Texty & Preklad: cappadonna - young hearts Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cappadonna! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cappadonna c a uvidíte aké piene od cappadonna máme v našom archíve a viac podobných ako young hearts.

cappadonna
young hearts
[Chorus: Blue Raspberry]
You left me here alone with a shine
Our hearts were strong but I couldn't find
My world alone how could I break my home
Still I doubted you and still your strength
Enchanted me you was the father to my child
And a man to me now I'm sung of strong hearts
Run free run free young hearts
Young hearts run free
Run free young hearts
[Cappadonna]
Girlfriend, what you did was wrong
Even though the love was strong, you moved on
Never had faith in the Don, you was safe
With the Don, and then you walked out
A broken house, a broken heart
Cry for my dart, we had a plan
We was woman and man, the hourglass
Held the sand, I held you like contraband
But you didn't understand when the four devils
Came inside of your life that night
We argued and fight, you knew it wasn't right
Fucked up our life, my thoughts come stronger
Every ounce, it's not my fault
That you wanted to bounce, now you tellin' me
That you cleaned up your act, beep me every time
But I never call back, that's how I felt
When you was makin' me crack
Me leave wifey for you??
I'm crying
I'm crying
[Chorus]
[Blue Raspberry]
Young hearts, run free
Run free, young hearts
Young hearts, run free

 

[Refrén: Modrá malina]
Nechal si ma tu samého s leskom
Naše srdcia boli silné, ale nenašiel som
Sám svet ako som mohol zlomiť svoj domov
Stále som pochyboval o tebe a stále o tvojej sile
Očaril ma, že si bol otcom môjho dieťaťa
A muž pre mňa je teraz spievaný zo silných sŕdc
Beh zadarmo beh zadarmo mladé srdcia
Mladé srdcia bežia zadarmo
Bežte zadarmo mladé srdcia
[Cappadonna]
Priateľka, to, čo si urobil, bolo zlé
Aj keď bola láska silná, išli ste ďalej
Nikdy si nemal vieru v Dona, bol si v bezpečí
S Donom a potom si odišiel
Zlomený dom, zlomené srdce
Plač pre moju šípku, mali sme plán
Boli sme žena a muž, presýpacie hodiny
Držal som piesok a držal som ťa ako kontraband
Ale ty si nepochopil, keď tí štyria čerti
Tú noc prišiel do tvojho života
Pohádali sme sa a pobili sme sa, vedeli ste, že to nie je správne
Zmrdnutý náš život, moje myšlienky silnejú
Každú uncu, to nie je moja chyba
Že si sa chcel odraziť, teraz mi to hovoríš
Že si očistil svoj čin, zakaždým ma pípni
Ale nikdy sa neozývam, tak som sa cítil
Keď si ma nútil prasknúť
Nechám pre teba manželku ??
plačem
plačem
[Refrén]
[Modrá malina]
Mladé srdcia, bežte zadarmo
Bežte zadarmo, mladé srdcia
Mladé srdcia, bežte zadarmo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk