Texty & Preklad: chino xl - bad man bible Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako bad man bible.

chino xl
bad man bible
Chapter and verse. From the bad man bible
I swear
Massacre should be at least my middle name
I'm a beast with fangs, I don't maim and I am immune to pain
I maintain with a brain that is clinically insane
Biologists never seen nothing like it, it's a new strain
At a cellular level, cold as the Ukraine
And modern science is too young for Chino to be explained
His fame is so for the birds it feels like I'm growing wings
And haters look so small from where I am, in the clouds and things
Y'all like bitches do anything to get my attention
I'm inflicting brutality, banned from Genneva Conventions
They wanna cut me out of history but I ain't dying
My heart is fire, my mind is water, my body's iron
Sound the siren, the tyran giant that'll never tire
God's child out of wild, defying the empire
Surviving those that conspire against Ghetto Vampire
Sick control freaks like Beyonce's father
To know these cowards hold they stand astounding
Genius level, should be performing wearing a cap and gown
Mentally disturbed, disturb me
Get your family buried
My heart's an empty cavity that can only be filled in by murder
Stomp your fucking face till you bleed from every orafice
Make your life a living hell till the Devil's paying me mortgage
I got a brain sickness that's twisted
As Lawrence Taylor in that crack hotel with underage bitches
Hoping God grant me leniency
Turned all my pain into strength
They could sell my tears at a GNC
I try to stay healthy, right and keep my physique tight
And black don't crack
No but my Puerto Rican side
I hate people, I shake lethal
The straight strange cerebral
Possess the trait to facilitate great evil
Lyric Jesus surrounded by his seven disciples
Singing songs of survival from Bad Man Bible
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
The real nightmare is here, embarassing
Making your bad dreams look like nursery rhymes in comparison
I spit gospel when speaking
Rappers are angry like Superhead with lockjaw on All-Star Weekend
You can hear it and feel it in your spirit that death's approaching
My rhymes are inflamitory, someone get the Ibuprofen
To grow up in darkness but my time's now
Fuck milk cartons, they'll be stenciling your face on live cals
Stop Chino, they know that they better kill him
Or I'm finding and turning they porno movies to a snuff film
My scribbling is the equivalent to shivering children
That were trapped and sealed in a Haitian building
But the faith was never given in
My venom that I'm penning like grinning jack-o-laterns
Lit and flickering, niggas running like gingerbread men taking insulin
You don't want an incident
You're tripping with the wrong one
That's self inflicted suicide like Marie Osmond's son
Fear of any man breathing a feeling that divert me
Put that on a list of what I don't have, next to AIDS and mercy
I stay in controversy, that's cursed as pagan worship
Reverse of the perfect murder as hermit preaching a sermon
That's currently birthing the urban servents serving certain persons
Slicing and sacrificing virgins there is evil lurking
Blood in the sand, I'm here to fulfill God's plan
Write my name on your palm
I'm a problem on your hands
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
The most passionate, blasphemous. lyric Lazarous
Sew you into a snuggie with hungry rats in it
Apart from the partially awkward larceny
See this heartfelt artistry?
Mortally, I free the God in me
I give an MC instant sympathy like crippled amputees
From botched carpentry trying to single handedly
Try they hand at archery
Bad Bible bury my sinning in ink
I think I could inseminate a seminary
It's scary, walking with a pound even when not needed
And these stigmatas that I got, don't know how to stop bleeding
More wicked than any man breathing
Articulatly speaking, you're thieving, shrinking, it ain't worth repeating
For any petty, measily reason I'm wild sick
Your body won't even have a bone left to make a wish with
The explicit misfit, killer instinct, mystic Christian
Spit at this thing, try to diss me, hang you from ceiling like P! nk
Picture perfect, sinister, keeping the devil nervous
Writing verses, making you reconsider your life purpose
Every time I hear your name it's from getting punked
You worse than a pussy cause a pussy only bleeds once a month
Hit the ground after hallucinating, thousands of lines
They want the lyric god dead even the best try
My CDs in This Niggas Crazy section at Best Buy
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle

 

Kapitola a verš. Z Biblie zlého človeka
prisahám
Masaker by malo byť aspoň moje druhé meno
Som zviera s tesákmi, nezmrzačím a som imúnny voči bolesti
Udržiavam s mozgom, ktoré je klinicky šialené
Biológovia nikdy nič také nevideli, je to nový kmeň
Na bunkovej úrovni, chladný ako Ukrajina
A moderná veda je príliš mladá na to, aby sa to dalo vysvetliť
Jeho sláva je taká, že pre vtáky má pocit, akoby mi narástli krídla
A neprajníci vyzerajú tak malí z miesta, kde som, v oblakoch a veciach
Všetci ako mrchy robíte čokoľvek, aby si získali moju pozornosť
Spôsobujem brutalitu, zakázaný v Gennevských dohovoroch
Chcú ma vystrihnúť z histórie, ale neumieram
Moje srdce je oheň, moja myseľ je voda, telo je železo
Zvuk sirény, tyranského obra, ktorý vás nikdy neunaví
Božie dieťa z divočiny vzdorujúce ríši
Prežiť tých, ktorí sa sprisahajú proti Ghetto Vampire
Chorí čudáci ako Beyoncein otec
Aby poznali týchto zbabelcov, stoja ohromne
Úroveň génia by mala byť predvádzanie s čiapkou a plášťom
Psychicky narušený, ruš ma
Nechajte svoju rodinu pochovať
Moje srdce je prázdna dutina, ktorú je možné vyplniť iba vraždou
Dupnite svoju zasranú tvár, až kým nebudete krvácať z každého otvoru
Urobte zo svojho života peklo, kým mi Diabol neplatí hypotéku
Dostal som mozgovú chorobu, ktorá je prekrútená
Ako Lawrence Taylor v tom kraku s maloletými sučkami
Dúfajúc, že ​​mi Boh dá zhovievavosť
Všetky moje bolesti zmenil na silu
Mohli moje slzy predať za GNC
Snažím sa zostať zdravý, správny a udržiavať si fyzickú kondíciu
A čierna nepraská
Nie, ale moja portorická strana
Nenávidím ľudí, otriasam smrteľnými
Priam zvláštny mozog
Mať črtu na uľahčenie veľkého zla
Lyrický Ježiš obklopený svojimi siedmimi učeníkmi
Spievanie piesní o prežití z knihy Bad Man Bible
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške
Skutočná nočná mora je tu trápna
To, že vaše zlé sny vyzerajú v porovnaní s riekankami
Keď rozprávam, pľujem evanjelium
Rapperi sú na All-Star Weekend nahnevaní ako Superhead s lockjaw
Môžete to počuť a ​​cítiť vo svojom duchu, že sa blíži smrť
Moje riekanky sú zápalové, niekto dostane ibuprofén
Vyrastať v tme, ale môj čas je teraz
Seriem na škatule s mliekom, tie budú zdobiť vašu tvár na živých telách
Zastavte China, vedia, že ho radšej zabijú
Alebo nájdem a premením ich porno filmy na šnupavý tabak
Moje čmáranie je ekvivalentné chveniu detí
Tie boli uväznené a zapečatené v haitskej budove
Ale viera sa nikdy nepoddala
Môj jed, ktorý píšem ako škeriaci sa jack-o-laterns
Osvetlené a blikajúce, blázni, bežiaci ako perníčkovia užívajúci inzulín
Nechcete incident
Zakopávate s nesprávnym
To je samovražda ako syn Marie Osmondovej
Strach z každého človeka, ktorý dýcha pocit, ktorý ma odvádza
Dajte to na zoznam toho, čo nemám, vedľa AIDS a milosrdenstva
Zostávam v kontroverzii, ktorá je prekliata ako pohanské bohoslužby
Reverzný obraz dokonalej vraždy ako pustovník kázajúci
To v súčasnosti rodí mestských zamestnancov slúžiacich určitým osobám
Krájanie a obetovanie panien tam číha zlo
Krv v piesku, som tu, aby som naplnil Boží plán
Na dlaň mi napíš moje meno
Mám problém s tvojimi rukami
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške
Najvášnivejší, rúhavý. lyrický Lazarous
Zašijeme ťa do útulku, v ktorom sú hladné potkany
Okrem čiastočne trápneho krádeže
Vidíte toto srdečné umenie?
Smrteľne oslobodzujem Boha vo mne
Dávam MC okamžité sympatie ako zmrzačení amputovaní ľudia
Od pokazeného stolárstva po jednoduché skúšanie
Vyskúšajte si lukostreľbu
Zlá Biblia pochová moje hriechy atramentom
Myslím, že by som mohol inseminovať seminár
Je to strašidelné, kráčať s kilou aj vtedy, keď to nie je potrebné
A tieto stigmy, ktoré som dostal, nevedia, ako prestať krvácať
Zlejšia ako ktokoľvek iný dýchajúci
Artikulárne povedané, ste zlodeji, zmenšujete sa, neoplatí sa to opakovať
Z akýchkoľvek malicherných dôvodov som chorý na divokú chorobu
Vášmu telu nezostane ani kosť, s ktorou by ste si niečo priali
Výslovná zlá situácia, vražedný inštinkt, mystický kresťan
Pľuvaj na túto vec, skús ma rozpustiť, zavesiť ťa zo stropu ako P! nk
Obrázok dokonalý, zlovestný, udržiavajúci diabla nervózny
Písanie veršov vás prinúti prehodnotiť svoj životný cieľ
Zakaždým, keď začujem tvoje meno, je to z punku
Ste horší ako mačička, pretože mačička krváca iba raz za mesiac
Po halucináciách, tisíce línií, dopadnite na zem
Chcú, aby bol lyrický boh mŕtvy aj čo najlepšie
Moje CD v tejto sekcii Niggas Crazy v sekcii Best Buy
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške
Počuli ste už o Biblii zlého človeka?
Poviem vám o vrahovi a jeho 12 učeníkoch
Preto prichádzame v načerpávacej puške

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk