Texty & Preklad: cole swindell - does it hurt Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cole swindell! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cole swindell c a uvidíte aké piene od cole swindell máme v našom archíve a viac podobných ako does it hurt.

cole swindell
does it hurt
Alright, alright, it's just a girl, just go say, "Hey"
Don't try any stupid lines
Seen you walk in about a quarter to ten
Even the jukebox starin' at you
Wonderin' what you wanna hear
Every bar stool sayin'
Honey, over here
Every fellow tryin' to buy you a beer
That denim how'd you get em on
Back pocket cell phone
Wish I had my number in it
Then, I could give you a call
And we could talk
If I could find the words
But first things first
Tell me, tell me
Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
Are you tired of runnin'
Through my mind's
Poor boy neighborhood
All, tell me does it hurt
All, lookin' that good
I mean, I, I, I don't know what it's like to be that hot
Uh, so
What's a pretty girl like you
Doin' in a place like this
All, that ain't no pick up line
But this is
Hit or miss
I can't quit, girl
Look at me lookin' at you
Lookin' like this
Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
Are you tired of runnin'
Through my mind's
Poor boy neighborhood
All, tell me does it hurt
Yeah, lookin' that good
All, come on
Maybe, I should just get to know you a little better
You know? That's, that's probably what I should do
What do you, uh?
So, what do you do?
Are you a photographer?
I know you could picture me and you together, right?
No?
Well, maybe interior decorator?
This bar just became beautiful?
Tell me, tell me
Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
And how'd it feel
To fall from heaven
Would've kept you if they could
So, tell me does it hurt
Girl, lookin' that good
So where you, uh, where you from?
Denver, I just
I'm sorry, I just asked you that
I uh, I uh
Sunshine state, I love it
Yeah, I'm actually, uh, I'm from Nashville
I may end up havin' to take you back with me because
You're the only ten I see in here
You know what I'm You know what I'm sayin?
No?
I'm just serious
You get it?
Or?
I mean maybe we could
You wanna dance, or?
I don't either, it's gettin' late
Yeah
I was actually about to leave myself

 

Dobre, dobre, je to len dievča, choď povedať „Hej“
Neskúšajte žiadne hlúpe riadky
Videli ste, že chodíte asi o štvrť na desať
Aj jukebox na teba pozerá
Zaujímalo by ma, čo chceš počuť
Každá barová stolička hovorí
Zlato, tu
Každý, kto sa ti snaží kúpiť pivo
Ten denim, ako si sa k nim dostal
Zadný vreckový mobilný telefón
Kiež by som v ňom mal svoje číslo
Potom by som ti mohol zavolať
A mohli sme sa rozprávať
Keby som našiel slová
Ale najskôr
Povedz mi, povedz mi
Bolí to
Zakaždým, keď kráčate v miestnosti
Cíti sa ako v práci
Držte ich od seba vidieckych chlapcov
Už ťa unavuje beh
Mojou mysľou
Chudobné susedstvo chlapcov
Všetko, povedz mi, bolí to to
Všetci, vyzeráme tak dobre
Teda, ja, ja, neviem, aké to je byť také horúce
Uh, tak
Čo je to za pekné dievča ako ty
Robiť na takom mieste
Všetko, to nie je žiadna linka na vyzdvihnutie
Ale toto je
Trafiť alebo minúť
Nemôžem prestať, dievča
Pozri sa na mňa, pozerám sa na teba
Vyzerám takto
Bolí to
Zakaždým, keď kráčate v miestnosti
Cíti sa ako v práci
Držte ich od seba vidieckych chlapcov
Už ťa unavuje beh
Mojou mysľou
Chudobné susedstvo chlapcov
Všetko, povedz mi, bolí to to
Áno, vyzerám dobre
Všetci, no tak
Možno by som ťa mal spoznať trochu lepšie
Vieš? To je asi to, čo by som mal urobiť
Čo ty, uh?
Tak čo robíš?
Si fotograf?
Viem, že si dokážeš predstaviť seba a seba, že?
Nie?
No, možno interiérový dekorátor?
Tento bar sa stal krásnym?
Povedz mi, povedz mi
Bolí to
Zakaždým, keď kráčate v miestnosti
Cíti sa ako v práci
Držte ich od seba vidieckych chlapcov
A aké to bolo
Padnúť z neba
Nechali by si si ma, keby mohli
Takže, povedz mi, či to bolí
Dievča, vyzerá to dobre
Takže odkiaľ ste, odkiaľ ste?
Denver, ja len
Prepáč, len som sa ťa na to opýtal
Ja uh, ja uh
Slnečný štát, milujem to
Áno, vlastne, hm, som z Nashvillu
Možno ťa nakoniec vezmem späť so sebou, pretože
Si jediný z desiatich, ktorých tu vidím
Vieš čo som Vieš čo hovorím?
Nie?
Ja to myslím vážne
Rozumieš?
Alebo?
Myslím, že by sme mohli
Chceš tancovať, alebo?
Ani ja nie, je neskoro
Áno
Vlastne som sa chystal opustiť sám seba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk