Texty & Preklad: charice - pyramid Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi charice! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno charice c a uvidíte aké piene od charice máme v našom archíve a viac podobných ako pyramid.

charice
pyramid
Shawty's love is like a pyramid,
We stand together until the very end,
There'll never be another love for sure,
Iyaz and Charice let we go.
Stones, heavy like the love you've shown
Solid as the ground we've known
And I just wanna carry on
We took it from the bottom up
And even in a desert storm
Steady as a rock we hold
Wishing every moment froze
Now I just wanna let you know
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Cold, never ever when you're close
We will never let it fold
A story that was never told
Something like a mystery
And every step you took we've grown
Look how fast our time has flown
A journey to a place unknown
We're going down in history
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Like a pyramid girl I'ma show you
That I love you so much that we're gonna get through
Even when it storms I will never go
I'ma be the one to keep you safe
Before was a love I care more than enough
Holding on to one another be the cover when it's rough
Mother nature, or disaster won't stop our happy ever after
Pyramid, keep it going
Pyramid, we built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top, like a pyramid
And even when the wind is blowing
We'll never fall just keep on going
Forever we will stay, like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid, like a pyramid

 

Shawtyho láska je ako pyramída,
Stojíme spolu až do samého konca,
Určite nikdy nebude iná láska,
Iyaz a Charice nás pustili.
Kamene, ťažké ako láska, ktorú si prejavil
Pevná ako zem, ktorú sme poznali
A ja chcem len pokračovať
Brali sme to zdola nahor
A to aj v púštnej búrke
Stabilne ako skala, ktorú držíme
Prajem si, aby každá chvíľa zamrzla
Teraz ti chcem dať vedieť
Zemetrasenia nás nemôžu otriasť
Cyklóny nás nemôžu zlomiť
Hurikány nemôžu vziať našu lásku
Pyramídu, postavili sme to na pevnej skale
Je to pocit, akoby to bol dotyk neba
Spolu hore, ako pyramída
A to aj keď fúka vietor
Nikdy nespadneme, len pokračujme
Navždy zostaneme ako pyramída
Chladno, nikdy, keď ste blízko
Nikdy ho nenecháme zložiť
Príbeh, ktorý nikdy nebol vyrozprávaný
Niečo ako záhada
A z každého tvojho kroku sme rástli
Pozri, ako rýchlo ubehol náš čas
Cesta na neznáme miesto
Ideme do histórie
Zemetrasenia nás nemôžu otriasť
Cyklóny nás nemôžu zlomiť
Hurikány nemôžu vziať našu lásku
Pyramídu, postavili sme to na pevnej skale
Je to pocit, akoby to bol dotyk neba
Spolu hore, ako pyramída
A to aj keď fúka vietor
Nikdy nespadneme, len pokračujme
Navždy zostaneme ako pyramída
Ako dievča z pyramídy ti ukážem
Že ťa tak ľúbim, že sa cez to dostaneme
Aj keď bude búrka, nikdy nepôjdem
Budem ten, ktorý vás ochráni
Predtým bola láska, na ktorej mi záleží viac než dosť
Keď je drsný, držte sa jeden druhého
Matka príroda alebo katastrofa nezastaví naše šťastné až do smrti
Pyramída, pokračuj
Pyramídu, postavili sme to na pevnej skale
Je to pocit, akoby to bol dotyk neba
Spolu hore, ako pyramída
A to aj keď fúka vietor
Nikdy nespadneme, len pokračujme
Navždy zostaneme ako pyramída
Toto bolo postavené na pevnej skale
Je to pocit, akoby to bol dotyk neba
Spolu hore, ako pyramída
A to aj keď fúka vietor
Nikdy nespadneme, len pokračujme
Navždy zostaneme ako pyramída
Ako pyramída, ako pyramída, ako pyramída
Ako pyramída, ako pyramída, ako pyramída

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk