Texty & Preklad: chino xl - partner to swing Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako partner to swing.

chino xl
partner to swing
Verse 1:
Check it, I catch more heat than a histitic jew
You catch two thumbs down like a matty rich movie review
Your individuality is missing like adam walsh
Your image faker than the hair on diana ross
Too far gone inside my art form
Worshipping the ground that I walk on, that's cool
But while you're being me who's being you?
I'm hot like patra, doggystyle on all fours
End your career like christopher williams did al b. sures
Mass hysteria, malaria come to ya area
You couldn't touch my style with hands across america
I slaughter, spit in your water like kidd homes
Leave you need orthoscopic surgury like quincey jones
Cause I can give beverly, demi and even melvin moore (more)
Van halen, eddie, get ellen ready make pauly shore (sure)
Your new single sounds like the double dutch bust remix
Watch you collapse and die like you was river phoenix
Me and rap go way back like ll's hairline
Nigga fuck a punch line, I write fucking punch rhymes
I'm gorgous so when I'm performing just leave your girls at home
I'm the best thing to happen to bitches since the straightening comb
When I'm up in 'em spittin' venoms I never go soft (never)
I make that pussy snap back back back and forth
Some more outtakes over b.rich roughbreaks
I write more rhymes han rick james makes license plates
So life every voice and sing
Cause I don't need no partner to swing
Hook:
They don't know
They don't need a partner to swing (x6)
"more cash in my hand" - grand puba
Verse 2:
Surrounded by more mysteries than the stone henge
Warning your friends, chino x could make the corrinor cringe
Urinating in the audience when I perform
Biting the heads of chickens and bats like ozzy osborne
I got multiple personalities so be afraid
The cypher is ? I'm jim jones now here's the kool-aid
You better recognize and know the time like barisa or dance like kid'n'play
Cause you ain't gonna hurt nobody
You better fear will I knife or stick in you
Look up at the sky and ask why has God forsaken you
Chin-wa! bringin' new styles that mc's couldn't start
While the walls be closin' in on them like fat around dr. j's heart
To keep in shape I scrap knives and I take lives
Subliminally I encourage teenage suicide
When my video is on the box you gets to orderin'
People want to know the 4-1-1 on art of origin
I was bitter got richer, the nigga child molester
Throwin' out my shit like red fox did ann nester
Can't be productive when your partner is just a lazy bitch
Leaves you feeling frusterated like you signed to wild pitch
Now like sammy davis ran from the irs
You better run from that nigga chino x
And if you score well then perform, mc's with hesitence
Remember you can be replaced like ann did on crushed grapes
You're man is holding you up don't front like everything is dandy
Peace to 5 foot 6 now I'm out like john candy
Hook (x4)
Verse 3:
So now you gotta put in time if you wanna get near me
But you can't hear me, cause you're an asshole like dennis leary
Leave you crispy like the children of kadaffi
You couldn't get no justice if you dug up thurgo marshall's body
My career is right out of the Bible in the show bizness
I drop my staff it turn to snakes just like moses
If I found a new crew with same circumstances
Catch the l and they'll be assed out like prince's pants
I'm back on track without another nigga urfin' me
Peace to ragman, now I'm out like freddy mercury
So lift every voice and sing
Cause I don't need no partner to swing
Hook (x3)

 

Verš 1:
Skontrolujte to, chytím viac tepla ako histitický žid
Chytíte dva palce nadol ako matná bohatá filmová recenzia
Vaša individualita chýba ako Adam Walsh
Váš obraz je podvodník ako vlasy na Diane Rossovej
Príliš ďaleko vo vnútri mojej umeleckej formy
Uctievať si zem, po ktorej kráčam, to je v pohode
Ale zatiaľ čo ty si ja, kto si ty?
Je mi horúco ako patra, doggystyle na všetkých štyroch
Ukončite svoju kariéru tak, ako to urobil Christopher Williams. istí
Masová hystéria, malária prichádzajú do vašej oblasti
Nemohli ste sa dotknúť môjho štýlu rukami po celej Amerike
Ja zabíjam, pľujem do tvojej vody ako detské domovy
Nechajte ortoskopický chirurgický zákrok ako kdouľový jones
Pretože môžem dať Beverly, Demi a dokonca Melvin Moore (viac)
Van Halen, Eddie, pripravte Ellen a urobte Pauly Shore (iste)
Váš nový singel znie ako dvojitý holandský bust remix
Sledujem, ako sa zrútiš a zomrieš, akoby si bol riečny fénix
Ja a rap ideme späť ako linka do vlasov
Nigga šukaj pointa, píšem šibnuté rýmy
Som strašná, takže keď hrám, nechaj svoje dievčatá doma
Som najlepšia vec, ktorá sa stane sučkám od narovnávacieho hrebeňa
Keď som hore v jedoch, ktoré pľuvám, nikdy nezmäknem (nikdy)
Robím tú mačičku cvakaním dozadu a dozadu
Niektoré ďalšie vyústenia cez b. Bohaté hruboce
Píšem viac rýmov han rick james vyrába poznávacie značky
Takže život každý hlas a spievať
Pretože nepotrebujem žiadneho partnera na hojdanie
Háčik:
Oni nevedia
Na hojdanie nepotrebujú partnera (x6)
„viac peňazí v ruke“ - veľká puba
Verš 2:
Obklopený viac záhadami ako kamenná henge
Varujte svojich priateľov, chino x by mohlo spôsobiť, že sa corrinor zaborí
Močenie v publiku, keď vystupujem
Kousanie do hláv kurčiat a netopierov ako ozzy osborne
Mám viac osobností, takže sa bojte
Šifra je? Ja som Jim Jones, tu je kool-aid
Lepšie by ste mali spoznať a poznať čas ako barisa alebo tancovať ako kid'n'play
Pretože nikomu neublížiš
Radšej by si sa bál, že do teba zastrčím nôž
Pozeraj hore na oblohu a pýtaj sa, prečo ťa Boh opustil
Chin-wa! prinášam nové štýly, ktoré MC nemohli začať
Zatiaľ čo steny sa na ne zatvárajú ako tuk okolo dr. j srdce
Aby som sa udržal v kondícii, šrotujem nože a beriem si životy
Podprahovo povzbudzujem dospievajúcich k samovražde
Keď je moje video v škatuli, môžete si ho objednať
Ľudia chcú vedieť, aké sú čísla 4-1-1 o umení pôvodu
Bol som zatrpknutý, zbohatol som, obťažoval deti nigga
Vyhadzovanie mojich sračiek ako červená líška to nerobilo
Nemôže byť produktívny, keď je váš partner iba lenivá sviňa
Zanechá vo vás pocit frustrácie, akoby ste sa prihlásili na divoké ihrisko
Teraz ako Sammy Davis utiekol z IRS
Radšej utekaj z toho nigga chino x
A ak skórujete dobre, potom podajte výkon, mc s váhavosťou
Pamätajte, že môžete byť nahradení ako Ann na drvenom hrozne
Si muž, ktorý ťa drží vpredu, nie ako všetko, čo je blázon
Mier do 5 stôp 6 teraz som vonku ako john candy
Háčik (x4)
Verš 3:
Takže teraz musíš dať čas, ak sa chceš priblížiť ku mne
Ale nemôžeš ma počuť, pretože si kretén ako Dennis Leary
Nechajte vás chrumkavých ako deti kadaffi
Nemohli by ste dosiahnuť spravodlivosť, ak by ste vykopali telo thurga marshalla
Moja kariéra je v šou biznisu úplne mimo Biblie
Zhodím svoju palicu a premení sa to na hady, rovnako ako na Mojžiša
Keby som našiel novú posádku za rovnakých okolností
Chyťte la a budú sa rozdávať ako princove nohavice
Som späť na trati bez toho, aby ma ďalší urážal
Mier ragmanovi, teraz som ako freddy ortuť
Takže zdvihnite každý hlas a spievajte
Pretože nepotrebujem žiadneho partnera na hojdanie
Háčik (x3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk