Texty & Preklad: brian mcknight - when the chariot comes Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brian mcknight! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brian mcknight b a uvidíte aké piene od brian mcknight máme v našom archíve a viac podobných ako when the chariot comes.

brian mcknight
when the chariot comes
Hey ho, hey ho [Repeats]
Oh, oh, gidyup
All of these flowers
For this friend of ours, it's such a shame
All of these people
All of them equally feel the same
There's silence and weeping
Looks like he's sleeping, the children say
They say he was ready, I hope he was ready
Is the prayer I'm praying
When Gabriel begins to blow
Victory shall be mine
When the horses get ready to go
Angels won't leave me behind
[Chorus]
I'm gonna be, got to be ready
When the chariot comes
(When the chariot, when the chariot comes)
I'm gonna be, got to be ready
When the chariot comes
(Giddyup)
Over the prairie
The pallbearers carry and lay him to rest
Satan's a cheater, Christ is the teacher
And life's the test
Oh Lord, take me higher
Never liked fire, I can't stay here
I gotta get ready, gotta get ready
Time has drawn near
When Gabriel begins to blow
Victory shall be mine
When the horses get ready to go
The angels won't leave me behind
[Chorus]
As I lay me down to sleep
I pray my soul you keep
If I die before I wake
I pray my soul you'll take
'Cause I gotta be, gotta be ready, when Jesus comes
When that chariot comes
Got to be , got to be ready, when the chariot comes
[Repeats]
Said I've got to be, got to be ready
When the chariot comes

 

Hey ho, hey ho [Opakuje]
Och, oh, gidyup
Všetky tieto kvety
Pre tohto nášho priateľa je to veľká škoda
Všetci títo ľudia
Všetci rovnako cítia to isté
Je tu ticho a plač
Vyzerá to, že spí, hovoria deti
Hovoria, že bol pripravený, dúfam, že bol pripravený
Je modlitba, ktorú sa modlím
Keď Gabriel začne fúkať
Víťazstvo bude moje
Keď sa kone pripravia na cestu
Anjeli ma nenechajú za sebou
[Refrén]
Budem, musím byť pripravený
Keď príde voz
(Keď na voze, keď na voze prídu)
Budem, musím byť pripravený
Keď príde voz
(Giddyup)
Cez prériu
Pohrebníci ho nesú a položia ho na odpočinok
Satan je podvodník, Kristus je učiteľ
A život je skúškou
Ó Pane, vezmi ma vyššie
Nikdy sa mi nepáčil oheň, nemôžem tu zostať
Musím sa pripraviť, musím sa pripraviť
Čas sa blížil
Keď Gabriel začne fúkať
Víťazstvo bude moje
Keď sa kone pripravia na cestu
Anjeli ma nenechajú za sebou
[Refrén]
Ako ma tak ukladám spať
Modlím sa za moju dušu, ktorú si nechávaš
Ak zomriem skôr, ako sa zobudím
Modlím sa za moju dušu, ktorú si vezmeš
Pretože musím byť, musím byť pripravený, keď príde Ježiš
Keď ten voz príde
Musím byť, musím byť pripravený, keď príde voz
[Opakuje sa]
Povedal, že musím byť, musím byť pripravený
Keď príde voz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk