Texty & Preklad: cadillac don j money - ice Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cadillac don j money! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cadillac don j money c a uvidíte aké piene od cadillac don j money máme v našom archíve a viac podobných ako ice.

cadillac don j money
ice
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
I-Ice on my
Ice on my
Ice on my neck and wrist
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[J-Money] Verse 1
We the boys on the lot, you ain't no axe about
Straight ice on my wrist, and you know it cost a lot
Flip the top on the drop, keep my hand on my Glock
And if a fool test me, he goin' get his ass popped
J-Money be the name, sucka boy I be the game
Just cashed a big check, give a fuck about the fame
Big diamond in my watch, big diamond in my chain
And if I wasn't rappin', it'd still be the same
I'ma hustle hard in the rain, see the snow (Snow)
I'ma hustle green, hustle cane, hustle blow (Blow)
Hustle on the block, hustle on yo' main ho
Ladies smack down like Pat; 'Yee know?"
I'ma ride 24 inches on the 'Lac
I'ma keep 4 or 5 hoes in the back
Fall out in the club, and you know I got a stack
Stackin' wrist on freeze, what you know about that?
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[Paul Wall] Verse 2
What it do?
I got the white diamonds, yellow and blue
Open mouth see pawned set
Crushed diamonds, it's somethin' new
Couple karats in here low
Neck and wrist in near froze
Spit a verse with diamond teeth, the atmosphere get real cold
The third coast, we from the south, that T-E-X, that Lone Star
Drivin' slow in that Cadillac, sweet chronic...cut some bar
Hustle hard, that's who we are, up and down that I-10
East to west on I-20, just say the leak and I'm on the wind
20 large, it's all cash
Show Style Baller, I'm on the way
Tell Johnny, goin' make me a piece and ice me out with no delay
The whole crew got ice on teeth, the whole squad got chain on neck
Ring on finger and watch on arm, Swishahouse baby thats the big
Goin' cut the check, count the cash, ballin' hard that's how we live
Big ol' rims on big ol' trucks and 2.5 on a big ass crib
Paul Wall and Witherspoon, Cadillac Don & J-Money
Got ice up on my neck and wrist
And ice grill look real, sonny...
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
[Cadillac Don] Verse 2
I ballin', Chi-call it
I swang and I hang it I bang...wit' niggas that be from the south
Got ice on my neck and my ear, on my wrist and my pinky, I blind you when I open my mouth
Yea I'm a sodlier, nigga
Yea I march when I step
I'm a shiner, playa
Even got ice on my belt
Believe me, I'ma get my shine on for sheezy
It's easy, especially when yo' pockets full of cheesy
I'ma watch them fellas, I got my rivers to doozy
I stick my pinky's out, bitches start shakin' they booty
I'ma do summer time, make the whole block freeze
I got ice in my wheels, yea the new master beat
My yard look like a dealership, got a whole lot of Caddy's
Make us look like a sallie, got a whole lot of karats
I'm Cadillac Don, I pull an old paper wad
Look at my neck, look at my wrist
Man I'm so full of ice, man I got
[Chorus x2]
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
I-I-Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south!
Ice on my neck and wrist
I-Ice on my neck and wrist
Ice on my neck and wrist
Stunt Polo from the south...

 

Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
I-Ice na mojej
Ľad na mojom
Ľad na krku a zápästí
[Refrén x2]
Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
I-I-Ice na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
[J-Money] Verš 1
My chlapci na pozemku, o vás nie je žiadna sekera
Rovný ľad na mojom zápästí a viete, že to stálo veľa
Preklopte hornú časť kvapky a držte ruku na mojom Glocku
A ak ma hlupák vyskúša, ide mu vyraziť zadok
J-Money, meno, sucka, chlapec, ja som hra
Práve vyplatený veľký šek, poserte sa o slávu
Veľký diamant v mojich hodinkách, veľký diamant v mojej retiazke
A keby som nezakopával, bolo by to stále to isté
Silno sa tlačím v daždi, vidím sneh (sneh)
Hustím zelene, zháňam trstinu, zhadzujem ranu (Blow)
Zhon na bloku, zhon na yo 'main ho
Dámy plácnu ako Pat; „Vieš?“
Jazdím 24 palcov na 'Lac
Chovám 4 alebo 5 motyčiek vzadu
Vypadnite v klube a viete, že mám hromádku
Stohovanie zápästia na mraze, čo o tom vieš?
[Refrén x2]
Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
I-I-Ice na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
[Paul Wall] Verš 2
Čo to robí?
Dostal som biele diamanty, žlté a modré
Otvorené ústa, viď pešiak
Drvené diamanty, je to niečo nové
Pár karatov tu nízko
Krk a zápästie boli takmer zamrznuté
Pľuvajte verš s diamantovými zubami, atmosféra bude skutočne chladná
Tretie pobrežie, my z juhu, T-E-X, Lone Star
Pomaly idem v tom Cadillacu, sladký chronik ... preťal nejakú tyčinku
Tvrdý zhon, to sme my, hore-dole, že I-10
Na východ-západ po I-20, stačí povedať únik a som vo vetre
20 veľkých, všetko je to hotovosť
Show Style Baller, som na ceste
Povedz Johnnymu, že ma urobíš kusom a bez meškania ma vyhodím von
Celá posádka dostala ľad na zuby, celá jednotka dostala reťaz na krk
Prsteň na prste a hodinky na paži, to je dieťa Swishahouse
Chystáme sa škrtnúť, spočítať hotovosť, tvrdo hrať tak, ako žijeme
Veľké ráfiky na veľkých nákladných vozidlách a 2,5 na postieľke s veľkým zadkom
Paul Wall a Witherspoon, Cadillac Don & J-Money
Dostal som ľad na krk a zápästie
A ľadový gril vyzerá skutočne, synak ...
Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
I-I-Ice na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
[Cadillac Don] Verš 2
Balím sa, Chi-hovor to
Kývol som a zavesil som ho. Búchal ... niggami, ktorí sú z juhu
Mám ľad na krku a uchu, na zápästí a na ružovom, oslepujem ťa, keď otvorím ústa
Áno, som otravný, nigga
Áno, pochodujem, keď šliapem
Ja som shiner, playa
Dokonca mi na opasku padol ľad
Verte mi, že získam svoj lesk pre kázeň
Je to jednoduché, zvlášť keď sú vaše vrecká plné syrov
Pozerám ich, chlapi, a moje rieky sú doozy
Vystrčím malíčka von, mrchy sa začnú triasť po koristi
Robím letný čas a zmrazím celý blok
Dostal som ľad do kolies, áno, nový pán porazil
Môj dvor vyzerá ako obchodné zastúpenie, dostal som veľa Caddyho
Aby sme vyzerali ako salýr, dostali sme veľa karátov
Som Cadillac Don, potiahnem starý papierový chuchvalec
Pozeraj sa na môj krk, pozri sa na moje zápästie
Človeče, som taký plný ľadu, chlape
[Refrén x2]
Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
I-I-Ice na krku a zápästí
Stunt Polo z juhu!
Ľad na krku a zápästí
I-Ice na krku a zápästí
Ľad na krku a zápästí
Kaskadérske Polo z juhu ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk