Texty & Preklad: cascada - runaway Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cascada! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cascada c a uvidíte aké piene od cascada máme v našom archíve a viac podobných ako runaway.

cascada
runaway
From London to Paris
From Berlin to Rome
You're searching for something
A place to call home
Been hiding your feelings
Went out of control
Your destinations unknown
Tell me
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
Runaway from love (runaway)
A new town, a new place
A knock on the door
You came as a stranger and entered the door
The moment I saw you, I knew it for sure
You won't pack your bags anymore
Tell me
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
Runaway from love (runaway)
I know you don't want to be a bother
Though your love's so undiscovered
I want you to stay boy
Stop running from love
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
How can it be boy?
You're still a runaway
You chase the dreams from heaven above
Where in this world will you find a place to stay?
Runaway from love
Runaway from love

 

Z Londýna do Paríža
Z Berlína do Ríma
Niečo hľadáte
Miesto, ktoré môžete volať domov
Skryl svoje pocity
Vymkol sa spod kontroly
Vaše ciele nie sú známe
Povedz mi
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Honíš sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Honíš sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Uteč z lásky (utečenec)
Nové mesto, nové miesto
Klopanie na dvere
Prišli ste ako cudzinec a vošli ste do dverí
V okamihu, keď som ťa uvidel, vedel som to naisto
Už si nezabalíš kufre
Povedz mi
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Honíš sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Prenasleduješ sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Uteč z lásky (utečenec)
Viem, že sa nechcete trápiť
Aj keď je tvoja láska taká neobjavená
Chcem, aby si zostal chlapcom
Prestaň behať od lásky
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Prenasleduješ sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Ako to môže byť chlapec?
Stále si utečenec
Prenasleduješ sny z neba zhora
Kde na tomto svete nájdete ubytovanie?
Uteč z lásky
Uteč z lásky

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk