Texty & Preklad: cappadonna - anotha riddle Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cappadonna! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cappadonna c a uvidíte aké piene od cappadonna máme v našom archíve a viac podobných ako anotha riddle.

cappadonna
anotha riddle
* promotional ep released on razor sharp records in late '97
Chorus: u-god
Hysterical lyrical launch, anotha riddle
A miracle little by little, fits right up the middle
*repeat 2x*
[cappadonna]
Let us milk this cow, the best way we know how
Park hill projects, chicka-pow
One culture, return of the track slasher
Double doser, cappadonna broadcaster
Strivin for perfection, the only way I got
My life back was through investin, devotion
Movin my soul toward the skit, vocabulary
Comin out my ass like shit, to feed my babies
I gotta fight y'all mc's, this money
Be gettin me high just like trees in these tracks
I milk for all my childhood, make me feel good
So I keep on writin meditatin in the ghetto
Makin love waitin for lost minds to settle
Then I speak out, because we all need the guidance
Deep down inside is where you could define science
My mother told me, when I was so stressed out
"all you gotta do is just put your best out"
And I did it
Chorus 2x
[cappadonna]
Yo, new cappadonna is about to exhale kid
Hold all the phone calls, stop all the mail
Cappadonna raise hell, speak and I broke the shells
Seen brothers that fell when I slipped
I had my alibi tight that night, up in the hill chillin
Y'all'll get shot, move away things are too hot
Look at my spot now, friends are exiled from close distance
I broke resistance, every time I step up, I rip reps up
Ku klux, my words swing around like numchucks
This ain't for big bucks, never can quit this rap shit
It feeds my seeds, I can barely breathe
But y'all cats better believe keep off, your darts are soft
While I throw these missiles, at your skin tissue
You can't escape I absorb, gigantic crowds all aboard
Watch out for city fraud, my darts slam like doors
Makin it hard for you to get yours, selfish
Chorus 2x

 

* propagačný ep vydaný na břitkých doskách koncom roku 97
Refrén: boh
Hysterický lyrický štart, hádanka anotha
Zázrak kúsok po kúsku zapadá presne do stredu
* opakujte 2x *
[cappadonna]
Dajme túto kravu podojiť, najlepšie ako vieme
Projekty Park Hill, chicka-pow
Jedna kultúra, návrat slashera stopy
Dvojitý dávkovač, vysielač cappadonna
Snaha o dokonalosť, jediný spôsob, ako som sa dostal
Môj život späť bol prostredníctvom investovania, oddanosti
Posuňte moju dušu smerom k parodii, slovnej zásobe
Vylez mi zadok ako hovno, aby som nakŕmil moje deti
Musím bojovať s vami všetkými, s týmito peniazmi
Dostaňte ma vysoko ako stromy v týchto stopách
Dojím celé detstvo, cítim sa dobre
Takže stále pokračujem v písaní meditácie v gete
Robiť lásku čakať na stratené mysle, aby sa usadili
Potom prehovorím, pretože všetci potrebujeme vedenie
Hlboko vo vnútri je miesto, kde by ste mohli definovať vedu
Moja mama mi povedala, keď som bol tak vystresovaný
„všetko, čo musíš urobiť, je proste dať zo seba maximum“
A urobil som to
Refrén 2x
[cappadonna]
Áno, nová cappadonna bude vydychovať dieťa
Podržte všetky telefónne hovory, zastavte všetku poštu
Cappadonna vyvolala peklo, hovorila a ja som rozbil škrupiny
Vidieť bratov, ktorí padli, keď som sa pošmykol
Tú noc som mal pevné alibi, hore v kopci chillin
Dostanete výstrel, odsťahujete sa, veci sú príliš horúce
Pozri sa na moje miesto teraz, priatelia sú vyhnaní z blízkej vzdialenosti
Zlomil som odpor, vždy, keď vystúpim, vytrhnem opakovanie
Ku klux, moje slová sa krútia okolo ako numchucks
To nie je pre veľké peniaze, nikdy nemôže prestať s týmto rapom
Živí ma semenami, ledva dýcham
Ale všetky mačky lepšie veria, že nemáte vypnuté, vaše šípky sú mäkké
Zatiaľ čo hádžem tieto rakety, na tvoje kožné tkanivo
Nemôžete uniknúť, absorbujem, obrovské davy všetkých na palube
Pozor na mestské podvody, moje šípky tresknú ako dvere
Robte pre vás ťažké získať si ten svoj, sebecký
Refrén 2x

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk