Texty & Preklad: cascada - what do you want from me Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cascada! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cascada c a uvidíte aké piene od cascada máme v našom archíve a viac podobných ako what do you want from me.

cascada
what do you want from me
So there you are,
Again you're circling all around,
If you could only touch me now,
Strangers from the past,
Don't hesitate,
Now we're standing face to face,
If heaven is the only place,
Would you take my hand?
Just tell me what do you want from me,
This is love in the first degree,
Tell me why, every time I feel your eyes all over me.
Tell me what do you want from me,
Are you mad enough to see,
That its hard to cross the line,
Come on now, set me free.
What do you want from me.
Get closer now,
Softly whisper in my ear,
Please take me away from here,
Away from all my tears.
Its not too late,
Now we're standing face to face,
And heaven is the only place,
Will you understand?
Just tell me what do you want from me,
This is love in the first degree,
Tell me why every time I feel your eyes all over me.
Tell me what do you want from me,
Are you mad enough to see,
That its hard to cross the line,
Come on now, set me free.
And I know, If you give me this feeling,
I'll be there to hold you tight.
Cause I'd show, your love is a hero,
We will run, run out of sight.
What you want?
What do you want from me,
This is love in the first degree,
Tell me why every time I feel your eyes all over me

 

Takže si tu,
Opäť krúžiš dookola,
Keby si sa ma mohol dotknúť iba teraz,
Cudzinci z minulosti,
Neváhaj
Teraz stojíme tvárou v tvár,
Ak je nebo jediné miesto,
Chytil by si ma za ruku?
Len mi povedz, čo odo mňa chceš,
Toto je láska na prvom stupni,
Povedz mi prečo, zakaždým, keď cítim tvoje oči všade na sebe.
Povedz mi, čo odo mňa chceš,
Si dosť naštvaný aby si videl,
Že je ťažké prekročiť hranicu,
No tak, osloboď ma.
Čo odo mňa chceš.
Choď bližšie,
Jemne mi zašepká do ucha,
Prosím, odveď ma odtiaľto,
Ďaleko od všetkých mojich sĺz.
Ešte nie je neskoro,
Teraz stojíme tvárou v tvár,
A nebo je jediné miesto,
Pochopíš to?
Len mi povedz, čo odo mňa chceš,
Toto je láska na prvom stupni,
Povedz mi, prečo zakaždým, keď cítim tvoje oči všade na sebe.
Povedz mi, čo odo mňa chceš,
Si dosť naštvaný aby si videl,
Že je ťažké prekročiť hranicu,
No tak, osloboď ma.
A viem, že ak mi dáš tento pocit,
Budem tam, aby som ťa pevne držal.
Pretože by som ukázal, tvoja láska je hrdina,
Zbehneme, dobehneme z dohľadu.
Čo chceš?
Čo odo mňa chceš,
Toto je láska na prvom stupni,
Povedz mi, prečo zakaždým, keď cítim tvoje oči všade na sebe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk