Texty & Preklad: copeland - eat sleep repeat Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi copeland! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno copeland c a uvidíte aké piene od copeland máme v našom archíve a viac podobných ako eat sleep repeat.

copeland
eat sleep repeat
It occurred to me at once
That love could be a great illusion
That makes fools of brillian thinkers everyday
And turns hearts of stone and steel
To a place where they would feel
Like they are falling, falling quickly in its way
Falling, falling quickly in its way
Is it any surprise that you feel so overrun?
And all this time you had no one to tell you how to love
And do you thinks it's unwise to go and break yourself on this one?
And all this time you didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love...
It occurred to me at once
That love gets everything it asks for
Like a young girl picking flowers in the lawn
She gets every kiss and tear
She gets every smile and fear, but still
She never finds the last of them is gone, oh
She never finds the last of them is gone
Is it any surprise that you feel so overrun?
When all this time you have no one to tell you how to love
And do you think it's unwise to go and break yourself on this one?
And all this time you didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love...
Is it any surprise that you feel so overrun?
When all this time you have no one to tell you how to love
And do you think it's unwise to go and break yourself on this one?
And all this time you didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
Is it any surprise that you feel so overrun?
When all this time you have no one to tell you how to love
And do you think it's unwise to go and break yourself on this one?
And all this time you didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love (didn't know love)
You didn't know love...

 

Napadlo ma to naraz
Tá láska by mohla byť veľkou ilúziou
To robí z bláznov brilianových mysliteľov každý deň
A obracia srdcia z kameňa a ocele
Na miesto, kde by sa cítili
Ako keď padajú, rýchlo padajú v ceste
Padá, padá rýchlo do cesty
Je nejaké prekvapenie, že sa cítite tak prepadnutý?
A po celý ten čas ti nemal kto povedať, ako milovať
A myslíte si, že je nerozumné ísť sa zlomiť na tomto?
A celú tú dobu si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Nepoznal si lásku ...
Napadlo ma to naraz
Táto láska dostane všetko, o čo žiada
Ako mladé dievča, ktoré trhá kvety na trávniku
Dostáva každý bozk a slzu
Získa každý úsmev a strach, ale aj tak
Nikdy nenájde, že posledný z nich je preč, ach
Nikdy nenájde, že by posledný z nich bol preč
Je nejaké prekvapenie, že sa cítite tak prepadnutý?
Keď celú tú dobu ti nemá kto povedať, ako milovať
A myslíte si, že je nerozumné ísť sa zlomiť na tomto?
A celú tú dobu si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Nepoznal si lásku ...
Je nejaké prekvapenie, že sa cítite tak prepadnutý?
Keď celú tú dobu ti nemá kto povedať, ako milovať
A myslíte si, že je nerozumné ísť sa zlomiť na tomto?
A celú tú dobu si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Je nejaké prekvapenie, že sa cítite tak prepadnutý?
Keď celú tú dobu ti nemá kto povedať, ako milovať
A myslíte si, že je nerozumné ísť sa zlomiť na tomto?
A celú tú dobu si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Ty si nepoznal lásku (nepoznal si lásku)
Nepoznal si lásku ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk