Texty & Preklad: calibre - antidote Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi calibre! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno calibre c a uvidíte aké piene od calibre máme v našom archíve a viac podobných ako antidote.

calibre
antidote
[chorus:]
the shot - i need the antidote - shot - gimme the antidote
the shot - i want the antidote - i guess i need a lot
i guess i
this is a fucking addict - where you bring on designer dearth
it comes an' breeds dependency just about everywhere
you hand out on the free shots to cover me, 'n' hover me
ah hell, then you set up a factory
fuck yeah - you're leaning on the going rates
the keeper of the code, the filter at the gates
you play a crystal part in throwing off the weights
and every passive monitor collaborates
transistors are asphyxiant
the screens are blistering like they're effervescent
these agents have a go at... at the gathering
of raw radiation poisoning
[chorus]
this is fucking traffic - where the factory lines engage
where the moral men don't ever get to centre stage
where the artery feels like it is not
and then they pack you with a phat shot
ah yeah - there's death on the wind again
countless anarchists addicted to arrangement
syringe, the shot, the right dose of the product
and then they beat you till you're comatose
the quintessence of diligence
nothing more compulsive than my common sense
you got to beat the doors of liberation
on and on and on and on an
tacit subordinates - with your dismal pamphlets
why even post the bills - fuck that, these are poison pills
the settler sets the scene - it's filled with atropine
turns out that all is counterfeit - i waste your fucking hit
the shot - why not become the poison - shot - that bears the antidote
the shot - why not become the poison - antidote

 

[refrén:]
výstrel - potrebujem protijed - výstrel - daj protijed
výstrel - chcem protijed - myslím, že potrebujem veľa
asi ja
toto je zasraný narkoman - kde si prinesiete nedostatok návrhára
prichádza to „plodí závislosť takmer všade
rozdávaš voľné strely, aby si ma zakryl, 'n' hover me
ach peklo, potom ste založili továreň
kurva jo - ty sa spoliehaš na bežné ceny
držiteľ kódu, filter pred bránami
hráte krištáľovú súčasť pri zhadzovaní závaží
a každý pasívny monitor spolupracuje
tranzistory sú dusivé
na obrazovkách sú pľuzgiere, akoby boli šumivé
títo agenti majú ísť ... na zhromaždenie
otravy surovým žiarením
[refrén]
toto je zasraná premávka - tam, kde sa zaoberajú výrobné linky
kde sa morálni muži nikdy nedostanú do centra pozornosti
kde má tepna pocit, že nie je
a potom vás zbalia phat shotom
ach jo - opäť tu je smrť vo vetre
nespočetné množstvo anarchistov závislých od usporiadania
injekčná striekačka, strela, správna dávka produktu
a potom ťa bili, až si v kóme
kvintesencia pracovitosti
nič nutkavejšie ako môj zdravý rozum
musíš poraziť dvere oslobodenia
ďalej a ďalej a ďalej a na
tichí podriadení - so svojimi skľučujúcimi brožúrami
prečo vôbec zverejňovať účty - sakra, toto sú jedovaté pilulky
osadník nastavuje scénu - je naplnený atropínom
Ukázalo sa, že všetko je falošné - premárňujem váš zasraný zásah
výstrel - prečo sa nestať jedom - výstrel - ktorý nesie protijed
výstrel - prečo sa nestať jedom - protijed

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk