Texty & Preklad: brian mcknight - god rest ye merry gentleman Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brian mcknight! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brian mcknight b a uvidíte aké piene od brian mcknight máme v našom archíve a viac podobných ako god rest ye merry gentleman.

brian mcknight
god rest ye merry gentleman
God rest ye merry gentlemen
Let nothing you dismay
Remember Christ our savior
Was born on Christmas day
To save us all from Satan's power
When we were gone astray
Oh tiding of comfort and joy
From God our heavenly father
The blessed angel came
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same
How that in Bethlehem was born
The son of God by name
Oh tidings of comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy
Fear not said the angel
Let nothing you affright
This day is born a savior
Of the pure virgin bright
To free all those who trust in him
From Satan's power and might
Oh tidings of comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy
And when they came to Bethlehem
Where our dear savior lay
They found him in the manger
Where oxen feed on hay
His mother Mary kneeled down
And to the lord did pray
Oh tidings of comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

 

Pán Boh odpočívajte, veselí páni
Nenechajte sa ničím vydesiť
Pamätaj na Krista, nášho spasiteľa
Narodil sa na Štedrý deň
Aby nás všetkých zachránil pred satanovou mocou
Keď sme zablúdili
Ach, príliv a odliv
Od Boha, nášho nebeského otca
Požehnaný anjel prišiel
A niektorým pastierom
Prinášame dobrú správu
Ako sa to v Betleheme zrodilo
Syn Boží podľa mena
Ach zvesť o pohodlí a radosti
Ach zvesť o pohodlí a radosti
Strach nepovedal anjel
Nedovoľte ničomu, aby ste sa zľakli
Tento deň sa narodil ako spasiteľ
Z čistej panny jasný
Oslobodiť všetkých, ktorí mu dôverujú
Zo Satanovej sily a moci
Ach zvesť o pohodlí a radosti
Ach zvesť o pohodlí a radosti
A keď prišli do Betlehema
Kde ležal náš drahý záchranca
Našli ho v jasliach
Kde sa voly živia senom
Jeho matka Mary si kľakla
A pán sa modlil
Ach zvesť o pohodlí a radosti
Ach zvesť o pohodlí a radosti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk