Texty & Preklad: clint crisher - hot boy party Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi clint crisher! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno clint crisher c a uvidíte aké piene od clint crisher máme v našom archíve a viac podobných ako hot boy party.

clint crisher
hot boy party
I wanna leave this afternoon
Im heading to another
Hot boy party
Its a full moon
Come on boys
Lets start to play
In the heat of the day
Boys circle jerkin
Trading up and servicing
Hot boys jerkin, still come
At the hot boy party
At the hot boy party
We got sex
So if you got what it takes
And need some sharing
At the hot boy party
Boys like watchin
All the sexy moves youre dropppin
Might be one lover that you wanna take home
But right now, share and enjoy
Every boy at the hot boy party
Hot boy party
Boy, boy, busy, busy
Start the show
And rub me rub me
Living while we can
At the hot boy party
At the hot boy party
Getting it on we like to party all night
Sexy lovin at the hot boy party
Get it on right on!
Get it on right on!
Watch the boys cheer you on
Snap your finger
Your hands and 10 others
Will be having a hot boy party
Rub me living while we can
If youre just watchin
Start playin at the hot boy party
Hot boy party
Yeah lets go!
Boys like to fuck
Every hour everyday
We like to suck
If you watch
When its wrong,
We like to fuck
If youre black, if youre white
If youre cut or uncut
Curvin to the right or
Curvin to the left
Hangin to the right or
Swingin to the left
Boys like to fuck
When its loose
When its right
Boys like to fuck
Boys like to suck
Boys like jerkin
Boys like watching
All the sexy moves youre dropping our way
So if youre so damn horny
Then do the whole party
Stop watchin, start playing today
Fe-fe-fe-fe-fe-feel clint
Fe-fe-fe-fe-fe-feel clint
Fe-fe-fe-fe-fe-feel clint
Fe-fe-fe-fe-fe-feel clint
Clint
Clint
Clint
Clint
Hot boy party
Hot boy party

 

Chcem odísť dnes popoludní
Smerujem do iného
Horúca chlapčenská párty
Je spln mesiaca
No tak chlapci
Začnime hrať
V horúčave dňa
Chlapci krúžia okolo
Obchodovanie a servis
Horúci chlapci, stále príďte
Na žúrovom večierku
Na žúrovom večierku
Mali sme sex
Takže ak máš, čo na to treba
A potrebujem nejaké zdieľanie
Na žúrovom večierku
Chlapci radi pozerajú
Všetky sexy pohyby hýbu dropppinom
Môže to byť jeden milenec, ktorého si chceš vziať domov
Ale práve teraz zdieľajte a užívajte si
Každý chlapec na horúcej chlapčenskej párty
Horúca chlapčenská párty
Chlapec, chlapec, zaneprázdnený, zaneprázdnený
Začnite šou
A trieť ma trieť
Žiť, kým môžeme
Na žúrovom večierku
Na žúrovom večierku
Keď si to vezmeme, radi sa zabávame celú noc
Sexi milenka na párty s horúcimi chlapcami
Dostaňte to hneď ďalej!
Dostaňte to hneď ďalej!
Sledujte, ako vás chlapci povzbudzujú
Lusknite prstom
Vaše ruky a 10 ďalších
Bude sa konať horúca chlapec
Potieraj ma tým, že žijeme, kým môžeme
Ak sa len prizeráte
Začnite hrať na hot boy párty
Horúca chlapčenská párty
Áno, poďme!
Chlapci radi šukajú
Každú hodinu každý deň
Radi cucame
Ak pozeráte
Keď je to zlé,
Radi súložíme
Ak si čierny, ak si biely
Ak ste rezaní alebo rezaní
Curvin vpravo alebo
Curvin doľava
Hangin vpravo alebo
Swingin doľava
Chlapci radi šukajú
Keď je voľný
Keď je jeho právo
Chlapci radi šukajú
Chlapci radi sajú
Chlapci majú radi jerkin
Chlapci radi pozerajú
Všetky sexi pohyby vám padajú cestou
Takže ak si sakra nadržaný
Potom urobte celú párty
Prestaňte pozerať a začnite hrať ešte dnes
Fe-fe-fe-fe-fe-feel
Fe-fe-fe-fe-fe-feel
Fe-fe-fe-fe-fe-feel
Fe-fe-fe-fe-fe-feel
Clint
Clint
Clint
Clint
Horúca chlapčenská párty
Horúca chlapčenská párty

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk