Texty & Preklad: colin hay - are you lookin at me Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi colin hay! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno colin hay c a uvidíte aké piene od colin hay máme v našom archíve a viac podobných ako are you lookin at me.

colin hay
are you lookin at me
Well I loved the Lone Ranger and I loved that Dennis Law
Him and George Best, sure knew how a kick a ball
I wanted tae be a cowboy, and learn a crack a whip
Stand up in that lonely street, two six guns on my hip
Along the mighty Beatles came, and everyone went ahhh
They could play and sing and everything, and of course that John could draw
Well that was it for me, I never once looked back
Tricks to learn, waves to catch, had a plan of attack
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me, pal?
Then we headed south, where the surf came crashing in
From black and white to colour, from innocence to sin
It was summer in December, blowing heatwaves in my mind
People talking funny, some cruel and some were kind
From the crackle of the cane, to the frown of a big black snake
From the breakers at Bondi, down to Wallaga Lake
From the sound of a million fly screen doors, closing on the past
Like that chimney the fires couldn't burn, I was built to last
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me, pal?
When I flew across the ocean, I was number one
People gave me everything, and I didn't need a gun
Walking down that avenue, I never felt so alive
People calling out my name, and i'd only just arrived
It was a tight rope walking bagpiper, in the middle of Central Park
Steam was rising from the ground, and I wore my cape out after dark
I had myself a moment, my day out in the sun
It's an unfinished story, but it's more than just begun
And I know more than one thing, but not more than two or three
An I'll tell you if you'll listen, and I'll tell you for free
It's no life being a cowboy, and eating all them beans
The coffee's cold, the herd is gone, and all you've got's your dreams
You can always put your spurs back on, but save them for Halloween
You're better off heading north, or somewhere you've never been
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
Are you lookin' at me?
I said, are you lookin' at me, pal?

 

Miloval som Osamelého Strážcu a miloval som toho Dennisa Lawa
On a George Best, určite vedeli, ako kopnúť loptu
Chcel som byť tae kovbojom a naučiť sa prasknúť bičom
Postav sa na tej osamelej ulici a dve šesť zbraní na mojom boku
Pozdĺž prichádzali mocní Beatles a všetci išli ahhh
Vedeli hrať a spievať a všetko, a samozrejme to, čo John dokázal kresliť
No, to bolo pre mňa, nikdy som sa neobzrel späť
Triky na učenie, vlny na chytanie, mali plán útoku
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa, kámo?
Potom sme zamierili na juh, kde sa zrútilo surfovanie
Od čiernej a bielej po farebnú, od nevinnosti po hriech
Bolo decembrové leto, ktoré mi v mysli rozdúchavalo horúčavy
Ľudia hovorili vtipne, niektorí kruto a niektorí boli láskaví
Od praskania trstiny, až po mračenie veľkého čierneho hada
Od ističov v Bondi až po jazero Wallaga
Zo zvuku milióna dverí s muchami, zatvárajúcich sa do minulosti
Ako ten komín, ktorý požiare nemohli zhorieť, bol som postavený tak, aby vydržal
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa, kámo?
Keď som letel za oceán, bol som číslo jeden
Ľudia mi dali všetko a ja som nepotreboval zbraň
Kráčajúc touto cestou som sa nikdy necítil taký živý
Ľudia, ktorí volajú moje meno, a práve som dorazil
Bol to tesný povrazový gajdoš, uprostred Central Parku
Zo zeme stúpala para a ja som po zotmení nosil plášť
Mal som chvíľu seba, svoj deň vonku na slnku
Je to nedokončený príbeh, ale je to viac ako len začiatok
A viem viac ako jednu vec, ale nie viac ako dve alebo tri
An I will tell you if you listen, and I will ti free to
Nie je to život byť kovbojom a jesť všetky z nich fazule
Káva je studená, stádo je preč a jediné, čo máš, sú tvoje sny
Ostruhy môžete kedykoľvek nasadiť späť, ale nechajte si ich na Halloween
Je lepšie ísť na sever alebo niekam, kde ste nikdy neboli
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Pozeráš sa na mňa?
Povedal som, pozeráš sa na mňa, kámo?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk