Texty & Preklad: cappadonna - pump your fist Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cappadonna! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cappadonna c a uvidíte aké piene od cappadonna máme v našom archíve a viac podobných ako pump your fist.

cappadonna
pump your fist
[Killa Bamz]
Uhh yeah what uhh yeah
Darts of armored warfare Deep the rhyme Caprice
Deep in levels alibi havin' rebel could play
This competition for pounds in the state of permission
Conversation bout this kid Killa Bamz
You want defense man to man location Shaolin New York
It ain't nuthin' to talk or walk
Get dark son economic times to fault
Style is mangohead stagnated from soft
What the fuck you thought, we was given support?
Live from Beatdown, Shaolin success, bypass the rest
Move sixty deep, Dutch with the charm
One hundred, twenty arms, designed to unleash bombs
Holdin' dart guns in palms
One hundred divine cyphers, Killa Bamz
I pack the dart gun hate to see another death in the fam
Uhh, yeah, what
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
[Tekitha]
Y'all confused and amusing, transfusion I'm bruising
Meth-Tical illusions, salutin' my blade
Tongue blade of fury, nurse the wound leary weary
Teary fear me, clearly, the pearl drop
Time stop, holdin' shop, shockwave be brave
Ghetto came style is maim out to lunch
Out to crunch munch rhyme foods, my life reflect the jewel
My life control the cruise, ten deadly touches too
Grip the Dutches move, swing rough to cut ya
Is the one to seek philosophy in crutches
You disbelieve, in the T
Truth Equal King Islam Truth Heard Alive, TEKITHA
Bust the cypher on the Gods, bust the cypher on the Gods
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
[Cappadonna]
Vanglorious darts, brown skinned with the pen
Pioneer shift from the beginning to the end
Whatever I do, y'all imitate -- try to come close
But can't come straight; I branch out
Terrorize scenes, split tracks, split hats
Bare facts, guns, crazy funds, a thousand sons
That'll rain on your gang, you're too plain
My dope is uncut, high level high like a plane
Bigger bite bigger mic underground beneath these streets
W-T-see, leaky leak
Time meet, Chi meet, ain't nuttin' sweet
Pakistan, Iran clan is like Christ
Word to Poltergeist, smash every tape
Deep thoughte, out of order, off
Seven thirty, bugged like psycho from the Bronx
Wild like fat pen child to be the rap Lawrence Martin
Eyes like lills, mescaline pills
Three bills worth of darts, pump the heart
Bottom of the chart, slug art closin' you in once again
It's the all time great, demonstrate, vocabulary execution
Executive approachin', Tang a demonstration
Pillage Incorporated, first place
A thai clean like a plant, eight time writer champ
Lamp on the beatbreak, camp on verses
Cheat on producers, men go working
Rhymes make a mill-in, born Park Hill'n
Internal lyrics, expose the profane
Vote for Cappadonna and your whole life'll change
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit
Pump up your fist
Pump up your fist
Pump up your fist
If you love this shit

 

[Killa Bamz]
Uhh yeah čo uhh yeah
Šípky obrnenej vojny Hlboký rým Caprice
Hlboko v úrovniach mohol hrať alibistický havin 'rebel
Táto súťaž o libry v stave povolenia
Konverzácia s týmto dieťaťom Killa Bamz
Chceš obranu muža na muža, miesto Shaolin v New Yorku
Nie je to nič rozprávanie alebo prechádzka
Nechajte temného syna ekonomicky zlyhať
Štýl je mangohead stagnujúci z mäkkého
Čo si si sakra myslel, dostalo sa nám podpory?
Naživo z Beatdown, úspech Shaolin, ostatné obíďte
Pohybujte sa šesťdesiat hlboko v holandčine so šarmom
Stodvadsať ramien určených na rozpútanie bômb
Držím šípové zbrane v dlaniach
Sto božských kýrov, Killa Bamzová
Balím nenávisť voči šípovej zbrani, aby som videl ďalšiu smrť vo fam
Uhh, jo, čo
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
[Tekitha]
Všetci zmätení a zábavní, transfúzia ma robí modriny
Metetické ilúzie, zdraviace moju čepeľ
Jazyk čepele zúrivosti, ranu ošetrovať unavený
Slzy sa ma bojte, jasne, perlová kvapka
Zastavenie času, podržte obchod, rázová vlna buďte odvážni
Štýl ghetta prišiel na obed
Môj život odráža ten klenot, keď chrumkám rýmové jedlá
Môj život riadi plavbu, desať smrteľných dotykov tiež
Uchopte Dutchesov pohyb a prudko ich rozkmitajte
Je tým, kto hľadá filozofiu v barlách
Neveríte, v T
Pravda Rovnaký kráľ Islam Pravda počula živá, TEKITHA
Busta cypher na Bohov, busta cypher na Bohov
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
[Cappadonna]
Šibalské šípky s perom hnedej farby
Pioniersky posun od začiatku do konca
Čokoľvek robím, všetko napodobňujete - skúste sa priblížiť
Ale nemôže prísť rovno; Rozvetvujem sa
Terorizujte scény, rozdeľte stopy, rozdeľte klobúky
Holé fakty, zbrane, šialené fondy, tisíc synov
Na váš gang bude pršať, ste príliš obyčajní
Môj drogy je nestrihaný, vysoko na vysokej úrovni ako lietadlo
Väčšie sústo, väčší mikrofón v podzemí pod týmito ulicami
W-T-pozri, netesnosť netesnosť
Čas stretnúť, stretnúť sa Chi, nie je nič sladké
Pakistan, iránsky klan je ako Kristus
Slovo pre Poltergeista, rozbite každú kazetu
Hlboká myšlienka, mimo prevádzky, vypnutá
Sedem tridsať, odpočúvaných ako psycho z Bronxu
Divoký ako tlsté pero, rapper Lawrence Martin
Oči ako pilulky, mezkalínové tabletky
Tri šípky v hodnote bankoviek, pumpujte srdce
V dolnej časti tabuľky vás slimák opäť zatvára
Je to vždy vynikajúce, ukážkové prevedenie slovnej zásoby
Výkonný prístup, predvádza demonštráciu
Pillage Incorporated, prvé miesto
Thajský čistý ako rastlina, osemnásobný šampión spisovateľa
Svietidlo na beatbreak, tábor na verše
Podvádzajte výrobcov, muži idú pracovať
Rhymes zarobí všetko, čo je rodený Park Hill'n
Interné texty, vystavte profánne
Hlasujte za Cappadonnu a zmení sa vám celý život
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Napumpujte päsť
Ak máte radi tieto sračky

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk