Texty & Preklad: clint crisher - precious jewel Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi clint crisher! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno clint crisher c a uvidíte aké piene od clint crisher máme v našom archíve a viac podobných ako precious jewel.

clint crisher
precious jewel
Her name was precious jewel
She was the mother I never knew
I got lucky when I met her at 32
She was a dancer in Vegas
The best they'd ever seen
She knew how to work the floor
Like no one had ever done before
She shook her body strong
Raising her legs up long
Hanging from the poles
Starting from her toes
Gyrating up and down
That was precious jewel
The mother I never knew
Working the pole for a dollar a show
Old men leering young boys cheering
She was on fire, every man's desire
Filling the club every night
She was dynamite
My mother my mother precious jewel
Jewel was just stripping
Trying to make a living
Working long hours
Song by song
Selling her body
All night long my mom always knew
The show must go on
That was precious jewel
The mother I never knew
Extra Vocals:
Using her body to flex
Bend showing off her sexy hot moves
And her electric attitude
She did things that made men lose their minds
Her panties were wet
When she finished a set
A pearl necklace was all that was left
Did you get it?
I am sure you won't forget it
Did I stutter?
Yes, I am talking about my mother
A sexy ass and a chest for days
Strippers work it in so many ways
Her name was precious jewel
The mother I never knew
Jewel was just stripping
Making a precious living
Working long hours,
Turning men on
Touching herself
Song by song, selling her body
All night long, mom always knew
The show must go on
That was precious jewel
The mother I never knew

 

Jej meno bolo vzácnym klenotom
Bola matkou, ktorú som nikdy nepoznal
Mal som šťastie, keď som ju stretol v 32 rokoch
Bola tanečnicou vo Vegas
Najlepšie, aké kedy videli
Vedela pracovať s podlahou
Ako to ešte nikto nikdy neurobil
Silne otriasla telom
Dlho dvíha nohy
Zavesenie z tyčí
Počnúc jej prstami na nohách
Točenie hore a dole
To bol vzácny klenot
Matka, ktorú som nikdy nepoznal
Pracovať s tyčou za dolár je paráda
Starí muži, ktorí sa čudujú mladým chlapcom
Horeli, túžba každého človeka
Plnenie klubu každú noc
Bola dynamit
Moja matka moja matka drahocenný klenot
Klenot sa práve vyzliekol
Skúšam si zarobiť na živobytie
Pracovať dlhé hodiny
Pieseň po piesni
Predávať jej telo
Celú noc to mama vždy vedela
Šou musí pokračovať
To bol vzácny klenot
Matka, ktorú som nikdy nepoznal
Extra spev:
Pomocou jej tela sa ohýbala
Bend predvádza svoje sexi príťažlivé pohyby
A jej elektrický prístup
Robila veci, kvôli ktorým muži stratili rozum
Jej nohavičky boli mokré
Keď dokončila set
Ostal len perlový náhrdelník
Dostal si to?
Som si istý, že na to nezabudneš
Koktal som?
Áno, hovorím o svojej matke
Sexi zadok a hrudník celé dni
Striptérky to fungujú toľkými spôsobmi
Jej meno bolo vzácnym klenotom
Matka, ktorú som nikdy nepoznal
Klenot sa práve vyzliekol
Zarábať si drahocenným životom
Pracujem dlho
Zapína mužov
Dotýka sa samej seba
Pesnička po piesni, predávala svoje telo
Celú noc mama vždy vedela
Šou musí pokračovať
To bol vzácny klenot
Matka, ktorú som nikdy nepoznal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk