Texty & Preklad: cradle of filth - a gothic romance Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako a gothic romance.

cradle of filth
a gothic romance
Evening minuetto in a castle by the sea
A jewel more radiant than the moon
Lowered Her mask to me
The sublimest creature the Gods, full of fire
Would marvel at making their Queen
Infusing the air with Her fragrant desire
And my heart reeled with grave poetry
From grace I fell in love with Her
Scent and feline lure
And jade woodland eyes that ushered in the impurest
"Erotic, laden fantasies amid this warm Autumn night
She lulled me away from the rich masquerade
And together we clung in the bloodletting moonlight"
Pearled luna, what spell didst thou cast on me?
Her icy kiss fervoured my neck
Like whispering waves 'pon Acheron's beach
In a whirl of sweet voices and statues
That phantomed the dying trees
This debauched seductress in black, took me
In a pale azured dawn like Ligeia reborn
I tore free of my sleep - sepulchre
On the sea misted lawn where stone figures, forlorn
Lamented the spectre of Her
Bewildered and weak, yet with passion replete
I hungered for past overtures
The curse of unrest and her ardent caress
Came much more than my soul could endure
I, at once endeavoured to see Her again
Stirring from midnight's inertia
Knowing not even her name
On a thin precipice over carnal abyss
I danced like a blind acolyte
Drunk on red wine, her dead lips on mine
Suffused with the perfume of night
For hours I scoured the surrounding grounds
In vain that we might meet
When storm clouds broke, ashened, fatigued
I sought refuge in a cemeterty
Sleep, usher dreams
Taint to nightmares from a sunless nether
Mistress of the dark
I now know what thou art
Screams haunt my sleep
Dragged from nightmares thou hast wed together
Lamia and Lemures
Spawned thee leche
To snare my flesh
Portrait of the Dead Countess
Deep stained pain that I had dreamt
Flaunted demise, life's punishment
Leaving little strength to seal this wretched tomb
But poised nectar within my stirs
Up feverous desire and morbid purpose to search
Through cobwebbed drapery to where she swoons
Goddess of the graveyard, of the tempest and moon
In flawless fatal beauty her very visage compels
Glimpses of a heaven where ghost companies fell
To mourning the loss of god in blackest velvet
Enrobed in their downfall like a swift silhouette
"Fleeting, enshadowed
Thou art privy to my sin
Secrets dead, wouldst thou inflict
The cruel daylights upon my skin?
Dost thou not want to worship me
With crimson sacrifice
So my cunt may twitch against thy kiss
And weep with new-found life?"
Red roses for the Devil's whore
Dark angels taste my tears
And whisper haunting requiems
Softly to mine ear
Need-fires have lured abominations here
Nocturnal pulse
My veins spill forth their waters
Rent by lips I cherish most
Awash on her perfidious shores
Where drowning umbra o'er the stars
Ebon's graves where lovers whore
Like seraphim and Nahemah
"Nahemah"
Pluck out mine eyes, hasten, attest
Blind reason against thee, Enchantress
For I must know, art thou not death?
My heart echoes bloodless and incensed
Doth temptation prowl night in vulvic revelry
Did not the Queen of Heaven come as Devil to me?
On that fatal Hallow's Eve when we fled company
As the music swept around us in the crisp, fated leaves
UNder horned Diana where her bloodline was sewn
In a graveyard of Angels rent in cool marbled stone
I am grieving the loss of life in sombre velvet
Enrobed in Death's shadow like a swifter
Silhouette

 

Večerné menu na zámku pri mori
Klenot žiarivejší ako mesiac
Sklonila ku mne svoju masku
Najvznešenejšie stvorenie Bohovia, plné ohňa
Čudovali by sa, že sú ich kráľovnou
Naliať vzduch do Jej voňavej túžby
A moje srdce sa valilo hrobovou poéziou
Z milosti som sa do nej zamiloval
Vôňa a mačacie návnada
A nefritové lesné oči, ktoré viedli k nečistote
„Erotické, naložené fantázie uprostred tejto teplej jesennej noci
Ukolísala ma preč z bohatej maškarády
A spoločne sme sa držali krvavého mesačného svitu “
Perlová luna, aké kúzlo si na mňa uvalil?
Jej ľadový bozk zúril na mojom krku
Ako šepkanie vĺn na Acheronovej pláži
Vo víre sladkých hlasov a sôch
To pranierovalo umierajúce stromy
Táto zhýralá zvodkyňa v čiernom prevedení ma vzala
V bledomodrom úsvite ako znovuzrodená Ligeia
Vytrhol som sa zo spánku - hrob
Na mori zarosený trávnik, kde kamenné postavy, opustené
Oplakal jej prízrak
Zmätení a slabí, ale s vášňou plné
Túžil som po minulých ouvertúrach
Kliatba nepokoja a jej horlivé pohladenie
Prišiel oveľa viac, ako moja duša vydržala
Okamžite som sa usiloval ju znova vidieť
Za stáleho miešania od polnočnej zotrvačnosti
Vedieť ani len jej meno
Na tenkom brale nad telesnou priepasťou
Tancoval som ako slepý akolyt
Opitá na červenom víne, jej mŕtve pery na mojich
Plný parfumu noci
Hodiny som brázdil okolité pozemky
Márne, že by sme sa mohli stretnúť
Keď sa búrkové mraky roztrhli, popálili, unavili
Hľadal som útočisko na cintoríne
Spánok, uvádzacie sny
Ochutnajte nočné mory z neslnečného podsvetia
Pani tmy
Teraz viem, čo si
Krik prenasleduje môj spánok
Vytiahnutá z nočných môr, ktoré ste si spolu vzali
Lámia a Lemures
Splodil ti leche
Chytiť moje telo
Portrét mŕtvej grófky
Hlboko zafarbená bolesť, o ktorej som sníval
Predvádzaný zánik, životný trest
Ponechať málo sily na utesnenie tejto úbohej hrobky
Ale pripravený nektár na moje rozruch
Až horúčkovitá túžba a chorobný cieľ hľadať
Cez pavučinovú drapériu až k miestu, kde pláva
Bohyňa cintorína, búrky a mesiaca
V bezchybnej osudovej kráse ju prinúti veľmi vizáž
Záblesky neba, kde padli spoločnosti duchov
Smútiť za stratou boha v najčernejšom zamate
Zahalení v ich páde ako rýchla silueta
„Prchavý, zatienený
Ty si zasvätený môjmu hriechu
Tajomstvá mŕtve, ty by si im spôsobil
Kruté denné svetlo na mojej koži?
Nechceš ma uctievať
S karmínovou obeťou
Takže moja kunda sa môže šklbať proti tvojmu bozku
A plakať s novým životom? “
Červené ruže pre Diablovu kurvu
Temní anjeli ochutnávajú moje slzy
A šepkajte strašidelné požiadavky
Jemne do môjho ucha
Požiare núdze tu lákali ohavnosti
Nočný pulz
Moje žily vylievajú ich vody
Prenájom pier, ktorý si najviac vážim
Preplachujte sa na jej zradných brehoch
Kde topiaca sa umbra o'er hviezdy
Ebonove hroby, kde milenky kurva
Rovnako ako serafíny a Nahema
„Nahemah“
Vytrhni moje oči, ponáhľaj sa, atestuj
Slepý rozum proti tebe, čarodejnica
Lebo musím vedieť, či nie si smrť?
Moje srdce sa ozýva bez krvi a rozzúrené
Pokušenie obieha noc vo vulvickom veselí
Či neprišla Kráľovná nebies ako Diabol ku mne?
V ten osudný Svätý večer, keď sme utiekli zo spoločnosti
Keď hudba obiehala okolo nás v chrumkavých, osudových listoch
UNder rohovala Dianu, kde bola prišitá jej pokrvná línia
Na cintoríne anjelov sa prenajíma chladný mramorovaný kameň
Straty života trápim v pochmúrnom zamate
Zaliaty v tieni smrti ako svižník
Silueta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk