Texty & Preklad: cat stevens - home Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cat stevens! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cat stevens c a uvidíte aké piene od cat stevens máme v našom archíve a viac podobných ako home.

cat stevens
home
Home on a kite we fly,
Home on a breeze we blow
Eying the folks below and
Watching everybody run,
Each one heading for a different place
Watching everybody hide,
Each behind a different face
Home where the days are long
Back where the people are free,
Home where all sides agree and,
Everybody has a friend, oh
And no one ever has to grab
Everybody shares the love,
Giving everything they have.
Forever forever your lamp will burn
Forever home forever would that you'd learn
That you came with nothing
So with nothing you'll return
Home
You know you're not alone
It's only 'cause you're not a home
That you feel so out of place.
Forever forever your lamp will burn
Forever home forever would that you'd learn
That you came with nothing
So with nothing you'll return
Home where all the mums can sing,
Back where the children don't cry,
Home where you never ask why and
Everybody has enough, and ya don't have to put on clothes
Nobody has to hide 'case everyone already knows.

 

Domov na drakovi lietame,
Domáci vánok, ktorý fúkame
Jesť ľudí dole a
Pozerám, ako všetci bežia,
Každá smeruje na iné miesto
Sledujem ako sa všetci skrývajú
Každý za inou tvárou
Domov, kde sú dlhé dni
Späť tam, kde sú ľudia slobodní,
Domov, na ktorom sa dohodnú všetky strany, a
Každý má priateľa, ach
A nikto sa nikdy nemusí chytiť
Všetci zdieľajú lásku,
Dávajú všetko, čo majú.
Navždy bude tvoja lampa horieť
Navždy doma, to by si sa naučil
Že si prišiel s ničím
Takže s ničím sa nevrátiš
Domov
Vieš, že nie si sám
Je to len preto, že nie si domov
Že sa cítite tak na mieste.
Navždy bude tvoja lampa horieť
Navždy doma, to by si sa naučil
Že si prišiel s ničím
Takže s ničím sa nevrátiš
Domov, kde môžu všetky mamičky spievať,
Späť tam, kde deti neplačú,
Domov, kde sa nikdy nepýtate prečo a
Každý má dosť a vy sa nemusíte obliekať
Nikto nemusí skrývať prípad, ktorý už každý vie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk