Texty & Preklad: by the tree - far away Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi by the tree! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno by the tree b a uvidíte aké piene od by the tree máme v našom archíve a viac podobných ako far away.

by the tree
far away
Well all my thoughts and this confusion
Brings me down to this conclusion
That I'm a man of conviction
I've wasted time out of window panes
No place to go to recreate
The feelings that I have inside
When I spend time with you
We are never alone
Bringin' down angels today
His promises are true he's always
Closer than we're far away
T-t-t-turn it up
I want to feel alright
Like a shining star
On a summer night
Heavy glow of rock and roll
Pumping through your stereo
Makes me want to sing
Jesus you give us a future
The plans God made
Are for hope and of love
Lord you're so good to us

 

No všetky moje myšlienky a tento zmätok
Dostávam sa k tomuto záveru
Že som muž presvedčenia
Strácal som čas mimo okenných tabúľ
Nie je kam ísť znovu vytvoriť
Pocity, ktoré mám vo vnútri
Keď s tebou trávim čas
Nikdy nie sme sami
Zničenie anjelov dnes
Jeho sľuby sú pravdivé, vždy je
Bližšie, ako sme ďaleko
T-t-t-otoč to
Chcem sa cítiť v poriadku
Ako žiariaca hviezda
V letnú noc
Silná žiara rokenrolu
Čerpanie cez vaše stereo
Prinúti ma spievať
Ježišu, dávaš nám budúcnosť
Plány, ktoré Boh urobil
Sú pre nádej a lásku
Pane, si k nám taký dobrý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk