Texty & Preklad: closedown - deflexion and polarities Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi closedown! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno closedown c a uvidíte aké piene od closedown máme v našom archíve a viac podobných ako deflexion and polarities.

closedown
deflexion and polarities
All this fire, this recurent desire. Face
Face to face
With the water, running through your words
You can play your own game, play your own, game
Then I dont want to break your arms
Cause you know, Im tired now
So Ill give you all, what everybody is waiting for
Like a certified experimented innocent
And then blame myself
One more, injury to my self-esteem
All I need is the air, that I breath
We both, do rain or fire, dancing
As were getting all attacked
We both want to use this land
Oh we swore, to make it even stronger
Through time and space
If you ever doubted about your own devotion
Youll turn your back on your senseless passion
Are you doing well there, buried by yourself ?
Like someone laughing in the rain
Insulted by the weight of words
Fighting fire with fire
The first regeneration phase
And the only failure you should avoid
This is our battle station
But you wanted to ignore it
Should I stand aside those things you break ?
So bring down your ass when you want
Ill fight back the wind in your sails
Fight back the wind in your sails
Now, now, now, now
Ill be laying down
Ill be laying
Oh champion, Oh champion !
Now I see your brilliance
Cause its so
Strong, and frictionless

 

Celý tento oheň, táto opakujúca sa túžba. Tvár
Tvárou v tvár
S vodou, ktorá preteká tvojimi slovami
Môžete hrať svoju vlastnú hru, hrať svoju vlastnú hru
Potom ti nechcem zlomiť ruky
Pretože vieš, som teraz unavený
Takže vám všetkým dám to, na čo všetci čakajú
Ako certifikovaný experimentovaný nevinný
A potom si to vyčítam
Ešte jedno, zranenie mojej sebaúcty
Potrebujem iba vzduch, ktorý dýcham
Obaja dážď alebo oheň, tancujeme
Ako boli všetci napadnutí
Obaja chceme túto pôdu využiť
Oh, prisahali sme, aby to bolo ešte silnejšie
Prostredníctvom času a priestoru
Ak ste niekedy pochybovali o svojej vlastnej oddanosti
Svojej nezmyselnej vášni sa otočíte chrbtom
Darí sa vám tam, pochovaný sám sebou?
Ako niekto, kto sa smeje v daždi
Urazený váhou slov
Hasenie ohňom
Prvá fáza regenerácie
A jedinému neúspechu, ktorému by ste sa mali vyhnúť
Toto je naša bojová stanica
Ale chceli ste to ignorovať
Mám stáť bokom od tých vecí, ktoré rozbiješ?
Takže keď chceš, zlož si zadok
Budem brániť vetru v plachtách
Bráňte vetru v plachtách
Teraz, teraz, teraz, teraz
Budem ležať
Budem klásť
Och šampión, ach šampión!
Teraz vidím tvoju brilantnosť
Pretože je to tak
Silný a bez trenia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk