Texty & Preklad: cat stevens - freezing steel Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cat stevens! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cat stevens c a uvidíte aké piene od cat stevens máme v našom archíve a viac podobných ako freezing steel.

cat stevens
freezing steel
I've flown the house of freezing, the house of freezing steel
And though my body's back I know it can't be real
'Cause I've been on that house without a guiding wheel
The house of freezing steel
Oh where's it going, picked me up at seven
When my eyes were weak from the light of the morning
Oh sister won't you tell me what a man might want to know
This madness is fine, yes if you're mad at the time
Back on the house of freezing, the house of freezing steel
The tied my body up, I'm forced to eat my meal
A cold plate of lamb and cold potatoes too
Now what's a soul to do
Oh Lord above, brother won't you tell me
Is this a Eucharistic dove
'Cause I've been waiting for the right one to appear
But I've seen it in your face, and baby this ain't the place
Up on the house of freezing, the house of freezing steel.
I made my mind up then to get me to the wheel
I made the cabin door, the pilot turned around
He said we're Venus bound
Oh please take me home
After all I'm only human and the Earth is where I belong
I must have looked pitiful to this freak without a face
'Cause as he touched my head I saw myself back in bed
I've flown the house of freezing, the house of freezing steel
And though my body's back I know it can't be real
'Cause I've been on that house without a guiding wheel
The house of freezing steel

 

Letel som domom mrazenia, domom mraziacej ocele
A hoci mám telo späť, viem, že to nemôže byť skutočné
Pretože som v tom dome bol bez vodiaceho kolesa
Dom z mraziacej ocele
Ach, kam to smeruje, vyzdvihol ma o siedmej
Keď boli moje oči slabé z ranného svetla
Och, sestra, nepovieš mi, čo by človek mohol chcieť vedieť
Toto šialenstvo je v poriadku, áno, ak ste sa v tom čase zbláznili
Späť na dom mrazenia, dom mraziacej ocele
Zviazané moje telo som nútený jesť
Studený tanier z jahňacieho mäsa a studené zemiaky tiež
Teraz, čo má duša robiť
Ó Pane, brat, nepovieš mi to
Je to eucharistická holubica
Pretože som čakal, kedy sa objaví ten pravý
Ale videl som ti to v tvári a zlato, toto nie je miesto
Hore na dome mrazenia, dome z mraziacej ocele.
Potom som sa rozhodol, že ma dostanem za volant
Spravil som dvere kabíny, pilot sa otočil
Povedal, že sme spútaní Venušou
Oh, prosím, vezmi ma domov
Som koniec koncov iba človek a Zem je tam, kam patrím
Musel som na tohto čudáka bez tváre vyzerať žalostne
Pretože keď sa dotkol mojej hlavy, uvidel som sa späť v posteli
Letel som domom mrazenia, domom mraziacej ocele
A hoci mám telo späť, viem, že to nemôže byť skutočné
Pretože som v tom dome bol bez vodiaceho kolesa
Dom z mraziacej ocele

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk