Texty & Preklad: clint crisher - hot tub lovin Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi clint crisher! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno clint crisher c a uvidíte aké piene od clint crisher máme v našom archíve a viac podobných ako hot tub lovin.

clint crisher
hot tub lovin
I just wanna get in that tub with you boy
Get nasty in a wet hot tub lovin
It's clean, it's clean, it's clean lovin
It's clean lovin
It's wet it's hot tub lovin
I just been lookin to get a little nasty
A little wet top a little wet tub rubbin lovin
It's clean for the lovin. Hot tub lovin
Maybe you drivin that tub to wet the floor
So test the smell of dove and reunite
Have you ever had a boy toy for hot tub lovin
With bubbles and hot 69 oh yeah and some lotion
it felt like lotion it vitalized and moisturized your every pore
hot tub lovin
You know boy we can do it in the bedroom, outside, or the hot tub
or in the bathtub, or in the ocean the ocean
it felt like some lotion it vitalized and moisturized your every pore
Have you ever used lubricant or sex lotion in the ocean?
in a hot tub or in a in a in a in a jacuzzi
Do your thing in slow motion in the ocean
Hot tub lovin get nasty nasty
Wet hot tub rubbin it's clean for the lovin
You had sex on the button brain. You had sex on the button
Or any other drug for that matter to succeed
But when you're clean you just wanna get all up in it
And love in it it's called hot tub lovin
Using only your hands in his hair
Hot tub lovin
Have you ever used lubricant or sex lotion?
Do your thing in slow motion
It's called hot tub lovin
Do your thing in slow motion
Hot tub lovin
Yo man I'm looking to get nasty
In a hot tub
I want some rubbin I want some lovin
I want some hot tub lovin
I want some rubbin
I want some lotion all over my body

 

Chcem sa dostať do tej vane s tebou, chlapče
Buďte nepríjemní vo vlhkej vírivke
Je to čisté, je to čisté, je to čisté, milujem
Je to čistý lovin
Je mokré, je to vírivka lovin
Len som hľadal, aby som bol trochu škaredý
Trochu mokrý vrch, trochu mokrej vane rubbin lovin
Pre lovina je to čisté. Horúca vaňa lovin
Možno ste riadili tú vaňu, aby ste namočili podlahu
Vyskúšajte teda vôňu holubice a opäť sa spojte
Už ste niekedy mali hračku pre chlapca pre vírivku lovin
S bublinkami a horúcimi 69, áno a trochou pleťovej vody
Bolo to ako krém, ktorý vitalizoval a zvlhčoval každý váš pór
vírivka lovin
Vieš, chlapče, môžeme to urobiť v spálni, vonku alebo vo vírivke
alebo vo vani alebo v oceáne oceán
pripadalo mi to ako nejaké pleťové mlieko, ktoré vitalizovalo a zvlhčovalo každý váš pór
Používali ste už niekedy v oceáne lubrikant alebo pleťovú vodu?
vo vírivke alebo vo vani vo vírivke
Robte svoje veci spomaleným pohybom v oceáne
Máte radi horúcu vaňu?
Mokrá vírivka je pre milovníka čistá
Mali ste sex na gombičkovom mozgu. Mali ste sex na gombíku
Alebo akýkoľvek iný liek, aby to malo úspech
Ale keď budeš čistý, chceš v tom všetko vstať
A láska v nej sa nazýva vírivka lovin
Používa iba svoje ruky vo vlasoch
Horúca vaňa lovin
Používali ste niekedy lubrikant alebo krém na ruky?
Robte svoje veci spomalene
Volá sa to vírivka lovin
Robte svoje veci spomalene
Horúca vaňa lovin
Áno, hľadám škaredé pocity
Vo vírivke
Chcem nejaký rubbin, chcem lovin
Chcem trochu vírivky
Chcem nejaký rubbin
Chcem nejaké mlieko po celom tele

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk