmý pohľad na háremové tajomstvá
Teraz jej zamatové závesy
Do očí bije ako mesiac
Vietor utícha, odpočúva
Keď sa skláňam pred jej trónom
A zostúpi ma pozdraviť
Ako kráľovská sučka, z ktorej vyrástla
Poď bližšie, čo chceš povedať?
Čierna mačka dostala tvoj jazyk? “
Nie som tvoj otrok
Ani ty nie si môj záchranca
Ale Izák, som jediný
Držím tie chladné klamné oči
Jej kedysi hypnotický pohľad
A sľub večnej lásky potom odíď
Za mnou zaznie hrom
Smrť upravuje svoju obľúbenú masku
Zadusil sa ďalší milenec
Pri jej krvavej tme
Zovretý v záhrade, tu si to začul
Tento príbeh sa prelínal
Požiadal som ju o milosť a prisahal som
Bodoval by som jej sladkosti rovnako ako ty
Len teraz
Pravda je predo mnou náchylná
Nemohla som ju opustiť, ani keby zaútočila
Nebesia, ako sa sľúbilo
Po jedenástej hodine
Lilith, priepasť, plazivé hmly
Príde pre teba v predvečer
Lesklý vrchol jej pretrvávajúcej schôdzky
Predtým, ako tie fatálne bozky krvácali
Po jedenástej hodine
Urobí z vás hračku
Málo zábavy pre jej posteľ
A keď nahé mäso zabudne spievať
Namiesto toho si vezme tvoju zasranú dušu
Polnoc štrajkuje, sviečky prskajú
Zamrmlanie ich páchnucich kúziel
Čuchám im jazyky, moje srdce sa chveje
Tieto slová, hovorím, sú bránami do pekla

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk