Texty & Preklad: cat stevens - ruins Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cat stevens! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cat stevens c a uvidíte aké piene od cat stevens máme v našom archíve a viac podobných ako ruins.

cat stevens
ruins
It's so quiet in the ruins walking though the old town
Stones crumbling under my feet I see smoke for miles around
Oh it's enough to make you weep, all that remains of the main street
Up in the park on Sunday, dogs chasing and the children played
Old man with his head down, can't see nothing more around, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through having tea
In the afternoon, so nice to see you coming back in this town again
Ah but it's all changed winter turned on a man
Came down on day when no-one was looking and it
Stole away the land, people running scared, losing hands
Dodging shadows of falling sand, buildings standing like empty shells
And nobody...helping no-one else
Young child with his hands high, ain't able to see no reason why, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through
You'd better know what you're going through now
You came back here to find your home is a black horizon
That you don't recognize, evil destruction has taken everything
You'd better walk on the side while you're still walking
Just keep on walking on down the street keep your distance
From the people you meet.
Oh Lord and you'd better watch your eyes
'Cause if smoke gets in them, baby you won't rise again.
Where's it leading to freedom at what cost
People needing more and more and it's all getting lost
I want back, I want back
Back to the time when the earth was green
And there was no high walls and the sea was clean
Don't stop that sun to shine, it's not yours or mine, no.

 

V ruinách, ktoré kráčajú starým mestom, je tak ticho
Kamene sa mi rozpadajú pod nohami a na kilometre vidím dym
Je dosť na to, aby ste plakali, všetko, čo zostalo z hlavnej ulice
V nedeľu hore v parku sa prenasledovali psy a deti sa hrali
Starý muž so sklonenou hlavou, nevidí nič viac naokolo, nie
Ale pamätá si, ako to bývalo, za starých čias,
Som veľmi rád, že sa opäť vraciate do tohto mesta
Je príjemné vidieť, ako cez čaj vykúka priateľská tvár
Poobede, je mi potešením, že sa opäť vraciate do tohto mesta
Ach, ale všetko sa zmenilo, zima sa obrátila na muža
Prišiel deň, keď sa nikto nedíval a to
Ukradnite pôdu, ľudia bežali vystrašení a stratili ruky
Uhýbajúce sa tiene padajúceho piesku, budovy stojace ako prázdne mušle
A nikto ... nepomáha nikomu inému
Malé dieťa s vysokými rukami, nevidí dôvod, prečo nie, nie
Ale pamätá si, ako to bývalo, za starých čias,
Som veľmi rád, že sa opäť vraciate do tohto mesta
Je príjemné vidieť, ako cez ňu nakukuje priateľská tvár
Radšej by si mal vedieť, čo teraz prežívaš
Vrátili ste sa sem a zistili, že váš domov je čierny obzor
To, že to neuznávaš, zlo zničilo všetko
Radšej choďte po boku, keď ešte chodíte
Kráčajte ďalej po ulici, udržujte si odstup
Od ľudí, ktorých stretneš.
Ó Pane a radšej si daj pozor na oči
Pretože ak sa do nich dostane dym, zlato, už nevstaneš.
Kam vedie sloboda za akú cenu
Ľudia potrebujú stále viac a viac a všetko sa stráca
Chcem späť, chcem späť
Späť do doby, keď bola zem zelená
A neboli tam žiadne vysoké múry a more bolo čisté
Nezastavujte to slnko, aby svietilo, nie je vaše alebo moje, nie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk