Texty & Preklad: buckner richard - a chance counsel Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi buckner richard! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno buckner richard b a uvidíte aké piene od buckner richard máme v našom archíve a viac podobných ako a chance counsel.

buckner richard
a chance counsel
Another washout, brake lights showing
Probably gonna slow down, no way of knowing
Let's hear the outline, I see where it's going
I know where it came from, a bubble in the moment
Someone'll find out, finishing the time
Crashing around and one night you'll try it
Is something at stake?
Seen off safely but I could've used
A chance at maybe, a time or two
One for the distance and speaking of the roar
Stopping just to listen at her number on the door
Isn't something calling, coming as you go?
Never and always and missing the throw
With hours on the fade
It wasn't where you found it, returning late again
Waking dressed from before in some week-long bed
Leave it all still made
Fall to a weak floor and let it lay
Think of somebody too far away
Get something easy lost in the fuel
Come back tomorrow with a new excuse
Sparklers are passing to the corners of the night
I feel the heat and they move on glowing
But I can pull away

 

Ďalšie zamykanie, ukazujúce brzdové svetlá
Pravdepodobne spomalí, nijako to nevie
Vypočujme si obrys, vidím, kam to smeruje
Viem, odkiaľ sa to vzalo, v tejto chvíli bublina
Niekto sa to dozvie, dokončuje čas
Zrážka okolo a raz v noci to skúsiš
Ide o niečo?
Vidieť bezpečne, ale mohol som použiť
Šanca možno, raz alebo dva
Jeden pre vzdialenosť a hovorenie o revu
Zastavil sa, len aby som počúval jej číslo na dverách
Nie je niečo, čo volá, prichádza, ako idete?
Nikdy a vždy a chýbajúci hod
S hodinami slabnúcimi
Nebolo to tam, kde ste to našli, znova ste sa vrátili neskoro
Prebúdzanie sa oblečené predtým v nejakej týždňovej posteli
Nechajte to všetko ešte vyrobené
Padnite na slabú podlahu a nechajte ju ležať
Pomysli na niekoho príliš ďaleko
Nechajte sa ľahko stratiť v palive
Vráťte sa zajtra s novou výhovorkou
Prskavky prechádzajú do kútov noci
Cítim horúčavu a ony ďalej žiaria
Ale môžem sa odtiahnuť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk