Texty & Preklad: brown floyd - save me Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brown floyd! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brown floyd b a uvidíte aké piene od brown floyd máme v našom archíve a viac podobných ako save me.

brown floyd
save me
Well you look in the mirror and what do you see
a starin back at your eyes
and ain't it gettin any clearer that you can't change your life just because you never tried
and ain't it strange these days in my life
well you gotta save me you gotta save me
cmon and save me baby save me from myself
oh yeah and i looked around goin from town to town
most everyday and then i look in here eyes and it's no surprise that she's comin my way most every day oh yeah

 

No pozrieš sa do zrkadla a čo vidíš
zadívam sa ti do očí
a už nie je jasnejšie, že nemôžeš zmeniť svoj život len ​​preto, že si sa o to nikdy nepokúsil
a nie je to v dnešnej dobe v mojom živote čudné
musíš ma zachrániť musíš ma zachrániť
cmon a zachráň ma zlatko zachráň ma pred sebou
ach jo a ja som sa rozhliadal okolo idúc z mesta do mesta
najviac každý deň a potom sa pozriem do očí a nie je prekvapením, že každý deň prichádza mojou cestou, ach jo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk