Texty & Preklad: chino xl - feelin evil Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako feelin evil.

chino xl
feelin evil
Intro:
Yo, can I represent gravitation to the fullest? word up. some times I just
Cool out, yeah, come on, get with it.
Hook:
Yo, it's still an ill vibe when I want to unwind
"like you inhale, like a breath of fresh air" -phife dog from "can I kick it? "
Verse 1:
Slice like a cesarean, shoot like insulin
Hip hop lives at no radio station, penetrate you like a vaccination
Fascination do you like styro foam and crush ya
Needles in pressure points, acupuncture
You shouldn't of start no rubbish you got no indentity like jay
You sing more blues than sarah vawn, easy to ruin like sued
Respect like areatha franklin', half asleep dark must be
But still american as fuckin' in the back seat
Yo dig this, your biting is constant
When I knock shit, get your wig split, I rip shit
Till I'm sweatly like whoopi's armpits
The bomb's lit, you try to pick my style like chop sticks
No concepts, you would of met me long ago
Producers put me on hold
Now I can roast you motherfuckers like roticery gold
And this whole rap world is gonna miss me when I retire
Vampire, I be setting homeless motherfuckers on fire!
Hook (x2)
"day after day after day"
The yellow nigga try to chill but then, I'm feelin' evil again
"day after day after day" and everytime I pick up the pen
I'm feelin' evil again "day after day after day"
Since the only good friend is a dead friend, I'm feelin' evil again
"day after day after day" everytime my temper go thin
I'm feelin' evil again
Girl talking:
"a-yo fuck you, you yellow ass nigga, you ain't sayin' shit.i know you
Ain't trying to diss me with that ole evil shit. a-yo what's fuckin' with
That? chino you ain't shit and you ain't ever gonna be shit.(aaaaaah)
Verse 2:
I put out more wax than martin lawrence earlobe
I rock forever, or at least until the jets win the super bowl
There's no comparing me, shocking your system like chemotherapy
Osmosis, cysticfibrosis, slick rick eye could be the closest
I focus, on naomi campbel, but she's a leisbian (damn)
Stress me and, I'll make you see more stars than planetariums
Your horrorcore is homocore, you screamin' you evil live
Only played on am and your vinyl is a 45
No indecent proposals cause I'm not woody harrelson
I ain't checkin' for you like pe's new album son
(blurting obscenities at random) I think you got turret
I make niggas sore like the first pussy tyson get
What part of jersy do you come from black?
The part that white people be speeding though in 6 seconds flat
They scared of death, they out of breath, they gonna get car-jacked
That's what happens when you don't recognize hipanic and blacks
Blessed by the nation, cause I'm expecting to blow up
More than tevin cambell is expected to have a sex-change operation (oooooh)
Hook
Outro:
Fuck all of y'all

 

Úvod:
Áno, môžem naplno reprezentovať gravitáciu? slovo hore. niekedy len
Ochlaďte sa, áno, poďte do toho.
Háčik:
Áno, stále je to nepríjemná atmosféra, keď sa chcem uvoľniť
„ako ty sa nadýchneš, ako závan čerstvého vzduchu“ - psí pes z „môžem to kopnúť?“
Verš 1:
Nakrájajte na plátky ako cisársky rez, natáčajte ako na inzulín
Hip hop nebýva v žiadnej rozhlasovej stanici, preniká do vás ako očkovanie
Fascinácia sa vám páči na penovom polystyréne a rozdrvíte sa
Ihly v tlakových bodoch, akupunktúra
Nemali by ste začínať so žiadnym odpadom, nemali by ste odsadenie ako sojka
Spievate viac blues ako sarah vawn, ľahko sa pokazia ako žalovaní
Úcta ako areatha franklin ', polospánok musí byť tmavý
Ale stále americký ako kurva na zadnom sedadle
No a toto vykopať, vaše hryzenie je neustále
Keď zaklopem na hovno, rozštvrtím si parochňu, vytrhnem hovno
Až som spotený ako podpazušie Whoopi
Bomba je zapálená, snažíte sa zvoliť môj štýl ako paličky na sekanie
Žiadne koncepty, stretli by ste ma už dávno
Výrobcovia ma podržali
Teraz vám môžem opekať praženicu ako zlato z rotačky
A celý tento rapový svet mi bude chýbať, keď pôjdem do dôchodku
Upír, zapaľujem bezdomovcov svinstva!
Háčik (x2)
„deň za dňom za dňom“
Žltý nigga sa snaží ochladiť, ale potom sa znova cítim zlý
„deň čo deň po dni“ a vždy, keď vezmem pero
Cítim sa znova zlý „deň čo deň po dni“
Pretože jediný dobrý priateľ je mŕtvy priateľ, cítim sa znova zlý
„deň čo deň po dni“ vždy, keď môj temperament ustúpi
Cítim sa znova zlý
Dievča hovorí:
"a-yo do prdele, ty žltý zadok nigga, ty nehovoríš hovno. ja ťa poznám
Nesnaží sa ma rozpustiť v tom zlom oleji. aha, s čím je * kurva
Že? chino nie si na hovno a nikdy nebudeš na hovno. (aaaaaah)
Verš 2:
Vydal som viac vosku ako ušný lalôčik martin Lawrence
Hojdám sa navždy, alebo aspoň dovtedy, kým trysky nevyhrajú super misu
Neexistuje nič, čo by ma porovnávalo, šokujúce váš systém ako chemoterapia
Osmóza, cystická fibróza, klzké kurie oko by mohli byť najbližšie
Zameriavam sa na Naomi Campbel, ale ona je leisbian (sakra)
Stresujte ma a prinútim vás vidieť viac hviezd ako planetária
Vaše hororové skóre je homocore, naživo kričíte zo svojho zla
Hrá sa iba am a váš vinyl je 45
Žiadne neslušné návrhy, pretože nie som drevený harrelson
Už ťa nekontrolujem ako Peho syn nového albumu
(náhodne zahmlieva sprostosti) Myslím, že máš vežu
Bolí ma bláznov ako prvá mačička Tyson
Aká časť jersy pochádza z čiernej?
Časť, ktorú belosi uháňajú rýchlo, za 6 sekúnd
Vystrašení zo smrti, zadýchaní sa, dostanú sa do auta
To sa stane, keď nerozoznáte hipaniku a černochov
Požehnaný národom, pretože očakávam, že vybuchne
Očakáva sa, že viac ako tevin cambell bude mať operáciu zmeny pohlavia (oooooh)
Háčik
Outro:
Seriem na vás všetkých

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk