Texty & Preklad: corporate avenger - boarding schools Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi corporate avenger! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno corporate avenger c a uvidíte aké piene od corporate avenger máme v našom archíve a viac podobných ako boarding schools.

corporate avenger
boarding schools
any trace of the place they belong to
any trace of the place they belong to
a connection to land they could not understand
so they came to remove them
and their parents would cry and be left asking why
but the soldiers ignored them
and they took them away from the place they belonged to
and removed any trace of their faith and their culture
any trace of the place they belong to
any trace of the place they belong to
memories of children from those who came before
were stolen away for ever
by soldiers who came to take them away
to their boarding school nightmare
so they fell from the sky
to this land where they die
and the spirits move through them
till their language was gone along with their songs
seemed god no longer knew them
would a painted face hide the pain of no culture
any trace of the place they belong to
any trace of the place they belong to
memories of children from those who came before
were stolen away forever
by soldiers who came to take them away
to their boarding school nightmare

 

akékoľvek stopy po mieste, kam patria
akékoľvek stopy po mieste, kam patria
spojenie s pôdou nemohli pochopiť
tak ich prišli odstrániť
a ich rodičia by plakali a nechali by sa pýtať prečo
ale vojaci ich ignorovali
a odviedli ich z miesta, kam patrili
a odstránili všetky stopy ich viery a kultúry
akékoľvek stopy po mieste, kam patria
akékoľvek stopy po mieste, kam patria
spomienky na deti od tých, ktorí prišli skôr
boli navždy ukradnuté
vojakmi, ktorí ich prišli odviezť
na ich nočnú moru internátu
tak padli z neba
do tejto krajiny, kde zomrú
a duchovia sa pohybujú cez ne
kým ich jazyk nezmizol spolu s ich piesňami
akoby ich už boh nepoznal
skryla by namaľovaná tvár bolesť bez kultúry
akékoľvek stopy po mieste, kam patria
akékoľvek stopy po mieste, kam patria
spomienky na deti od tých, ktorí prišli skôr
boli navždy ukradnuté
vojakmi, ktorí ich prišli odviezť
na ich nočnú moru internátu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk