Texty & Preklad: copeland - control freak Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi copeland! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno copeland c a uvidíte aké piene od copeland máme v našom archíve a viac podobných ako control freak.

copeland
control freak
You lose control when you hold too tight
but turn your head long enough to let it bite
Cause faith let me staring at the ceiling through the night
it's freaking me out
And when I fell asleep it plagued my dreams,
and 30 bits of glass have become my teeth
They were breakin each and every time I tried to speak it's freaking me out...
Chorus:
You're freaking me out...you're freaking me out
and I can run like a coward for the door
But I'll never get out...you're freaking me out Ooh...
You lose your mind if you lose control
it makes you feel ashamed for the hearts you've stole
And now your own hearts scared of an attack cause you can't give them back
You're stressing me out when you prove me wrong you're wearing me out cause I've slept so long
[Chorus]
Threw it all away, I threw it all a-, I threw it all away, and the best part is not knowing just what i threw away, i threw it all away
[Chorus]
You're freaking me out...you're freaking me out
but I keep running right back around for more
cause I'm in love with my doubt...it's freaking me out

 

Ak príliš pevne držíte, stratíte kontrolu
ale otočte hlavu dostatočne dlho, aby ste ju mohli hrýzť
Pretože viera ma nechala cez noc pozerať na strop
vyľaká ma to
A keď som zaspal, trápilo to moje sny,
a 30 kúskov skla sa mi stalo zubami
Boli pokazené zakaždým, keď som sa snažil hovoriť, vystrašilo ma to ...
Refrén:
Vystrašuješ ma ... vystrašuješ ma
a môžem bežať ako zbabelec k dverám
Ale nikdy sa nedostanem von ... vyľakáš ma Ooh ...
Stratíte rozum, ak stratíte kontrolu
dáva vám to pocit hanby za srdcia, ktoré ste ukradli
A teraz vaše srdcia vystrašené z útoku spôsobujú, že im ich nemôžete vrátiť
Vystresujete ma, keď mi preukážete, že sa mýlite, že ma vyčerpávate, pretože som tak dlho spal
[Refrén]
Zahodil som to všetko, zahodil som to všetko a-, zahodil som to všetko a najlepšia časť nie je vedieť, čo som vyhodil, všetko som zahodil
[Refrén]
Vystrašuješ ma ... vystrašuješ ma
ale stále bežím späť a hľadám ďalšie
pretože som zamilovaný do svojich pochybností ... vydesilo ma to

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk