Texty & Preklad: chino xl - you don t want it Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako you don t want it.

chino xl
you don t want it
[ CHORUS ]
I been to every city, state and street
From what I see
These niggas don't want it with me
So now I'm comin for the love that y'all were keepin from me
Finally
These niggas don't want it with me
And I'm a whole lot bigger than I look on TV
So physically
These niggas don't want it with me
So if you feel how I feel come and say it with me
Loudly
These niggas don't want it with me
[ VERSE 1 ]
Yo, who this little boy that's tryin to rhyme like me?
And worship me like Jon B worship black pussy
He pushin me to the point I wanna smack him, yo
(Yo duke, he tryin to steal your fans like Chico did D'Angelo's)
If imitation was acid, I'd have nothin
Left but jewerly, 52 teeth and a belt buckle
(Nigga, your skills are to die for)
During writers block I still create (what?)
Words of wisdom like they passed the lips of Buddah
And who the sharpshooter that claim he gonna kill me when he see me?
But wouldn't aim remote at a 100" color TV
Nigga, I'm off at the heezy, you see that?
Your record company done hired Chino XL to come and repossess they deal back
So now I put the fly in your eye like an Ethiopian starving
Life the game that you will no longer take any part in
You shouldn'ta start em, y'all done done it
You have to buy a microscope to read the list of rappers' names that want it
What
[ CHORUS ]
[ VERSE 2 ]
Yo, shake my hand, I snap your wrist off
Been God on Earth so long the one in Heaven's pissed off
You soft, I'm up the echelon
The only other hot cats I seen on a plate was at a Chinese food restaurant
I get the raunch sex and didn't need the Range
I fuck your bitch for free and she can keep the change
I'm pretty as a bitty but my gats make noise
Yeah, with more female fans than the 'Blackstreet Boys'
I'm known for stealin niggas' wives like I stole niggas' huffy
Play tuffy, get beat and boxed like Doug E.
You lucky I shot my last slug in a club
I'm Aliz and Hennessy in reverse, I got a passion for killin thugs
You're askin for spillin blood useless
I turn the most popular rapper from 'That's my muthafucka!' to 'Who this?'
I survive whole clubs jumpin me
But nigga, you halt cause I'm a Ryder like the moving truck company
[ CHORUS ]
[ VERSE 3 ]
Bzzzzzz... you're shocked with Chino electricty
I'm black when it's convenient like Mariah's ethnicity
Considered a major at literature when rhyming
I'm diesel, horses goin Chino backriding
Dissin XL for wealth is bad for your health
But I'ma do me like a took Ecstacy with myself
They been keepin me on the shelf for ages
But me retire, it'll be easier to change every light bulb in Vegas
Yo, my brain deserve its own infomercial for how it thinks
You can't be saved by coppin Tae-Bo with Billy Blanks
I turn on sinks and rock to the rhythm of the water drops that come out
Then freestyle till the whole New York reservoir run out
And walk with gun out for cats that wanna start somethin
I shine like I control the sun's off-and-on button
MC's are mini-me's, my clones at 1/4th the size
(Yeah baby...) rappers try to shag me for my rhymes
[ CHORUS ]

 

[CHORUS]
Bol som v každom meste, štáte a ulici
Z toho, čo vidím
Títo blázni to so mnou nechcú
Takže teraz prichádzam pre lásku, ktorú si mi všetci držali
Nakoniec
Títo blázni to so mnou nechcú
A som oveľa väčší, ako vyzerám v televízii
Teda fyzicky
Títo blázni to so mnou nechcú
Takže ak cítite, ako sa cítim, príďte a povedzte to so mnou
Hlasno
Títo blázni to so mnou nechcú
[VERSE 1]
Kto, ten malý chlapec, ktorý sa snaží rýmovať ako ja?
A uctievaj ma ako Jon B uctievaj čiernu mačičku
Tlačil ma do bodu, keď ho chcem plácnuť, jo
(Áno, vojvoda, snaží sa ukradnúť vašich fanúšikov, ako napríklad Chico od D'Angela)
Keby napodobenina bola kyselina, nemala by som nič
Vľavo, ale ako klenot, 52 zubov a pracka na opasok
(Nigga, tvoje schopnosti musia zomrieť)
Počas bloku spisovateľov stále tvorím (čo?)
Slová múdrosti akoby prešli cez pery Budhu
A kto ten ostrostrelec, ktorý tvrdí, že ma zabije, keď ma uvidí?
Diaľkové ovládanie by však nemierilo na 100-palcový farebný televízor
Nigga, som preč z heezy, vidíš to?
Vaša nahrávacia spoločnosť urobila, najala si Chino XL, aby prišla a vrátila ich späť
Takže teraz ti vkladám mušku do očí ako Etiópčana hladujúceho
Zažite hru, ktorej sa už nebudete viac zúčastňovať
Nemali by ste ich začať, všetci ste to urobili
Musíte si kúpiť mikroskop, aby ste si prečítali zoznam mien rapperov, ktorí to chcú
Čo
[CHORUS]
[VERSE 2]
Hej, podaj mi ruku, odtrhnem ti zápästie
Bol som Bohom na Zemi tak dlho, že ten v Nebi je nasratý
Ty mäkký, som na vrchole
Jediné ďalšie horúce mačky, ktoré som videl na tanieri, boli v čínskej reštaurácii
Mám proste sex a nepotreboval som Range
Darmo šukám tvoju sučku a ona si môže nechať zmenu
Som pekný ako bitta, ale moje svaly vydávajú hluk
Áno, s viac fanúšikmi ako „Blackstreet Boys“
Som známy tým, že som ukradol manželky bláznov, ako keby som ukradol bláznov
Hrajte tuffy, buďte bití a škatuľkujte ako Doug E.
Máš šťastie, že som posledného slimáka zastrelil v klube
Som Aliz a Hennessy v opačnom poradí, dostal som vášeň pre vražedných zločincov
Žiadate zbytočne krv vyliatia
Najobľúbenejšieho rappera obraciam z filmu „To je moja muthafucka!“ na „Kto to je?“
Prežívam skoky všetkých klubov
Ale nigga, zastavíš sa, pretože som Ryder ako spoločnosť sťahovacích kamiónov
[CHORUS]
[VERSE 3]
Bzzzzzz ... ste šokovaní z čínskej elektriny
Som čierny, keď je to vhodné ako Mariahina etnická príslušnosť
Pri rýmovaní sa považoval za odbornú literatúru
Ja som nafta, kone idú do China do úzadia
Dissin XL pre bohatstvo je zdraviu škodlivý
Ale robím to ako extázu so sebou
Večne ma držali v poličke
Ale ja idem do dôchodku, bude ľahšie vymeniť každú žiarovku vo Vegas
Áno, môj mozog si za svoje myslenie zaslúži svoju vlastnú infomercial
Nemôžete byť zachránení coppinom Tae-Bo s Billy Blanksom
Zapínam umývadlá a kývam sa v rytme kvapiek vody, ktoré vychádzajú
Potom voľný štýl, až sa vyčerpá celá nádrž v New Yorku
A choďte so zbraňou von pre mačky, ktoré chcú niečo začať
Svietim, akoby som ovládal slnečné tlačidlo vypínania a zapínania
MC sú mini-me, moje klony sú 1/4 veľkosti
(Áno, miláčik ...) rapperi sa ma snažia podvádzať kvôli svojim rýmom
[CHORUS]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk