Texty & Preklad: champion - looking back Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi champion! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno champion c a uvidíte aké piene od champion máme v našom archíve a viac podobných ako looking back.

champion
looking back
Looking back, wish I could say we left the past behind
But you, you pushed me away
Dropping matches on the bridges that didn't need to burn
And I wish it didn't end this way
Left with regret and the pain of words unsaid
I never saw it coming and I never saw the truth
I know I played a role in how things fell apart
But years have past and I can see it clearly
No matter what I said, nothing could have kept it from this end
How could you call yourself a friend
When the words coming from your mouth
Never meant a thing?
How could you call yourself a friend
When everything we were didn't mean a thing to you?
And when you broke down what we built
It made me second guess myself,
It made me second guess all of us
But time keeps moving on, and we keep moving on
Always looking forward, we'll leave the past behind
And I keep asking, what is left?
What's left to say when the ties that bind have torn apart?
Looking back I realize no matter what we said
Nothing could've changed the past
Was it all for nothing? I guess we'll never know
But all that's left are bridges burnt and lessons learnt.

 

Keď sa pozriem späť, bol by som rád, keby som povedal, že sme minulosť nechali za sebou
Ale ty, ty si ma odstrčil
Púšťanie zápaliek na mosty, ktoré nepotrebovali horieť
A bol by som rád, keby sa to neskončilo týmto spôsobom
Odišli s ľútosťou a bolesťou nevypovedaných slov
Nikdy som nevidel, že to príde a nikdy som nevidel pravdu
Viem, že som zohral úlohu v tom, ako sa veci rozpadli
Ale roky uplynuli a vidím to jasne
Nech som povedal čokoľvek, nič to nemohlo zabrániť tomu
Ako si sa mohol nazvať priateľom
Keď slová vychádzajú z tvojich úst
Nikdy som nemyslel nič?
Ako si sa mohol nazvať priateľom
Keď pre teba nebolo všetko to, čím sme boli?
A keď ste rozbili to, čo sme postavili
Sám ma prinútil druhý hádať,
Nútilo ma to hádať nás všetkých
Ale čas ide stále ďalej a my stále ďalej
Vždy sa tešíme, minulosť necháme za sebou
A stále sa pýtam, čo zostane?
Čo zostáva povedať, keď sa väzby, ktoré sa viažu, roztrhli?
Pri spätnom pohľade si uvedomujem, že nech sme hovorili čokoľvek
Minulosť nemohlo nič zmeniť
Bolo to všetko pre nič za nič? Asi sa to nikdy nedozvieme
Zostali však len spálené mosty a poučenie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk