Texty & Preklad: cat stevens - the boy with a moon star on his head Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cat stevens! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cat stevens c a uvidíte aké piene od cat stevens máme v našom archíve a viac podobných ako the boy with a moon star on his head.

cat stevens
the boy with a moon star on his head
A gardener's daughter stopped me on my way, on the day I was to wed
It is you who I wish to share my body with she said
We'll find a dry place under the sky with a flower for a bed
And for my joy I will give you a boy with a moon and star on his head.
Her silver hair flowed in the air laying waves across the sun
Her hands were like the white sands, and her eyes had diamonds on.
We left the road and headed up to the top of the Whisper Wood
And we walked 'till we came to where the holy magnolia stood.
And there we laid cool in the shade singing songs and making love
With the naked earth beneath us and the universe above.
The time was late my wedding wouldn't wait I was sad but I had to go,
So while she was asleep I kissed her cheek for cheerio.
The wedding took place and people came from many miles around
There was plenty merriment, cider and wine abound
But out of all that I recall I remembered the girl I met
'Cause she had given me something that my hear could not forget.
A year had passed and everything was just as it was a year before
As if was a year before
Until the gift that someone left, a basket by my door.
And in there lay the fairest little baby crying to be fed,
I got down on my knees and kissed the moon and star on his head.

 

Na mojej ceste ma zastavila dcéra záhradníka, v deň, keď som sa mala vydať
Ste to vy, s kým sa chcem podeliť o svoje telo
Nájdeme pod oblohou suché miesto s kvetinou do postele
A pre svoju radosť ti dám chlapca s mesiacom a hviezdou na hlave.
Jej strieborné vlasy tiekli vzduchom a vlnili sa cez slnko
Ruky mala ako biely piesok a oči mala na diamantoch.
Opustili sme cestu a zamierili sme hore na vrchol Whisper Wood
A kráčali sme, až kým sme neprišli k miestu, kde stála svätá magnólia.
A tam sme ležali chladne v tieni, spievali sme piesne a milovali sa
S nahou zemou pod nami a vesmírom hore.
Čas bol neskoro, moja svadba nečakala, bol som smutný, ale musel som ísť,
Takže keď spala, pobozkal som ju na líce pre cheerio.
Konala sa svadba a ľudia prichádzali z mnohých kilometrov okolo
Bolo tam veľa veselosti, bolo muštu a vína neúrekom
Ale zo všetkého, čo si pamätám, som si spomenul na dievča, ktoré som stretol
Pretože mi dala niečo, na čo môj sluch nemohol zabudnúť.
Prešiel rok a všetko bolo rovnako ako rok predtým
Akoby to bolo rok predtým
Až do daru, ktorý niekto nechal, košík pri mojich dverách.
A tam ležalo to najférovejšie malé dieťa, ktoré plakalo, aby bolo kŕmené,
Kľakol som si na kolená a pobozkal som mesiac a hviezdu na jeho hlavu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk